กําลังโหลดข้อมูลประสิทธิภาพ

คุณค้นหาข้อมูลประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้โควต้ารายวันสําหรับข้อมูลของวันหนึ่งๆ ได้โดยไม่เกินขีดจํากัดโควต้า

คุณต้องเลือกข้อมูลที่ต้องการในข้อมูล เช่น ประเภทการค้นหา (เว็บ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) และมิติข้อมูล (หน้าเว็บ คําค้นหา ประเทศ หรืออุปกรณ์) ตลอดจนการจัดกลุ่มผลการค้นหาตามหน้าเว็บหรือพร็อพเพอร์ตี้ เมื่อค้นหาสตริงหน้าเว็บและ/หรือสตริงการค้นหา ระบบอาจไม่แสดงข้อมูลบางอย่าง (ดูเหตุผล)

ภาพรวม

 1. เราขอแนะนําให้เรียกใช้ข้อมูลในแต่ละวันสําหรับมูลค่าของข้อมูล 1 วันโดยใช้สไตล์คําค้นหาที่อธิบายไว้ด้านล่าง การเรียกใช้การค้นหารายวันสําหรับข้อมูลเป็นเวลา 1 วันไม่ควรเกินโควต้ารายวันของคุณ โดยปกติข้อมูลจะพร้อมใช้งานหลังจากผ่านไป 2-3 วัน คุณสามารถดูประเภทข้อมูลล่าสุดที่มีได้โดยการเรียกใช้คําค้นหาง่ายๆ ที่จัดกลุ่มตามวันที่ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา เขียนคําค้นหา
  • เลือกว่าจะจัดกลุ่มผลการค้นหาตามหน้าเว็บหรือพร็อพเพอร์ตี้
  • เลือกว่าคุณต้องการจํานวนที่สมบูรณ์มากขึ้นหรือมิติข้อมูลมากขึ้นในการค้นหา หมายเหตุ: ข้อมูลลักษณะที่ปรากฏในการค้นหา (AMP, ลิงก์สีน้ําเงิน, ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และอื่นๆ) จะต้องค้นหาโดยใช้กระบวนการ 2 ขั้นตอน
 2. เลื่อนดูผลลัพธ์โดยเรียกใช้การค้นหาเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งจะเพิ่มค่า startRow อีก 25,000 ในคําขอจนกว่าจะไปถึงหน้าสุดท้าย (การตอบกลับมี 0 แถว)
 3. คุณสามารถเรียกใช้คําค้นหาเดียวกันด้วยพารามิเตอร์ type อื่นหรือไม่ก็ได้

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างจําลองของข้อความค้นหาเดียว คุณสามารถเรียกใช้ได้วันละครั้งสําหรับค่า type แต่ละรายการที่ต้องการข้อมูล

int maxRows = 25000; // Current max response size
int i = 0;
do {
 response = Request(startDate = 3_days_ago,
           endDate = 3_days_ago,
           ... add dimensions, type ...
           rowLimit = maxRows,
           startRow = i * maxRows);
 i++;
 … // Do something with the response data.
} while (response.rows.count() != 0); // Page through all result rows

ขีดจำกัดของข้อมูล

นอกเหนือจากโควต้าการใช้งาน API แล้ว เมธอด Search Analytics ยังแสดงแถวข้อมูลสูงสุด 50,000 แถวต่อวันต่อประเภทการค้นหา (เว็บ รูปภาพ และอื่นๆ โดยจัดเรียงตามจํานวนคลิก)

รายละเอียดการค้นหา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่จัดกลุ่มตามหน้าหรือพร็อพเพอร์ตี้

จัดกลุ่มตามหน้า

เพื่อการนับที่ถูกต้อง คุณต้องละเว้นมิติข้อมูลหน้าเว็บและคําค้นหา ดังนี้

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web",
"aggregationType": "byPage"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: เลือกรวม country และ/หรือ device หรือไม่ก็ได้
 • type: แจกแจงค่า type แต่ละค่าตามที่ต้องการในการค้นหาแยกต่างหาก
 • aggregationType: ต้องเป็น byPage

หากต้องการรายละเอียดมากขึ้น รวมถึงข้อมูลหน้าเว็บและ/หรือคําค้นหา ด้วยการสูญเสียข้อมูล ให้เรียกใช้คําค้นหาดังนี้

