התנאים וההגבלות של Google APIs

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

תאריך שינוי אחרון: 18 בנובמבר 2020 (ראו הגרסה הקודמת)

תודה על השימוש בממשקי ה-API של Google, בשירותי מפתחים אחרים ובתוכנות המשויכות אליהם (ביחד, "APIs"). הגישה לממשקי ה-API שלנו או השימוש בהם מבטאים את הסכמתך לתנאים המפורטים בהמשך. אם קיימת סתירה בין התנאים האלה לבין תנאים נוספים שחלים על ממשק API מסוים, התנאים הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה. ביחד, אנחנו מתייחסים לתנאים שבהמשך, לתנאים נוספים, לתנאים בתיעוד ה-API הרלוונטי ולכללי המדיניות וההנחיות הרלוונטיים כ-"תנאים." את/ה מסכים/ה לציית לתנאים ולתנאים האלה שולטים במערכת היחסים שלך איתנו. לכן, כדאי לקרוא בעיון את כל התנאים. אם משתמשים בממשקי API כממשק, או בשילוב עם מוצרים או שירותים אחרים של Google, התנאים האלה חלים גם על המוצרים או השירותים האחרים.

במסגרת התנאים "Google" משמעות הדבר היא ש-Google LLC, שמשרדיה ממוקמים בכתובת 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States, אלא אם נקבע אחרת בתנאים הנוספים החלים על ממשק API נתון. בתנאים מסוימים אנו עשויים להתייחס ל-&"Google" ו-"אנחנו", &&;;" או "us".

סעיף 1: חשבון והרשמה

א. אישור התנאים

אין לך אפשרות להשתמש בממשקי ה-API ואין לקבל את התנאים אם: (א) אין לך גיל חוקי ליצירת חוזה מחייב עם Google, או (ב) את/ה אדם/ית שאסור/ה להשתמש בממשקי ה-API או לקבל אותם בכפוף לחוקים החלים בארצות הברית או במדינות אחרות, לרבות המדינה שבה את/ה תושב/ת, או שבה את/ה משתמש/ת בממשקי ה-API.

ב. קבלה ברמת הישות

אם את/ה משתמש/ת בממשקי ה-API מטעם ישות מסוימת, את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי יש לך סמכות לחייב את הישות הזו לתנאים, וכי את/ה מקבל/ת את התנאים וההגבלות, ועושים זאת בשם הישות הזו (ובכל ההתייחסויות לישות " " בתנאים מתייחסים לישות הזו).

ג. הרשמה

כדי לגשת לממשקי API מסוימים, ייתכן שתידרשו לספק מידע מסוים (למשל, פרטים מזהים או פרטים ליצירת קשר) כחלק מתהליך הרישום של ממשקי ה-API, או כחלק מהשימוש המתמשך שלך בממשקי ה-API. כל פרטי הרישום שתמסרו ל-Google יהיו תמיד מדויקים ואתם תיידעו אותנו בהקדם לגבי עדכונים כלשהם.

ד. חברות-בת ושותפים עצמאיים

ל-Google יש חברות-בת וישויות משפטיות משויכות ברחבי העולם. חברות אלה עשויות לספק לך את ממשקי ה-API בשם Google, והתנאים יחולו גם על הקשרים שלך עם החברות האלו.

סעיף 2: שימוש בממשקי ה-API שלנו

א. משתמשי הקצה שלך

עליך לדרוש ממשתמשי הקצה לציית (ולא לאפשר ביודעין) להפר את הדין החל, את התקנות ואת התנאים.

ב. ציות לחוק, זכויות של צד שלישי ותנאים והגבלות אחרים של Google

את/ה תציית/י לכל החוקים, התקנות והזכויות החלות של צד שלישי (כולל ללא הגבלה של החוקים בנוגע לייבוא או לייצוא של נתונים או תוכנות, פרטיות וחוקים מקומיים). לא תשתמשו בממשקי ה-API כדי לעודד או לקדם פעילות לא חוקית או הפרה של זכויות צד שלישי. אסור לך להפר תנאים והגבלות אחרים עם Google (או עם השותפים העצמאיים שלה).

ג. הרשאת גישה

ניתן לגשת ל-API (או לנסות לגשת אליו) רק באמצעים המתוארים בתיעוד של אותו API. אם Google מקצה לך פרטי כניסה של מפתח (למשל מזהי לקוח), עליך להשתמש בהם עם ממשקי ה-API הרלוונטיים. אין להציג מצג שווא או לזהות את זהותך או את לקוח ה-API שלך במהלך השימוש בממשקי ה-API או בחשבונות המפתחים.

ד. הגבלות API

Google מגדירה ואוכפת מגבלות על השימוש שלך בממשקי ה-API (למשל, הגבלת מספר הבקשות ל-API שניתן לשלוח או מספר המשתמשים שניתן להציג), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. את/ה מסכים/ה, ולא תנסה לעקוף, את ההגבלות האלו שתועדו עם כל ממשק API. אם ברצונך להשתמש בממשק API כלשהו מעבר למגבלות אלה, עליך לקבל את הסכמתו המפורשת של Google (ו-Google רשאית לדחות בקשה או תנאי כאלה בהסכם שלך לתנאים ו/או לחיובים נוספים בגין השימוש הזה). כדי לבקש אישור כזה, יש לפנות לצוות הרלוונטי של Google API כדי לקבל מידע (למשל, באמצעות מסוף Google Developers).

ה. תוכנות קוד פתוח

ייתכן שחלק מהתוכנות הנדרשות על ידי ממשקי ה-API שלנו או הכלולות בהם מוצעות במסגרת רישיון קוד פתוח. רישיונות תוכנה של קוד פתוח מכילים הסכמים נפרדים בכתב. עבור ממשקי API מסוימים, תוכנות קוד פתוח רשומות בתיעוד. במידה שבה רישיון התוכנה ברישיון קוד פתוח מבטל באופן מפורש את התנאים, הרישיון ברישיון קוד פתוח קובע במקום זאת את ההסכם שלך עם Google לגבי תוכנת הקוד הפתוח הרלוונטית.

ו. תקשורת עם Google

ייתכן שנשלח לך הודעות מסוימות בהקשר של השימוש שלך בממשקי ה-API. ניתן לעיין בתיעוד הרלוונטי של ה-API לקבלת מידע על ביטול ההסכמה לסוגים מסוימים של תקשורת.

ז. משוב

אם תספקו משוב או הצעות לגבי ממשקי ה-API שלנו, אנחנו (ואנחנו נאפשר זאת) עשויים להשתמש במידע כזה ללא כל מחויבות כלפיכם.

ח. לא בלעדיות

התנאים אינם בלעדיים. את/ה מאשר/ת ש-Google עשויה לפתח מוצרים או שירותים שעשויים להתחרות עם לקוחות API או עם מוצרים או שירותים אחרים.

i. תנאי הגנה על המידע לנאמני מידע של Google

במידה הנדרשת על פי החוקים להגנה על מידע החלים על הצדדים' עיבוד מידע אישי בכפוף לתנאים האלה, הצדדים מסכימים לתנאים של Google להגנה על המידע לנאמני מידע.

סעיף 3: לקוחות ה-API שלך

א. לקוחות ומעקב אחר ממשקי API

ממשקי ה-API נועדו לעזור לכם לשפר את האתרים והאפליקציות שלכם ("API Client(s)"). מוסכם עליך ש-Google עשויה להשתמש ב-APIs כדי לוודא שהאיכות, לשפר את המוצרים והשירותים של Google ולאמת את התאימות שלך לתנאים. מעקב זה עשוי לכלול את הגישה של Google ללקוח שלך ב-API ושימוש בו, לדוגמה, כדי לזהות בעיות אבטחה שעלולות להשפיע על Google או על המשתמשים שלה. האינטראקציה הזו לא תפריע למעקב. Google עשויה להשתמש בכל אמצעי טכני כדי להתגבר על הפרעה כזו. Google עשויה להשעות את הגישה לממשקי ה-API על ידך או על ידי לקוח ה-API, ללא הודעה סבירה, אם יש לנו יסוד סביר להאמין שאתה מפר את התנאים.

