จัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

หน้านี้จะอธิบายวิธีปิดใช้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวด้วยแท็ก Google สำหรับภาพรวมของการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านภาพรวมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

พารามิเตอร์ความเป็นส่วนตัว

ใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้ฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัว เช่น การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและสัญญาณ

gtag.js

การควบคุมความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ คำอธิบาย วิธีตรวจสอบในฝั่งไคลเอ็นต์
คำยินยอม Universal Analytics, Google Analytics 4, Google Ads, Floodlight ใช้คำสั่ง "consent" เพื่อเริ่มต้นสถานะความยินยอมเริ่มต้นและอัปเดตความยินยอมเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับแบนเนอร์คุกกี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ gtag.js(consent) ใช้ผู้ช่วยแท็กเพื่อยืนยันการตั้งค่าความยินยอม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับความยินยอม
allow_google_signals Universal Analytics, Google Analytics 4 จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false ระบบจะไม่ใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กสําหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจ จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false บีคอนที่รวมกันทั้งหมดจะถูกระงับ
allow_ad_personalization_signals Google Ads, Universal Analytics, Google Analytics 4, Floodlight เมื่อตั้งค่าเป็น true เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กจะมีสิทธิ์ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เมื่อตั้งค่าเป็น false ระบบจะไม่ใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กสำหรับการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ แต่จะยังใช้กับการรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจได้
จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false ให้ใส่พารามิเตอร์ &npa=1 ในบีคอนทั้งหมด
restricted_data_processing Google Ads ไม่มีผลเมื่อไม่ได้ตั้งค่า เมื่อตั้งค่าเป็น true Google จะจำกัดการใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็ก คุณจะใช้บางฟีเจอร์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ใช้ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้ง การเพิ่มผู้ใช้ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้งกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันตั้งต้น และฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผลเมื่อไม่ได้ตั้งค่า เมื่อตั้งค่าเป็น true พารามิเตอร์ &rdp=1 จะรวมอยู่ในบีคอน เมื่อตั้งค่าเป็น false พารามิเตอร์ &rdp=0 จะรวมอยู่ในบีคอน

Tag Manager

การควบคุมความเป็นส่วนตัว เทมเพลตแท็กที่เข้ากันได้ คำอธิบาย วิธีตรวจสอบในฝั่งไคลเอ็นต์
allowAdFeatures Universal Analytics ตั้งค่าใน "ช่องที่จะตั้งค่า" จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false ระบบจะไม่ใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กสำหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงการรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจ จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false บีคอนที่รวมกันทั้งหมดจะถูกระงับ
allow_google_signals แท็ก Google ตั้งค่าใน "การตั้งค่าการกำหนดค่า" จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false ระบบจะไม่ใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กสำหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงการรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจ จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false บีคอนที่รวมกันทั้งหมดจะถูกระงับ
allowAdPersonalizationSignals Universal Analytics ตั้งค่าใน "ช่องที่จะต้องตั้งค่า" จะไม่เกิดผลเมื่อไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false ระบบจะไม่ใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กสำหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ แต่จะยังคงใช้ในการรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจได้ จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false ให้ใส่พารามิเตอร์ &npa=1 ในบีคอนทั้งหมด
allow_ad_personalization_signals แท็ก Google ตั้งค่าใน "การตั้งค่าการกำหนดค่า" เมื่อตั้งค่าเป็น true เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กจะมีสิทธิ์ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เมื่อตั้งค่าเป็น false ระบบจะไม่ใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็กสำหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ แต่จะยังคงใช้ในการรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจได้
จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น true เมื่อตั้งค่าเป็น false ให้ใส่พารามิเตอร์ &npa=1 ในบีคอนทั้งหมด
restricted_data_processing เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ตั้งค่าได้ในการควบคุม "เปิดใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัด" ในแท็กเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ของ Tag Manager จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น false เมื่อตั้งค่าเป็น true Google จะจำกัดการใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากแท็ก คุณจะใช้บางฟีเจอร์ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มผู้ใช้ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้ง การเพิ่มผู้ใช้ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้งกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน และฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีผลหากไม่ได้ตั้งค่าหรือตั้งค่าเป็น false เมื่อตั้งค่าเป็น true พารามิเตอร์ &rdp=1 จะรวมอยู่ในบีคอน เมื่อตั้งค่าเป็น false พารามิเตอร์ &rdp=0 จะรวมอยู่ในบีคอน

