Android için Google Etiket Yöneticisi

Geliştirici olarak, uygulama ikili programlarını yeniden oluşturup uygulama pazarlarına yeniden göndermek zorunda kalmadan, mobil uygulamalarınızda ölçüm etiketlerini ve pikselleri uygulamak ve yönetmek için Google Etiket Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Firebase için Google Analytics SDK'sı ile çalışan geliştiriciler, uygulama gönderildikten sonra bile uygulamanın yönetilmesine ve uygulamada değişiklik yapılmasına yardımcı olması için Etiket Yöneticisi'ni kolayca ekleyebilir.

Geliştiriciler önemli etkinlikleri günlüğe kaydedebilir ve daha sonra hangi etiketlerin veya piksellerin tetikleneceğine karar verebilirler.

Ön koşullar

Başlamadan önce:

Aşağıdaki bölümlerde, Android uygulamanızda Google Etiket Yöneticisi'ni yapılandırmak ve kullanmak için izlemeniz gereken adımlar açıklanmaktadır.

1. Projenize Google Etiket Yöneticisi'ni ekleme

 1. Modül Gradle dosyanıza (genellikle app/build.gradle), Etiket Yöneticisi kitaplığına aşağıdaki bağımlılığı ekleyin:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0'
  }
  
 2. Etiket Yöneticisi hesabınızda oturum açın.

 3. Bir mobil kapsayıcı seçin.

 4. Üst gezinme çubuğunda Sürümler'i tıklayın.

 5. Kullanmak istediğiniz kapsayıcı sürümünü tıklayın.

 6. İndir'i tıklayın.

 7. app/src/main/assets/containers klasörü yoksa oluşturun. İndirilen kapsayıcıyı klasöre kopyalayın.

2. Etkinlikleri ve değişkenleri günlüğe kaydetme

Etiket Yöneticisi, Google Etiket Yöneticisi'nde yapılandırdığınız etiketleri tetiklemek ve oluşturmak amacıyla Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından kaydedilen etkinlikleri, parametreleri ve kullanıcı özelliklerini kullanır.

Etkinlikleri günlüğe kaydetme ve kullanıcı özelliklerini ayarlama ile ilgili talimatlar için Firebase geliştirici belgelerini okuyun.

Etiket Yöneticisi'nde değişkenleri yapılandırma

Google Etiket Yöneticisi'nde kullanmak üzere etkinlik parametrelerinin ve kullanıcı özelliklerinin değerini yakalamak için Etiket Yöneticisi arayüzünde değişkenleri yapılandırabilirsiniz.

Örneğin, uygulamanıza aşağıdaki özel etkinliği kaydedebilirsiniz:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Ardından, image_name ve full_text parameter değerlerini yakalamak için Etiket Yöneticisi'nde yeni Etkinlik Parametresi değişkenlerini aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz:

 • Değişken Adı: Resim Adı
 • Değişken Türü: Etkinlik Parametresi
 • Etkinlik Parametresi Anahtar Adı: image_name

ve:

 • Değişken Adı: Tam Metin
 • Değişken Türü: Etkinlik Parametresi
 • Etkinlik Parametresi Anahtar Adı: full_text

Benzer şekilde, uygulamanızda aşağıdaki kullanıcı özelliğini ayarlayabilirsiniz:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Ardından, favorite_food değerini yakalamak için Google Etiket Yöneticisi'nde yeni bir Firebase Kullanıcı Mülkü değişkeni yapılandırabilirsiniz:

 • Değişken Adı: Favori Yemek
 • Değişken Türü: Firebase Kullanıcı Mülkü
 • Etkinlik Parametresi Anahtar Adı: favorite_food

Etkinlikleri değiştirme ve engelleme

Etiket Yöneticisi, etkinlikleri Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından günlüğe kaydedilmeden önce değiştirmenize ve engellemenize olanak tanır. Etkinlikleri değiştirmek, etkinlik parametrelerinin değerlerini eklemenize, kaldırmanıza veya değiştirmenize ya da uygulama güncellemeleri olmadan etkinlik adlarını ayarlamanıza yardımcı olabilir. Engellenmeyen etkinlikler Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından günlüğe kaydedilir.

