ให้สิทธิ์คำขอ

ข้อกําหนดในการตรวจสอบสิทธิ์ของ Search Console API

คําขอทุกรายการที่แอปพลิเคชันส่งไปยัง Google Search Console API ต้องมีโทเค็นการให้สิทธิ์ โทเค็นดังกล่าวจะระบุตัวตนแอปพลิเคชันของคุณให้ Google ทราบด้วย

เกี่ยวกับโปรโตคอลการให้สิทธิ์

แอปพลิเคชันต้องใช้ OAuth 2.0 เพื่อให้สิทธิ์คำขอ ระบบไม่รองรับโปรโตคอลการให้สิทธิ์อื่นๆ หากแอปพลิเคชันใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ระบบจะจัดการการให้สิทธิ์บางส่วนแก่คุณ

การให้สิทธิ์คำขอด้วย OAuth 2.0

คําขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง Google Search Console API จะต้องได้รับสิทธิ์จากผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

รายละเอียดของกระบวนการให้สิทธิ์หรือ "ขั้นตอน" ของ OAuth 2.0 จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณเขียน แอปพลิเคชันทุกประเภทจะใช้กระบวนการทั่วไปต่อไปนี้

 1. เมื่อสร้างแอปพลิเคชัน คุณจะลงทะเบียนแอปได้โดยใช้คอนโซล Google API จากนั้น Google จะให้ข้อมูลที่คุณต้องใช้ในภายหลัง เช่น รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์
 2. เปิดใช้งาน Google Search Console API ในคอนโซล Google API (หากไม่เห็น API ดังกล่าวในคอนโซล API ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
 3. เมื่อแอปพลิเคชันต้องการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ แอปจะขอขอบเขตการเข้าถึงที่จำเป็นจาก Google
 4. Google จะแสดงหน้าจอขอคำยินยอมแก่ผู้ใช้เพื่อขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันของคุณในการขอข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้
 5. หากผู้ใช้อนุมัติ Google จะให้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่มีอายุชั่วคราวแก่แอปพลิเคชันของคุณ
 6. แอปพลิเคชันขอข้อมูลผู้ใช้โดยแนบโทเค็นเพื่อการเข้าถึงไปกับคำขอ
 7. หาก Google ตัดสินว่าคำขอและโทเค็นของคุณถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ขอ

บางกระบวนการจะมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น การใช้โทเค็นการรีเฟรชเพื่อขอโทเค็นเพื่อการเข้าถึงใหม่ ดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ OAuth 2.0 ของ Google

ข้อมูลขอบเขต OAuth 2.0 สําหรับ Google Search Console API มีดังนี้

ขอบเขต ความหมาย
https://www.googleapis.com/auth/webmasters สิทธิ์การอ่าน/เขียน
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly สิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียว

หากต้องการขอสิทธิ์โดยใช้ OAuth 2.0 แอปพลิเคชันของคุณต้องมีข้อมูลขอบเขต รวมถึงข้อมูลที่ Google ให้คุณตอนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน (เช่น รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์)

เคล็ดลับ: ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google APIs จัดการขั้นตอนการให้สิทธิ์บางส่วนให้คุณได้ ไลบรารีเหล่านี้พร้อมให้บริการเป็นภาษาโปรแกรมต่างๆ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าที่มีไลบรารีและตัวอย่าง


ข้อกําหนดในการตรวจสอบสิทธิ์สําหรับเครื่องมือทดสอบ Search Console API

การได้ผู้ใช้ใหม่และใช้คีย์ API

คําขอที่ส่งไปยัง API เครื่องมือทดสอบของ Search Console สําหรับข้อมูลสาธารณะต้องแสดงพร้อมกับตัวระบุ ซึ่งอาจเป็นคีย์ API หรือโทเค็นเพื่อการเข้าถึงก็ได้

วิธีรับคีย์ API

 1. เปิดหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในคอนโซล API
 2. API นี้รองรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ 2 ประเภท สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมสําหรับโครงการของคุณ ดังนี้
  • OAuth 2.0: เมื่อใดก็ตามที่แอปพลิเคชันขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ แอปพลิเคชันจะต้องส่งโทเค็น OAuth 2.0 ไปพร้อมกับคําขอ แอปพลิเคชันจะส่งรหัสไคลเอ็นต์ก่อนและอาจเป็นรหัสลับไคลเอ็นต์เพื่อรับโทเค็น คุณสามารถสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth 2.0 สําหรับเว็บแอปพลิเคชัน บัญชีบริการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ได้

   โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสาร OAuth 2.0

  • คีย์ API: คําขอที่ไม่มีโทเค็น OAuth 2.0 ต้องส่งคีย์ API คีย์จะระบุโปรเจ็กต์และให้สิทธิ์เข้าถึง API, โควต้า และรายงาน

   API รองรับข้อจํากัดหลายประเภทในคีย์ API หากไม่มีคีย์ API ที่ต้องการ ให้สร้างคีย์ API ในคอนโซลโดยคลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API คุณจํากัดคีย์ก่อนใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้โดยคลิกจํากัดคีย์ แล้วเลือกข้อจํากัดแบบใดแบบหนึ่ง

ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําในการใช้คีย์ API อย่างปลอดภัยเพื่อรักษาคีย์ API ให้ปลอดภัย

เมื่อคุณมีคีย์ API แล้ว แอปพลิเคชันจะสามารถเพิ่มพารามิเตอร์การค้นหา key=yourAPIKey ต่อท้าย URL คําขอทั้งหมดได้

คีย์ API มีความปลอดภัยในการฝังใน URL โดยไม่จําเป็นต้องมีการเข้ารหัส