Sitemaps: get

Yetkilendirme gerektirir

Belirli bir site haritasıyla ilgili bilgileri getirir. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
feedpath string Gerçek site haritasının URL'si. Örneğin: http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string Mülkün Search Console'da tanımlanan URL'si. Örneğin: http://www.example.com/ (URL ön eki mülkü) veya sc-domain:example.com (Alan mülkü).

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Site Haritaları kaynağı döndürür.

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.