Warunki Korzystania

Korzystając z przycisku Subscribe Button YouTube, wyrażasz zgodę na postanowienia YouTube API Terms of Service i przyjmujesz do wiadomości wszelkie informacje zamieszczone w odpowiedniej dokumentacji API, w tym miedzy innymi Wytyczne dotyczące monetyzacji oraz Wytyczne dotyczące promowania marki. Przycisk YouTube Subscribe Button nie upoważnia Cię do korzystania z marki YouTube w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w Warunkach korzystania z usługi dotyczących API lub w dokumentacji API.

Aby uniknąć wątpliwości:

  • Nie wolno Ci proponować nagród ani innych korzyści w zamian za kliknięcie przycisku YouTube Subscribe Button.
  • Przyciski muszą być całkowicie widoczne.
  • Przycisk Subscribe Button nie może służyć do gromadzenia informacji o użytkowniku, które są związane z jego działaniami lub przeglądaniem stron, w tym między innymi do śledzenia, czy użytkownik kliknął przycisk YouTube Subscribe Button. Zakaz obejmuje użycie pikseli, plików cookie i innych sposobów rozpoznawania kliknięć przycisku YouTube.