Google Workspace Marketplace ułatwia użytkownikom i administratorom znajdowanie oraz instalowanie aplikacji innych firm zintegrowanych z Google Workspace.

Możesz publikować dodatki do Google Workspace, dodatki do Edytora Google Ads, aplikacje Google Chat, dodatki do Classroom, aplikacje Dysku i aplikacje internetowe.
Dowiedz się, jak publikować rozwiązania w Marketplace.
Google sprawdza aplikacje przed ich opublikowaniem pod kątem zgodności z wytycznymi Google dotyczącymi bezpieczeństwa, treści i stylu.
Uzyskaj pomoc, zgłoś błąd lub poproś o dodanie funkcji.