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["page", "query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: ใส่ page คุณจะเลือกรวม query, country หรือ device หรือไม่ก็ได้
 • type: แจกแจงค่า type แต่ละค่าตามที่ต้องการในการค้นหาแยกต่างหาก

จัดกลุ่มตามพร็อพเพอร์ตี้

เพื่อการนับที่ถูกต้อง คุณต้องละเว้นมิติข้อมูลหน้าเว็บและคําค้นหา ดังนี้

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: เลือกรวม country และ/หรือ device หรือไม่ก็ได้
 • type: อาจแจกแจงค่า type ค่าแต่ละรายการตามต้องการในการค้นหาแยกต่างหาก

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคําค้นหา ประเทศ และ/หรือข้อมูลอุปกรณ์ โปรดทําดังนี้เพื่อให้สูญเสียข้อมูลบางอย่างเมื่อเรียกใช้ข้อมูลบางอย่าง

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: เลือกรวม query, country หรือ device หรือไม่ก็ได้
 • type: แจกแจงค่า type แต่ละค่าตามที่ต้องการในการค้นหาแยกต่างหาก

การจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามหน้าเว็บหรือพร็อพเพอร์ตี้

การแสดงผล การคลิก ตําแหน่ง และอัตราการคลิกผ่านจะคํานวณแตกต่างกันเมื่อจัดกลุ่มผลการค้นหาตามหน้าเว็บ ไม่ใช่ตามพร็อพเพอร์ตี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุใดข้อมูลจึงหายไปเมื่อคุณขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อคุณจัดกลุ่มตามหน้าและ/หรือคําค้นหา ระบบของเราจะตัดข้อมูลบางอย่างออกเพื่อคํานวณผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากรการประมวลผลที่เหมาะสม

กําลังรับข้อมูลลักษณะที่ปรากฏในการค้นหา

ลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาจะใช้เป็นคอลัมน์ร่วมกับมิติข้อมูลอื่นๆ ไม่ได้ ดังนั้น หากต้องการดูข้อมูลลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาของเว็บไซต์ คุณต้องทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ระบุ searchAppearance เป็นมิติข้อมูลเดียว ซึ่งจะจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดตามประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาโดยไม่มีมิติข้อมูลอื่นๆ
 2. คุณสามารถเรียกใช้คําค้นหาที่ 2 ได้ โดยกรองตามประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนที่ 1 เพิ่มมิติข้อมูลที่ต้องการในการค้นหา (หน้า ประเทศ คําค้นหา ฯลฯ)

หากต้องการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาหลายประเภท คุณต้องเรียกใช้ขั้นตอนที่ 2 ต่อประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาในขั้นตอนที่ 1

คําค้นหาแรก

รับรายการประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาในเว็บไซต์ของคุณ

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "searchAppearance"
 ]
}

ผลลัพธ์

เว็บไซต์มีประเภท INSTT_APP, AMP_BLUE_LINK และอื่นๆ

 "rows": [
 {
  "keys": [
  "INSTANT_APP"
  ],
  "clicks": 443024.0,
  "impressions": 4109826.0,
  "ctr": 0.10779629113251997,
  "position": 1.088168452873674
 },
 {
  "keys": [
  "AMP_BLUE_LINK"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090884E7,
  "ctr": 0.025152999692701676,
  "position": 7.313451603790653
 },...

คําค้นหาที่ 2

กรองตามประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนที่ 1 รวมถึงมิติข้อมูลที่คุณชอบ (หน้า อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่นี่เราจะกรองตาม AMP_BLUE_LINK

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "device" // and/or page, country, ...
 ],
 "dimensionFilterGroups": [
  {
   "filters": [
    {
     "dimension": "searchAppearance",
     "operator": "equals",
     "expression": "AMP_BLUE_LINK"
    }
   ]
  }
 ]
}

ผลลัพธ์

รายละเอียด AMP_BLUE_LINK ตามประเภทอุปกรณ์

"rows": [
 {
  "keys": [
  "MOBILE"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090783E7,
  "ctr": 0.025153148337323107,
  "position": 7.31339517914422
 },
 {
  "keys": [
  "DESKTOP"
  ],
  "clicks": 0.0,
  "impressions": 66.0,
  "ctr": 0.0,
  "position": 12.257575757575758
 },
...