پروتکل زمان شبکه (NTP) توسط صدها میلیون کامپیوتر و دستگاه برای همگام سازی ساعت خود از طریق اینترنت استفاده می شود. اگر رایانه شما ساعت خود را تنظیم می کند، احتمالاً از NTP استفاده می کند.

Google Public NTP زمان جهشی را ارائه می دهد. ما از این فناوری برای مدیریت هموار ثانیه‌های کبیسه و بدون رویدادهای مخرب استفاده می‌کنیم.

ما Google Public NTP را با بار متعادل کننده ها و ناوگان ساعت های اتمی خود در مراکز داده در سراسر جهان پیاده سازی کردیم.

توصیه می کنیم Google Public NTP را با سرورهای NTP غیر لکه دار پیکربندی نکنید.