พัฒนาโซลูชัน Google Tasks

ทุกคนสามารถใช้ Apps Script เพื่อดําเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพ Google Tasks แบบอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมแบบใช้โค้ดน้อยบนเว็บได้
  • เพิ่มงานโดยอิงตามกิจกรรมใน Gmail หรือเอกสาร
  • อัปเดตรายการงานเป็นระยะๆ ตามข้อมูลของระบบภายนอก
ใช้ REST API ด้านล่างเพื่อโต้ตอบกับ Google Tasks แบบเป็นโปรแกรม
ค้นหา อ่าน และอัปเดตเนื้อหาและข้อมูลเมตาของ Google Tasks