Genel bakış

Search Console API Başlığı hakkında

Search Console API, Google Search Console'un işlevlerinin çoğuna programatik erişim olanağı sağlar. Mülkleri ve site haritalarını görüntülemek, eklemek veya kaldırmak, Search Console'da yönettiğiniz mülkler için Google Arama sonuçları verileriyle ilgili gelişmiş sorgular çalıştırmak ve sayfaları tek tek test etmek için API'yi kullanın.

Bu API, doğrudan veya istemci kitaplıklarımızdan birini kullanarak önerebileceğiniz bir HTTP REST hizmeti olarak gösterilir(önerilir).

API'yi kullanarak erişmek istediğiniz Google Search Console hesabına uygun erişiminiz (sahip, tam, okuma) olmalıdır.