Firebase için Google Analytics SDK'sı bazı etkinlikleri ve kullanıcı özelliklerini de otomatik olarak günlüğe kaydeder. Otomatik olarak toplanan etkinlikleri ve mülkleri, herhangi bir kod eklemeniz gerekmeden Etiket Yöneticisi'nde kullanabilirsiniz. Ancak bu kullanıcıları engelleyemezsiniz.

3. Etkinlik gönder

Tetikleyicileri ayarlamak için Firebase etkinlik adı değişkenleri, Firebase etkinlik parametresi değişkenleri ve diğer değişkenler kullanılır. Firebase etkinliği her kaydettiğinizde tetikleyici koşulları değerlendirilir. Varsayılan olarak, Firebase için Google Analytics etkinlikleri otomatik olarak etkinleşir. Etkinliklerin Google Analytics'e gönderilmesini engellemek için Etiket Yöneticisi'ne Firebase için Google Analytics etiketi eklenebilir.

4. Kapsayıcınızı önizleme, hata ayıklama ve yayınlama

Kapsayıcınızın bir sürümünü yayınlamadan önce, istenen şekilde çalıştığından emin olmak için kapsayıcınızı önizleyebilirsiniz. Google Etiket Yöneticisi, web arayüzünde bağlantılar ve QR kodları oluşturup bunları kullanarak uygulamanızı açmak suretiyle kapsayıcınızın sürümlerini önizlemenize olanak tanır. Ayrıca, beklenmedik davranışlarda hata ayıklamak için ayrıntılı günlük kaydı modunu etkinleştirebilirsiniz.

Önizleme kapsayıcısı

Bir kapsayıcıyı önizlemeden önce, önizlemek istediğiniz kapsayıcının sürümünü ve ardından Önizle'yi seçerek Google Etiket Yöneticisi web arayüzünde bir önizleme URL'si oluşturun. Daha sonraki adımlar için bu önizleme URL'sini kaydedin.

Önizleme URL'leri, Etiket Yöneticisi web arayüzündeki
      önizleme penceresinde bulunur
Şekil 1: Etiket Yöneticisi web arayüzünden bir önizleme URL'si alın.

Kapsayıcınızı önizlemek için (Android Studio kullanıyorsanız 3. adıma atlayın):

 1. Bu önizleme etkinliğini AndroidManifest dosyanıza ekleyin:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. Bu satırı, uygulamanızın paket adını içerecek şekilde değiştirin:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. Google Etiket Yöneticisi web arayüzünde bir önizleme bağlantısı oluşturun:

  1. Etiket Yöneticisi hesabınızda oturum açın.
  2. Bir mobil kapsayıcı seçin.
  3. Üst gezinme çubuğunda Sürümler'i tıklayın.
  4. Önizlemek istediğiniz kapsayıcı sürümünde İşlemler > Önizle'yi tıklayın.
  5. Uygulamanızın paket adını girin.
  6. Önizleme bağlantısı oluştur'u tıklayın.
 4. Uygulamanızı durdurun ve oluşturulan önizleme bağlantısını veya QR Kodunu kullanarak uygulamanızı başlatın.

 5. Web arayüzünde Önizlemeyi sonlandır bağlantısı oluştur seçeneğiyle oluşturulan bir bağlantıyı tıklayarak önizleme modundan çıkabilirsiniz.

Hata ayıklama kapsayıcısı

Container uygulamanızla ilgili sorunları gidermek için ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirin:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

Kapsayıcıyı yayınla

Kapsayıcınızı önizledikten ve çalıştığını doğruladıktan sonra, yayınlayabilirsiniz. Kapsayıcınızı yayınladıktan sonra, etiket yapılandırmalarınız mobil uygulama kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale gelir.

Sonraki adımlar

Gelişmiş yapılandırma bölümünü okuyun.