Android için Google Etiket Yöneticisi

Geliştirici olarak, uygulama ikili programlarını yeniden oluşturup uygulama pazarlarına yeniden göndermek zorunda kalmadan, mobil uygulamalarınızda ölçüm etiketleri ve pikseller uygulamak ve yönetmek için Google Etiket Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Firebase için Google Analytics SDK'sı ile çalışan geliştiriciler, uygulama gönderildikten sonra bile uygulamanın yönetilmesine ve değiştirilmesine yardımcı olmak için Etiket Yöneticisi'ni kolayca ekleyebilirler.

Geliştiriciler önemli etkinlikleri günlüğe kaydedebilir ve hangi etiketlerin veya piksellerin tetikleneceğine daha sonra karar verebilir.

Ön koşullar

Başlamadan önce:

Aşağıdaki bölümlerde, Android uygulamanızda Google Etiket Yöneticisi'ni yapılandırma ve kullanma adımları açıklanmaktadır.

1. Google Etiket Yöneticisi'ni projenize ekleyin

 1. Gradle modülü dosyanızdaki (genellikle app/build.gradle) aşağıdaki bağımlıyı Etiket Yöneticisi kitaplığına ekleyin:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3'
  }
  
 2. Etiket Yöneticisi hesabınızda oturum açın.

 3. Bir mobil kapsayıcı seçin.

 4. Üst gezinme çubuğunda Sürümler'i tıklayın.

 5. Kullanmak istediğiniz kapsayıcı sürümünü tıklayın.

 6. İndir'i tıklayın.

 7. app/src/main/assets/containers klasörü yoksa oluşturun. İndirilen kapsayıcıyı klasöre kopyalayın.

2. Etkinlikleri ve değişkenleri günlüğe kaydetme

Etiket Yöneticisi, Google Etiket Yöneticisi'nde yapılandırdığınız etiketleri tetiklemek ve oluşturmak için Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından kaydedilen etkinlikleri, parametreleri ve kullanıcı özelliklerini kullanır.

Etkinlikleri günlüğe kaydetme ve kullanıcı özelliklerini ayarlama talimatları için Firebase geliştirici belgelerini okuyun.

Etiket Yöneticisi'nde değişkenleri yapılandırma

Google Etiket Yöneticisi'nde kullanılacak etkinlik parametrelerinin değerini ve kullanıcı özelliklerini yakalamak için Etiket Yöneticisi arayüzünde değişkenleri yapılandırabilirsiniz.

Örneğin, uygulamanızda şu özel etkinliği günlüğe kaydedebilirsiniz:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Ardından, image_name ve full_text parameter değerlerini yakalamak için Etiket Yöneticisi'nde aşağıdaki gibi yeni Etkinlik Parametresi değişkenlerini yapılandırabilirsiniz:

 • Değişken Adı: Resim Adı
 • Değişken Türü: Etkinlik Parametresi
 • Etkinlik Parametresi Anahtar Adı: image_name

ve:

 • Değişken Adı: Tam Metin
 • Değişken Türü: Etkinlik Parametresi
 • Etkinlik Parametresi Anahtar Adı: full_text

Benzer şekilde, uygulamanızda aşağıdaki kullanıcı özelliğini ayarlayabilirsiniz:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Ardından, favorite_food değerini yakalamak için Google Etiket Yöneticisi'nde yeni bir Firebase Kullanıcı Mülkü değişkeni yapılandırabilirsiniz:

 • Değişken Adı: Favori Yemek
 • Değişken Türü: Firebase Kullanıcı Mülkü
 • Etkinlik Parametresi Anahtar Adı: favorite_food

Etkinlikleri değiştirme ve engelleme

Etiket Yöneticisi, Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından günlüğe kaydedilmeden önce etkinlikleri değiştirmenize ve engellemenize olanak tanır. Etkinlikleri değiştirmek, etkinlik parametrelerinin değerini eklemenize, kaldırmanıza veya değiştirmenize veya uygulama güncellemeleri olmadan etkinlik adlarını ayarlamanıza yardımcı olabilir. Engellenmeyen etkinlikler, Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından günlüğe kaydedilir.

Firebase için Google Analytics SDK'sı bazı etkinlikleri ve kullanıcı özelliklerini de otomatik olarak günlüğe kaydeder. Herhangi bir kod eklemenize gerek kalmadan, Etiket Yöneticisi'nde otomatik olarak toplanan etkinlikleri ve özellikleri kullanabilirsiniz. Ancak bunları engelleyemezsiniz.

3. Etkinlik gönderme

Firebase olay adı değişkenleri, Firebase etkinlik parametresi değişkenleri ve diğer değişkenler tetikleyicileri ayarlamak için kullanılır. Firebase etkinliği her günlüğe kaydedildiğinde tetikleyici koşulları değerlendirilir. Firebase için Google Analytics etkinlikleri varsayılan olarak otomatik şekilde tetiklenir. Etkinliklerin Google Analytics'e gönderilmesini engellemek için Etiket Yöneticisi'nde bir Firebase için Google Analytics etiketi eklenebilir.

4. Kapsayıcınızı önizleme, hata ayıklama ve yayınlama

Kapsayıcınızın bir sürümünü yayınlamadan önce, istenen şekilde çalıştığından emin olmak için önizleme yapmak istersiniz. Google Etiket Yöneticisi, web arayüzünde bağlantılar ve QR kodları oluşturup uygulamanızı açmak için bunları kullanarak kapsayıcınızın sürümlerini önizleme olanağı sunar. Beklenmedik davranışlarla ilgili hataları ayıklamak için ayrıntılı bir günlük kaydı modu da etkinleştirebilirsiniz.

Kapsayıcı önizlemesi

Bir kapsayıcıyı önizlemeden önce, önizlemek istediğiniz kapsayıcı sürümünü ve ardından Önizle'yi seçerek Google Etiket Yöneticisi web arayüzünde bir önizleme URL'si oluşturun. Sonraki adımlar için bu önizleme URL'sini kaydedin.

Önizleme URL'leri, Etiket Yöneticisi web arayüzünün önizleme penceresinde kullanılabilir
Şekil 1: Etiket Yöneticisi web arayüzünden bir önizleme URL'si alın.

Kapsayıcınızı önizlemek için (Android Studio kullanıyorsanız 3. adıma geçin):

 1. Bu önizleme etkinliğini AndroidManifest dosyanıza ekleyin:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. Bu satırı, uygulamanızın paket adını içerecek şekilde değiştirin:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. Google Etiket Yöneticisi web arayüzünde bir önizleme bağlantısı oluşturun:

  1. Etiket Yöneticisi hesabınızda oturum açın.
  2. Bir mobil kapsayıcı seçin.
  3. Üst gezinme çubuğunda Sürümler'i tıklayın.
  4. Önizlemek istediğiniz kapsayıcı sürümünde İşlemler > Önizleme'yi tıklayın.
  5. Uygulamanızın paket adını girin.
  6. Önizleme başlat bağlantısı oluştur'u tıklayın.
 4. Uygulamanızı durdurup oluşturulan önizleme bağlantısını veya QR kodunu kullanarak uygulamanızı başlatın.

 5. Web arayüzünde Son önizleme bağlantısı oluştur seçeneği tarafından oluşturulan bir bağlantıyı tıklayarak önizleme modundan çıkabilirsiniz.

Kapsayıcıda hata ayıklama

Kapsayıcı uygulamanızla ilgili sorunları gidermek için ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirin:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

Kapsayıcıyı yayınla

Kapsayıcınızı önizledikten ve çalıştığını doğruladıktan sonra yayınlayabilirsiniz. Kapsayıcınızı yayınladıktan sonra, etiket yapılandırmalarınız mobil uygulama kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale gelir.

Sonraki adımlar

Gelişmiş yapılandırma bölümünü okuyun.