Sitemaps: submit

Yetkilendirme gerektirir

Bir site için site haritası gönderir. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
feedpath string Eklenecek site haritasının URL'si. Örneğin: http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string Mülkün Search Console'da tanımlanan URL'si. Örneğin: http://www.example.com/ (URL ön eki mülkü) veya sc-domain:example.com (Alan mülkü).

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.