ใช้ห้องนิรภัย API สําหรับ eDiscovery ของข้อมูลขององค์กรในบริการของ Google Workspace ที่รองรับ จัดการกรณี กําหนดการคงไว้ชั่วคราว รวมถึงเริ่มและดาวน์โหลดการส่งออก
อ่านภาพรวมทางเทคนิคของห้องนิรภัยและเรียกใช้แอปคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อขนาดเล็ก
สํารวจแหล่งข้อมูลและวิธีการทั้งหมดของ API นี้ คลิก "ลองเลย" ในหน้าวิธีการใดก็ได้เพื่อทดสอบกับ API
รับความช่วยเหลือ รายงานข้อบกพร่อง หรือขอฟีเจอร์