Channel Reports

Bu sayfada, kanal sahiplerinin YouTube Reporting API ile alabileceği raporlar listelenmiştir. Her raporda, API'nin reportTypes.list yöntemi ile döndürülen id değeri rapor açıklamasında belirtilir.

Video raporları

Video raporları, bir kanalın videolarıyla ilgili tüm kullanıcı etkinliklerinin istatistiklerini sağlar. Örneğin, bu raporlar videolarınızın görüntülenme sayısını içerir.

Kullanıcı etkinliği

Bu rapor, kanal ve kanalın videoları ile ilgili kullanıcı etkinliği istatistiklerini sağlar. Bu raporun id parametresi channel_basic_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id channel_basic_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_Demand, subscribed_status, ülke_kodu
Metrikler: views, comments, likes, dislikes, videos_added_to_playlists, videos_removed_from_playlists, shares, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, subscribers_gained, subscribers_lost, red_views, red_watch_time_minutes

Eyalete göre kullanıcı etkinliği

Bu rapor, ABD eyaletleri ve District of Columbia için kullanıcı etkinliği istatistiklerini sağlar. Bu raporun id parametresi channel_province_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id channel_province_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, province_code
Metrikler: views, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, red_views, red_watch_time_minutes

Oynatma konumları

Bu rapor, video oynatmanın gerçekleştiği sayfanın veya uygulamanın türüyle ilgili istatistikleri sağlar. Bu raporun id parametresi channel_playback_location_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id channel_playback_location_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, playback_location_detail
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Trafik kaynakları

Bu rapor, izleyicilerin kanalın video içeriğine ulaşma şekline dayalı görüntüleme istatistiklerini toplar. Örneğin, bir Google aramasından veya ilgili bir videonun bağlantısından kaynaklanan görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi channel_traffic_source_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id channel_traffic_source_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, traffic_source_type, traffic_source_detail
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Cihaz türü ve işletim sistemi

Bu rapor, video işletim istatistiklerini izleyicilerin işletim sistemlerine ve cihaz türlerine göre toplar. Örneğin, Android tabletlerde veya Windows masaüstü cihazlarda gerçekleşen görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi channel_device_os_a2.

Görüntüleyenin demografisi

Bu raporda, izleyicilerin yaş grubu ve cinsiyetine göre görüntüleme istatistikleri toplanır. Bu raporun id parametresi channel_demographics_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, age_group, cinsiyet
Metrikler: görüntüleme_yüzdesi

Platforma göre içerik paylaşımı

Bu rapor, kanal videolarının farklı sosyal platformlarda ne sıklıkta paylaşıldığını gösteren istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi channel_sharing_service_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, sharing_service
Metrikler: paylaşımlar

Ek açıklamalar

Bu rapor, bir kanalın videoları sırasında gösterilen ek açıklamalara ilişkin istatistikleri sağlar. Rapor verileri, her bir videonun ek açıklama performansını ayrı ayrı ölçer. Kullanıcı etkinliği raporu ise bunun aksine videonun tüm ek açıklamalarının istatistiklerini toplar. Bu raporun id parametresi channel_annotations_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, not_type, not_id
Metrikler: not_click_through_rate, not_close_rate, not_gösterimleri, not_tıklama_edilebilir_gösterimler, not_kapanış_gösterimleri, ek_açıklama_tıklamaları, not_closes

Kartlar

Bu rapor, kanal videoları sırasında görüntülenen kartların gösterim ve tıklama istatistiklerini sağlar. Rapor verileri, tek tek kartların performansını ölçer. Kullanıcı etkinliği raporu ise bunun aksine tüm video kartlarının istatistiklerini toplar. Bu raporun id parametresi channel_cards_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, card_type, card_id
Metrikler: card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impression, card_teaser_impression, card_clicks, card_teaser_clicks

Bitiş ekranları

Bu rapor, video oynatmayı durdurduktan sonra görünen bitiş ekranlarına ilişkin gösterim ve tıklama istatistiklerini sağlar. Bu rapor, kanaldaki videolara ilişkin istatistikleri içerir. Bu raporun id parametresi channel_end_screens_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, end_screen_Element_type, end_screen_Element_id
Metrikler: bitiş_ekran_öğesi_tıklamaları, bitiş_ekran_öğesi_gösterimleri, bitiş_ekran_öğesi_tıklama_oranı

Altyazılar

Bu rapor, video görüntülemeleri sırasında en uzun süre kullanılan altyazı diliyle ilgili istatistikleri sağlar. Altyazıların çoğunlukla devre dışı bırakıldığı görüntülemeler hariç tutulur. Bu raporun id parametresi channel_subtitles_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id channel_subtitles_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, subtitle_language, subtitle_language_autotranslated
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Birleşik

Bu rapor; oynatma konumu, trafik kaynağı ve cihaz/OS raporlarında kullanılan boyutları birleştirerek ayrıntılı video istatistikleri sunar. Bu raporun id parametresi channel_combined_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id channel_combined_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, traffic_source_type, device_type, operatör
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Oynatma listesi raporları

Oynatma listesi raporları, özellikle bir oynatma listesi bağlamında gerçekleşen video görüntülemeleriyle ilgili istatistikler sağlar.

Kullanıcı etkinliği

Bu rapor, kullanıcıların bir kanalın oynatma listeleriyle etkileşimiyle ilgili istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi playlist_basic_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Eyalete göre kullanıcı etkinliği

Bu rapor, ABD'deki eyaletler ve District of Columbia için kullanıcıların bir kanalın oynatma listeleriyle etkileşimiyle ilgili kullanıcı etkinliği istatistiklerini sağlar. Bu, raporun country_code boyutunun değeri US olduğunda verileri içerecek şekilde filtreleneceği anlamına gelir. Bu raporun id parametresi playlist_province_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, province_code
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Oynatma konumları

Bu rapor, oynatma listelerinin oynatıldığı sayfa veya uygulamanın türüyle ilgili istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi playlist_playback_location_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, playback_location_detail
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Trafik kaynakları

Bu rapor, izleyicilerin kanalın oynatma listesi videolarına ulaşma biçimine bağlı olarak görüntüleme istatistiklerini toplar. Örneğin, bir Google aramasından veya ilgili bir videonun bağlantısından kaynaklanan görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi playlist_traffic_source_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, traffic_source_type, traffic_source_detail
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Cihaz türü ve işletim sistemi

Bu rapor, oynatma listesi görüntüleme istatistiklerini izleyicilerin işletim sistemlerine ve cihaz türlerine göre toplar. Örneğin, Android tabletlerde veya Windows masaüstü cihazlarda gerçekleşen görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi playlist_device_os_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, device_type, operat_system
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Birleşik

Bu rapor; oynatma konumu, trafik kaynağı ve cihaz/OS raporlarında kullanılan boyutları birleştirerek ayrıntılı oynatma listesi istatistikleri sunar. Bu raporun id parametresi playlist_combined_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, traffic_source_type, device_type{/device_type{/
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed