Sitemaps: list

Yetkilendirme gerektirir

Bu site için gönderilen veya site haritası dizin dosyasına dahil edilen site haritası girişlerini listeler (istekte sitemapIndex belirtilmişse). Hemen deneyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps

Parametreler

url
Parametre adı DeğerAçıklama
Yol parametreleri
siteUrl string Mülkün Search Console'da tanımlanan URL'si. Örneğin: http://www.example.com/ (URL ön eki mülkü) veya sc-domain:example.com (Alan mülkü).
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
sitemapIndex string Bir sitenin site haritası dizininin URL'si. Örneğin: http://www.example.com/sitemapindex.xml

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "sitemap": [
    sitemaps Resource
  ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
sitemap[] list Site haritası olarak gönderilen belirli bir URL hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.