Method: matters.holds.update

دامنه (واحد یا حساب‌های سازمانی) و پارامترهای پرس‌وجو را به‌روزرسانی می‌کند. نمی‌توانید حساب‌هایی را به انباری اضافه کنید که یک واحد سازمانی را پوشش می‌دهد، همچنین نمی‌توانید واحدهای سازمانی را به انباری اضافه کنید که حساب‌های فردی را پوشش می‌دهد. اگر سعی کنید، مقادیر پشتیبانی نشده نادیده گرفته می شوند.

درخواست HTTP

PUT https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع

holdId

string

شناسه انبار.

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از Hold است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Hold است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.