ב. Security

נשקיע מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להגן על פרטי המשתמש שנאספים על ידי לקוח ה-API שלך, כולל פרטים אישיים מזהים ("PII"), מפני גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע. לאחר מכן תדווח למשתמשים שלך על כל גישה או שימוש בלתי מורשים במידע זה, במידה הנחוצה לפי הדין החל.

ג. בעלות

Google לא מקבלת בעלות על לקוחות ה-API שלך, ובאמצעות ממשקי ה-API שלנו, אין לך בעלות על זכויות כלשהן בממשקי ה-API שלנו או בתוכן שאליו ניתן לגשת דרך ממשקי ה-API שלנו.

ד. לקוחות פרטיות וממשקי API

עליך לציית לכל החוקים והתקנות החלים בנושא פרטיות, כולל אלו החלים על פרטים אישיים מזהים. עליך לספק מדיניות פרטיות ללקוח שלך ב-API ולפעול לפיה. מדיניות זו מתארת בבירור ובדיוק את המשתמשים בלקוח ה-API שלך, אילו פרטי משתמש האפליקציה שלך אוספת ואיך את/ה משתמש/ת במידע כזה ומשתפים אותו עם Google (כולל פרסום) עם צדדים שלישיים.

סעיף 4: איסורים וסודיות

א. איסורים על API

בעת השימוש בממשקי API, אסור לך (או לאפשר לאנשים שפועלים בשמך):

 1. מתן רישיון משנה ל-API לשימוש על ידי צד שלישי. כתוצאה מכך, לא תיצרו לקוח API שפועל באופן דומה לממשקי ה-API ומציע אותו לשימוש של צדדים שלישיים.
 2. לבצע פעולה שמטרתו להציג למוצרים ולשירותים של Google וירוס, תולעים, פגמים, סוסים טרויאניים, תוכנות זדוניות או פריטים בעלי אופי הרסני.
 3. השמצות, התעללות, הטרדה, הטרדה באמצעות מעקב או איום על אחרים.
 4. להפריע לממשקי ה-API או לשרתים או הרשתות המספקים את ממשקי ה-API, או להפריע להם.
 5. לקדם או לאפשר הימורים לא חוקיים או הודעות או פרסומות מסחריים מפריעות.
 6. לבצע הנדסה הפוכה או לנסות לחלץ את קוד המקור מכל ממשק API או תוכנה קשורה, מלבד במידה שההגבלה חלה באופן מפורש על פי הדין החל.
 7. יש להשתמש בממשקי ה-API בכל פעילות שבה השימוש ב-API או כשל שלו עלולים להוביל למוות, לפציעה או לנזק לסביבה (למשל, תפעול מתקנים גרעיניים, בקרה אווירית או מערכות מצילות חיים).
 8. יש להשתמש בממשקי ה-API כדי לעבד או לאחסן נתונים שכפופים לתקנות התנועה הבינלאומית בנשק חם המנוהלות על ידי משרד המדינה האמריקאי.
 9. עליך להסיר, לטשטש או לשנות את התנאים וההגבלות של Google או קישורים לתנאים אלה או הודעות לגביהם.

אלא אם צוין אחרת על ידי Google בכתב, Google אינה מתכוונת להשתמש ב-APIs כדי ליצור התחייבויות על פי חוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות (HIPAA), כפי שתוקן, ולא מצהירה שממשקי ה-API עומדים בדרישות של HIPAA. אם את/ה (או תהיה) ישות &quotהמכוסה; וכן מירכאות, "עסק משויך&quot, כפי שמוגדר ב-HIPAA, לא תשתמש ב-APIs לשום מטרה או בדרך כלשהי הקשורה להעברת מידע רפואי מוגן ל-Google, אלא אם קיבלת מ-Google הסכמה מראש ובכתב לעשות שימוש כזה.

ב. עניינים סודיים

 1. פרטי הכניסה של המפתח (כמו סיסמאות, מפתחות ומזהי לקוח) מיועדים לשימוש על ידך ולזהות את לקוח ה-API שלך. עליך לשמור על פרטי הכניסה סודיים ולהשקיע מאמצים סבירים כדי למנוע מאנשים אחרים ב-API להשתמש בפרטי הכניסה שלך או לבטל את השימוש בהם. לא ניתן להטמיע פרטי כניסה של מפתח בפרויקטים של קוד פתוח.
 2. התכתובת שלנו אליך ולממשקי ה-API שלנו עשויה להכיל מידע סודי של Google. מידע סודי של Google כולל חומרים, הודעות ומידע שמסומנים כסודיים, או שבדרך כלל ייחשבו לסודיים בנסיבות האלה. אם תקבל מידע כזה, לא תחשוף אותו בפני צד שלישי כלשהו ללא הסכמה מראש בכתב מ-Google. מידע סודי של Google לא כולל מידע שפיתחת באופן עצמאי, מידע שנמסר לך על ידי צד שלישי כחוק ללא התחייבות לשמירה על סודיות, או מידע שהפך לנחלת הכלל שלא באשמתך. את/ה רשאי/ת לחשוף מידע סודי של Google כאשר אנחנו מחויבים לעשות זאת על פי חוק, אם נקבל ממך הודעה מוקדמת סבירה מראש, אלא אם צו בית משפט לא יקבל מאיתנו הודעה.

סעיף 5: תוכן

א. תוכן נגיש באמצעות ממשקי API שלנו

ממשקי ה-API שלנו מכילים תוכן של צד שלישי (לדוגמה: טקסט, תמונות, סרטונים, אודיו או תוכנות). התוכן הזה הוא באחריותו הבלעדית של האדם שהפך אותו לזמין. לעתים אנחנו עשויים לבדוק תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או מפר את המדיניות או את התנאים שלנו, ואנחנו עשויים להסיר או לסרב להציג את התוכן. לבסוף, תוכן הנגיש דרך ממשקי ה-API שלנו עשוי להיות כפוף לזכויות קניין רוחני, ואם כן, אסור לך להשתמש בו, אלא אם יש לך רישיון לעשות זאת על ידי הבעלים של תוכן זה, או שמותר לך על פי חוק לעשות זאת. הגישה שלך לתוכן שסופק על ידי ה-API עשויה להיות מוגבלת, מוגבלת או מסוננת בהתאם לחוק, לתקנות ולמדיניות החלים.

ב. שליחת תוכן

חלק מממשקי ה-API שלנו מאפשרים שליחת תוכן. Google לא מקבלת זכויות כלשהן על קניין רוחני בתוכן שאתם שולחים לממשקי ה-API שלנו דרך לקוח ה-API שלכם, למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים. המטרה המאפשרת ל-Google לספק, לאבטח ולשפר את ממשקי ה-API (והשירותים הרלוונטיים) אך רק בהתאם למדיניות הפרטיות Google הרלוונטית, את/ה מעניק/ה ל-Google רישיון תמידי, בלתי הפיך, כלל-עולמי, בלעדי לרישוי-משנה, ללא תמלוגים ובעל תוקף לשימוש בתוכן שנשלח, מתפרסם או מוצג ב-API או דרך ה-API שלו. "Use" שימוש, אירוח, אחסון, שינוי, תקשורת ופרסום. לפני שליחת תוכן ל-API שלנו דרך לקוח ה-API שלך, עליך לוודא שיש לך את הזכויות הדרושות (כולל הזכויות הדרושות למשתמשי הקצה שלך) כדי להעניק לנו את הרישיון.

ג. אחזור תוכן

כשמשתמש מקבל תוכן שאינו ציבורי דרך ממשקי ה-API, אסור לכם לחשוף אותו למשתמשים אחרים או לצדדים שלישיים, ללא הסכמתו המפורשת של אותו משתמש.

ד. ניידות נתונים

Google תומכת בניידות נתונים. כל עוד את/ה משתמש/ת בנתוני המשתמש או מאחסנים אותם דרך ממשקי ה-API, את/ה מסכים/ה לאפשר למשתמשים שלך לייצא את הנתונים המקבילים שלהם לשירותים או לאפליקציות אחרים לפי בחירתם, במהירות ובקלות רבה כמו ייצוא פשוט של נתונים ממוצרים ושירותים מ-Google, בכפוף לדינים החלים, ומבטא/ת את הסכמתך לכך שנתונים אלה לא יהיו זמינים לצדדים שלישיים שאינם מצייתים גם למחויבות זו.

ה. איסורים על תוכן

אלא אם קיבלת אישור מפורש לכך מבעלי התוכן או מתוקף הדין החל, אסור לך ולאפשר למשתמשי הקצה או לאנשים אחרים הפועלים מטעמך לבצע את הפעולות הבאות יחד עם התוכן שמוחזר מממשקי ה-API:

 1. מגרדים, בונים מסדי נתונים או יוצרים עותקים קבועים אחרים של תוכן כזה, או משאירים עותקים שמורים במטמון למשך זמן ארוך יותר מהכותרת של המטמון;
 2. להעתיק, לתרגם, לשנות, ליצור יצירה נגזרת, למכור, להחכיר, להשאיל, להעביר, להפיץ, להציג באופן ציבורי או להעניק רישיון משנה לצד שלישי כלשהו;
 3. הצגת מצג שווא לגבי המקור או הבעלות; או
 4. להסיר, לטשטש או לשנות הודעות על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות אחרות על זכויות קניין, או לזייף או למחוק ייחוסים, הודעות משפטיות או תוויות אחרות של מקור התוכן או תוויות אחרות.

סעיף 6: תכונות המותג; Attribution

א. תכונות המותג

"Brand &" מוגדר בתור שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, שמות דומיינים ותכונות מותג ייחודיות אחרות של כל צד. אלא אם צוין אחרת במפורש, התנאים לא מעניקים לצד מהצדדים זכות כלשהי, בעלות או עניין בתכונות המותג של הצד השני. כל שימוש בכם של תכונות המותג של Google (לרבות כל מוניטין המשויך אליהן) יחול לטובת Google.

ב. שיוך (Attribution)

את/ה מסכים/ה להציג כל שיוך(Attribution) ש-Google צריכה כפי שמתואר בתיעוד של ה-API. Google מעניקה לך במסגרת הרישיון רישיון שאינו ניתן להעברה, שאינו ניתן לרישוי-משנה, כל עוד התנאים בתוקף להצגת עליך להשתמש בתכונות המותג של Google רק בהתאם לתנאים ולמטרת מימוש המחויבויות שלך בסעיף הזה. בעת השימוש בתכונות המותג של Google, עליך לפעול בהתאם להנחיות השימוש בתכונות המותג של Google. את/ה מבין/ה ומאשר/ת כי לפי שיקול דעתה הבלעדי של Google, יש לך אפשרות לקבוע אם השיוך(י) השימוש שלך בתכונות המותג של Google נעשה בהתאם לדרישות ולהנחיות שצוינו למעלה.

ג. פרסום

אין להצהיר הצהרות בנוגע לשימוש ב-API שמרמזות על שותפות עם Google או מתן חסות על ידה, או על ידי חסות ללא אישור מראש מ-Google.

ד. שימוש בשיווק ובשיווק

במהלך קידום, שיווק או הדגמה של ממשקי ה-API שבהם את משתמשת ושל מוצרי Google המשויכים, Google עשויה להפיק ולהפיץ תמונות מקריות, כולל צילומי מסך, סרטונים או תוכן אחר מלקוח ה-API שלך, ולהשתמש בשם החברה או המוצר שלך. מוענקות לך כל הזכויות הדרושות למטרות המפורטות למעלה.

א. מדיניות הפרטיות של Google

באמצעות השימוש בממשקי ה-API שלנו, Google עשויה להשתמש במידע שנשלח בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

ב. מדיניות Google DMCA

אנחנו מספקים מידע כדי לסייע לבעלי זכויות יוצרים לנהל את הקניין הרוחני שלהם באינטרנט, אבל אין לנו אפשרות לקבוע אם נעשה שימוש משפטי בתוכן שלכם או אם לא קלטו מידע כזה. אנחנו משיבים להודעות על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים ומבטלים חשבונות בגין הפרות חוזרות של זכויות יוצרים, בהתאם לתהליך המפורט בחוק Digital Millennium Copyright Act בארה"ב. אם לדעתך מישהו מפר את זכויות היוצרים שלך וברצונך להודיע לנו, ניתן למצוא מידע על שליחת הודעות ומדיניות Google בנושא # הודעות על תגובה להודעות במרכז העזרה שלנו.

סעיף 8: סיום

א. סיום

באפשרותך להפסיק את השימוש בממשקי ה-API שלנו בכל עת, עם או בלי הודעה מראש. נוסף על כך, אם ברצונך לסיים את התנאים, עליך לספק ל-Google הודעה מראש ובכתב, ולסיים את השימוש ב-APIs הרלוונטיים. Google שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התנאים שלך איתך או להפסיק את ממשקי ה-API, או כל חלק או תכונה או את הגישה שלך אליהם, מכל סיבה שהיא ובכל זמן, ללא חבות או מחויבות אחרת כלפיך.

ב. המחויבויות שלכם לאחר סיום ההסכם

עם סיום התנאים או הפסקת הגישה שלך ל-API, תפסיק להשתמש באופן מיידי ב-API, להפסיק את כל השימוש בתכונות המותג של Google ולמחוק את כל התוכן השמור במטמון או תוכן שמור בהתאם לכותרת המטמון בקטע 5. Google רשאית ליצור קשר עצמאי עם כל בעל חשבון שהחשבונות שלו משויכים ללקוח ה-API שלך ולפרטי הכניסה למפתחים, כדי לספק הודעה על סיום זכותך להשתמש ב-API.

ג. שרידות של הוראות

כאשר התנאים מסתיימים, התנאים האלה מ

סעיף 9: החבות של ממשקי ה-API שלנו

א. התחייבויות

למעט כפי שמוגדר במפורש בתנאים ובהגבלות, Google או הספקים שלה לא מבטיחים הבטחות כלשהן לגבי ממשקי ה-API. לדוגמה, אנחנו מתחייבים לציין התחייבות כלשהי לגבי תוכן שהגישה אליו דרך ה-APIs, הפונקציות הספציפיות של ממשקי ה-API או האמינות, הזמינות או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך. אנחנו מספקים את ה-APIs "כפי שהם".

בחלק מסמכויות הסמכות יש התחייבות מסוימת, כמו האחריות המשתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. למעט כפי שצוין במפורש בתנאים, במידה המותרת על פי חוק, אנחנו מחריגים את כל ההתחייבויות, האחריות, התנאים ההצהרות וההתחייבויות.

ב. הגבלת האחריות

כאשר מאפשרים זאת על פי חוק, Google וספקי Google, לא יהיו אחראים להפסד רווחים, הכנסות או נתונים, או להפסדים, לפיצויים או לפיצויים

במידה המרבית המותרת, החבות הכוללת של Google, כמו גם הספקים והמפיצים שלה, לכל תביעה במסגרת התנאים, לרבות בגין כל אחריות או התחייבות

בכל המקרים, Google והספקים והמפיצים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד או נזק שלא ניתן לחזות מראש באופן סביר.

ג. שיפוי

אלא אם הדין החל אוסר על כך, אם את/ה בעל/ת עסק, עליך להגן על Google ועל

 1. את השימוש לרעה בממשקי ה-API של משתמש הקצה שלך;
 2. ההפרה שלך או של משתמש הקצה שלך.
 3. כל תוכן או נתונים שהועברו לממשקי ה-API על ידך, על ידי המשתמשים שפועלים בשמך או על ידי משתמשי הקצה שלך, או באמצעותם.

