ภาพรวม

เกี่ยวกับชื่อ Search Console API

Search Console API ให้สิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันการทํางานส่วนใหญ่ของ Google Search Console แบบเป็นโปรแกรม ใช้ API เพื่อดู เพิ่ม หรือนําพร็อพเพอร์ตี้และแผนผังเว็บไซต์ออก เรียกใช้การค้นหาขั้นสูงสําหรับข้อมูลผลการค้นหาของ Google Search สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณจัดการใน Search Console และทดสอบแต่ละหน้า

API นี้ทําหน้าที่เป็นบริการ HTTP REST ที่คุณเรียกใช้ได้โดยตรงหรือใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์(แนะนํา)

คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม (เจ้าของ การอ่านทั้งหมด) บัญชี Google Search Console ที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้ API