Giới thiệu về tính năng gắn thẻ trên thiết bị di động

Bạn có thể thiết lập tính năng thu thập dữ liệu trong ứng dụng di động thông qua Trình quản lý thẻ của Google. Trình quản lý thẻ cho phép bạn sửa đổi cách bạn thiết lập ứng dụng mà không cần tạo lại và gửi lại mã ứng dụng đến các chợ ứng dụng. Hầu như bạn không cần phải viết một dòng mã nào khi sử dụng Trình quản lý thẻ.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể sử dụng Trình quản lý thẻ trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy thiết lập SDK Google Analytics cho Firebase, cho phép bạn gửi dữ liệu ứng dụng đến Google Analytics. Bạn cũng có thể gửi dữ liệu ứng dụng của mình đến các sản phẩm bạn tích hợp với Google Analytics. Sau khi cài đặt SDK, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ để sửa đổi chế độ thiết lập tính năng thu thập dữ liệu.

Các bước tiếp theo