הורדת חבילות Google ל-Unity

הארכיון הזה מכיל גרסאות עדכניות וישנות יותר של החבילות הרשמיות של Google ל-Unity.

כאן מוסבר איך לייבא את החבילות האלה לפרויקט Unity.

Android

קובץ Android App Bundle

com.google.android.appbundle

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
1.9.0 2023-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.7.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
אין
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
אין
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
אין
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
אין
1.0.0 2020-03 2017.4
.tgz
אין

טיונר ביצועים של Android

com.google.android.performancetuner

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
1.1.2 2021-05 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.1.1 2021-04 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.1.0 2021-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין
1.0.0 2020-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
אין
אין

AR

תוספי ARCore ליסודות ה-AR

com.google.ar.core.arfoundation.extensions-lite

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
1.30.0 2022-03 2019.4
.tgz
com.google.external-dependency-manager

Firebase

Cloud Firestore for Firebase

com.google.firebase.firestore

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Cloud Functions for Firebase

com.google.firebase.functions

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Cloud Storage for Firebase

com.google.firebase.storage

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth

אפליקציית Firebase (ליבה)

com.google.firebase.app

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.7.0 2023-03 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.6.0 2023-03 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.5.0 2023-02 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.4.0 2023-01 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.3.0 2022-12 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.2.0 2022-11 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.1.1 2022-11 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
9.6.0 2022-09 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
9.5.0 2022-09 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
9.4.0 2022-08 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
9.3.0 2022-07 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
9.2.0 2022-07 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
9.1.0 2022-06 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
9.0.0 2022-05 1.2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager

Firebase App Check

com.google.firebase.app-check

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

אימות ב-Firebase

com.google.firebase.auth

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

העברת הודעות בענן ב-Firebase

com.google.firebase.messaging

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Firebase Crashlytics

com.google.firebase.crashlytics

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

com.google.firebase.dynamic-links

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

התקנות ב-Firebase

com.google.firebase.installations

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

מזהה מופע של Firebase

com.google.firebase.instance-id

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

com.google.firebase.database

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth

הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

com.google.firebase.remote-config

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Google Analytics for Firebase

com.google.firebase.analytics

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
12.0.0 2024-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 2024-03 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 2023-09 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 2023-07 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 2023-02 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 2023-01 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 1.9.2019
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 1.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 2021-09 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 1.7.2017
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 1.7.2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Google Play

העברת נכסים ב-Play

com.google.play.assetdelivery

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
1.9.0 2024-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.2 2023-03 2023.1.0 (בטא)
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.1 2022-09 2023.1.0 (בטא)
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.0 2022-07 2023.1.0 (בטא)
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.7.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.0.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core

ספריית חיוב ב-Play

com.google.play.billing

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
3.2.4 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
3.2.3 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
3.2.2 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
3.2.1 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
3.2.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
3.1.2 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
3.1.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
3.0.2 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
3.0.0 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
2.2.1 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
2.2.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

Play Common

com.google.play.common

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
1.9.0 2024-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.8.2 2023-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.7.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.0.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

Play Core

com.google.play.core

גרסה תאריך הוצאה לאור גרסת Unity מינימלית הורדה יחסי תלות
1.8.3 2024-01 4.2018
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.8.2 2023-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.7.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
כלולה
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz