Opracowywanie rozwiązań Listy zadań Google.

Każdy może używać Apps Script do automatyzacji i ulepszania Listy zadań Google w środowisku internetowym, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
  • Dodawaj zadania na podstawie aktywności w Gmailu i Dokumentach.
  • Okresowo aktualizuj listy zadań na podstawie danych z systemu zewnętrznego.
Użyj interfejsu API REST poniżej, aby programowo współpracować z Listą zadań Google.
wyszukiwanie, odczytywanie i aktualizowanie treści i metadanych Listy zadań Google;