วิชาบังคับก่อน

ก่อนที่คุณจะเริ่มผสานรวมกับ Google Wallet API ได้ โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชีผู้ออกบัตรใน Google Wallet API

ต้องใช้บัญชีผู้ออกบัตรเพื่อสร้างและเผยแพร่บัตรสําหรับ Google Wallet รับบัญชีผู้ออกบัตรโดยลงชื่อสมัครใช้ Google Pay และ Wallet Console หลังจากลงชื่อสมัครใช้แล้ว ให้ไปที่หน้า Google Wallet API แล้วคลิกสร้างบัตรครั้งแรก เมื่อยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการแล้ว คุณจะเริ่มสร้างบัตรโดยสารได้

หลังจากลองทําตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณยังลองใช้ Codelab ได้อีกด้วย

2. ทําความคุ้นเคยกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Android

สําหรับจุดประสงค์ของบทแนะนํานี้ โปรดทําความคุ้นเคยกับแนวคิดและทักษะพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับแพลตฟอร์ม Android หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Android ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้อ่านบทเรียนในการฝึกอบรมสําหรับนักพัฒนาแอป Android

3. รับข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้สิทธิ์แอป

หากต้องการใช้ Google Wallet API สําหรับ Android ในแอป Android ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องให้สิทธิ์แอป ซึ่งทําได้โดยใช้ลายนิ้วมือ SHA1 ในคีย์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และชื่อแพ็กเกจ

โดยคุณต้องขอลายนิ้วมือ SHA1 ของใบรับรองเพื่อขออนุมัติใบสมัคร หากต้องการค้นหาลายนิ้วมือ ให้เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลและเรียกใช้ยูทิลิตี Keytool ดังนี้

keytool -alias androiddebugkey -keystore path_to_debug_or_production_keystore -list -v

โดยปกติแล้วคีย์สโตร์การแก้ไขข้อบกพร่องจะอยู่ที่ ~/.android/debug.keystore และรหัสผ่านคือ android

Keytool จะพิมพ์ลายนิ้วมือลงในเปลือกหอย เช่น

$ keytool -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -list -v
Enter keystore password: Type "android" if using debug.keystore
Alias name: androiddebugkey
Creation date: Aug 27, 2012
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Serial number: 503bd581
Valid from: Mon Aug 27 13:16:01 PDT 2012 until: Wed Aug 20 13:16:01 PDT 2042
Certificate fingerprints:
  MD5: 1B:2B:2D:37:E1:CE:06:8B:A0:F0:73:05:3C:A3:63:DD
  SHA1: D8:AA:43:97:59:EE:C5:95:26:6A:07:EE:1C:37:8E:F4:F0:C8:05:C8
  SHA256: F3:6F:98:51:9A:DF:C3:15:4E:48:4B:0F:91:E3:3C:6A:A0:97:DC:0A:3F:B2:D2:E1:FE:23:57:F5:EB:AC:13:30
  Signature algorithm name: SHA1withRSA
  Version: 3

คัดลอกลายนิ้วมือ SHA1 ที่ไฮไลต์ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ต้องให้สิทธิ์ลายนิ้วมือและชื่อแพ็กเกจของแอปเพื่อให้สิทธิ์แอป ให้สิทธิ์แอปได้โดยติดต่อทีมสนับสนุนผ่านวิดเจ็ตการสนับสนุนรายชื่อติดต่อของ Business Console

4. ตั้งค่าบริการ Google Play

หากยังไม่มี Android Studio ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Android Studio

Google Wallet สําหรับ Android เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Play หากต้องการนําเข้าไลบรารีบริการ Google Play ให้ทําตามวิธีการตั้งค่าบริการ Google Play

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องการนําเข้า Google Wallet API สําหรับ Android ให้เพิ่มค่าต่อไปนี้ในการบล็อกทรัพยากร Dependency ไปยังไฟล์ build.gradle ในโมดูลแอป

dependencies {
 implementation 'com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3'
}

5. สร้างบัตรโดยสาร

คุณต้องสร้าง GenericClass ก่อนจึงจะสร้างและเพิ่มบัตรทั่วไปได้ ซึ่งดําเนินการได้โดยลงชื่อเข้าใช้ Google Pay และ Wallet Console จากนั้นไปที่หน้า Google Wallet API และสร้าง GenericClass ใหม่

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในแท็บจัดการ
 2. คุณจะเห็น "คุณอยู่ในโหมดสาธิต" หากนี่เป็นครั้งแรกที่สร้างบัตร
 3. ขณะอยู่ในโหมดสาธิต ให้คลิก "ตั้งค่าบัญชีทดสอบ" เพื่อเพิ่มบัญชีทดสอบ เฉพาะบัญชีเหล่านี้เท่านั้นที่จะบันทึกบัตรได้ในขณะที่บัญชีผู้ออกบัตรอยู่ในโหมดสาธิต
 4. คลิกสร้างชั้นเรียน
 5. เลือกทั่วไป
 6. กรอกข้อมูลในช่องที่ต้องกรอกทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย *
 7. คลิกสร้างชั้นเรียน

ทําตามขั้นตอนข้างต้นซ้ําหากต้องการบัตรผ่านทั่วไป

เมื่อสร้าง GenericClass เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเพิ่มบัตรลงใน Google Wallet