סעיף 10: הוראות כלליות

א. שינוי

אנחנו עשויים לשנות את התנאים או חלק כלשהו כך שישקף, לדוגמה, שינויים בחוקים או בשינויים בממשקי ה-API שלנו. עליך לעיין בתנאים באופן קבוע. נפרסם הודעה על שינויים בתנאים במסמך של כל ממשק API רלוונטי, באתר זה ו/או במסוף Google Developers. השינויים לא יחולו באופן רטרואקטיבי, והם ייכנסו לתוקף בתוך 30 יום ממועד הפרסום שלהם. אבל שינויים שמתייחסים לפונקציות חדשות בממשק API או שינויים שבוצעו מהסיבות המשפטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. אם אינך מסכים/ה לתנאים המעודכנים של ה-API, עליך להפסיק את השימוש ב-API הזה. המשך השימוש שלך ב-API מהווה את הסכמתך לתנאים ששונו.

ב. ישויות של הסוכנות הפדרלית בארה"ב

ממשקי ה-API פותחו אך ורק בהוצאה פרטית והם תוכנת מחשב מסחרית ותיעוד רלוונטי במסגרת המשמעות של הדין החל בארה"ב בהתאם לתקנות הרכש הפדרליות ולתוספים של הסוכנות.

כל הצדדים מסכימים לחתום על חוזה באנגלית. אם נספק תרגום של התנאים לנוחיותך, אנחנו עושים זאת לנוחותך בלבד, והתנאים באנגלית יקבעו אך ורק את הקשרים שלנו. התנאים לא יוצרים זכויות לטובת צדדים שלישיים או סוכנות, שותפות או עסק משותף לפי התחייבות. דבר מן התנאים המפורטים לא יגביל את יכולתו של צד מהצדדים לבקש צו מניעה. אנחנו לא אחראים לכישלון או לעיכוב בביצועים במידה שהדבר נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה. אם לא פעלת בהתאם לתנאים האלה, ו-Google לא נוקטת פעולה מיידית, זה לא אומר ש-Google מוותרת על זכויות כלשהן שעשויות להיות לה (כמו נקיטת פעולה בעתיד). אם יתברר שמונח מסוים אינו ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך כל השפעה על התנאים האחרים. התנאים הם ההסכם המלא בינך לבין Google בקשר לנושא הנדון והם מחליפים הסכמים קודמים או כאלה המתקיימים באופן בו-זמני בנושא זה. למידע על יצירת קשר עם Google, אפשר להיכנס לדף איש הקשר שלנו.

למעט כפי שמפורט בהמשך: (i) חוקי קליפורניה, ארה"ב, פרט לכללי ברירת הדין של קליפורניה, יחולו בכל מחלוקת הנובעת מהתנאים וההגבלות או מממשקי ה-API, או קשורה אליהם, ו-(ii) כל הטענה הנובעת מהתנאים וההגבלות או בין שני התנאים הבאים:

אם את/ה מקבל/ת את התנאים בשם ישות ממשלתית פדרלית, התנאים הבאים יחולו במקום הפסקה שצוינה למעלה: החוקים של ארצות הברית, למעט כללי ברירת הדין, יחולו על כל מחלוקת הנובעת מהתנאים וההגבלות או מממשקי ה-API או הקשורים אליהם. במידה אך ורק במידה המותרת על פי החוק הפדרלי בארה"ב: (i) חוקי מדינת קליפורניה (למעט כללי ברירת הדין של קליפורניה) יחולו בהיעדר החוק הפדרלי החל; וכן (ii) לגבי כל הטענה לגבי התנאים וההגבלות, התיקון או החוקים,

אם את/ה מקבל/ת את התנאים בשם ישות ממשלתית של עיר, מחוז או מדינה בארה"ב, התנאים הבאים יחולו במקום הפסקה שלמעלה: הצדדים מסכימים שלא לדון בסמכות ובמקום השיפוט.