ปิดใช้ข้อมูลวิเคราะห์และฟีเจอร์โฆษณา

เนื่องจากสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณาได้ผ่านการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Google Analytics คุณจึงอาจต้องปิดฟีเจอร์ดังกล่าวแบบเป็นโปรแกรม หากกำหนดค่าแท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อแล้ว คุณจะต้องทำตามวิธีการต่อไปนี้หากต้องการให้สัญญาณนี้เผยแพร่ไปยังแท็กของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ

ปิดฟีเจอร์โฆษณาทั้งหมด

การกำหนดค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณปิดฟีเจอร์การโฆษณา การรายงาน และรีมาร์เก็ตติ้ง รวมถึงลบล้างการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ที่สร้างไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Google Analytics ได้

หากต้องการปิดฟีเจอร์โฆษณาทั้งหมดด้วยแท็ก Google สําหรับ Universal Analytics และ Google Analytics 4 ให้ตั้งค่า allow_google_signals เป็น false

gtag.js

gtag('set', {'allow_google_signals', false});

Tag Manager

หากต้องการปิดฟีเจอร์โฆษณาทั้งหมดในทุกพร็อพเพอร์ตี้ ให้ใช้ gtag.js

หากต้องการปิดฟีเจอร์โฆษณาด้วยแท็ก Google ในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่เฉพาะเจาะจง ให้แก้ไขคําสั่ง config สําหรับ TAG_ID ที่กำหนดและตั้งค่า allow_google_signals เป็น false

gtag.js

gtag('config', 'TAG_ID', { 'allow_google_signals': false });

Tag Manager

 1. เปิดเมนูแท็กในพื้นที่ทํางาน
 2. แก้ไขแท็ก Google ที่ต้องการปิดฟีเจอร์โฆษณา
 3. ในการตั้งค่าการกำหนดค่า ให้เพิ่มพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  • ชื่อ: allow_google_signals
  • ค่า: false
 4. บันทึกแท็ก

ทําขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสําหรับแท็ก Google แต่ละรายการที่ไม่ควรมีส่วนร่วมในฟีเจอร์โฆษณา

ปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การควบคุมแบบเป็นโปรแกรมว่าควรใช้ข้อมูล Analytics สำหรับการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือไม่นั้นมีอยู่ 2-3 วิธีดังนี้

ควบคุมการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในแต่ละเว็บไซต์

API โหมดความยินยอมของ Google คือวิธีที่แนะนําในการเปิดและปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ หากเว็บไซต์ยังไม่ได้ใช้โหมดความยินยอม คุณจะควบคุมการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้

คุณปิดใช้ฟีเจอร์การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ทั้งหมด การตั้งค่าพารามิเตอร์ allow_ad_personalization_signals จะใช้การตั้งค่ากับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กําหนดค่าผ่านแท็ก Google และเพิ่มพารามิเตอร์ npa=1 ลงใน URL แท็กเพื่อระบุว่าอนุญาตเฉพาะโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เท่านั้น

หากต้องการปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้แท็ก Google ให้ตั้งค่า allow_ad_personalization_signals เป็น false ดังนี้

gtag.js

gtag('set', {'allow_ad_personalization_signals', false});

Tag Manager

หากต้องการปิดฟีเจอร์โฆษณาทั้งหมดในทุกพร็อพเพอร์ตี้ ให้ใช้ gtag.js

หากต้องการปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ด้วยแท็ก Google ในการกำหนดค่า Google Ads, Google Analytics หรือ Floodlight ให้แก้ไขคำสั่ง config สำหรับ TAG_ID ที่กำหนดและตั้งค่า allow_ad_personalization_signals เป็น false

gtag.js

gtag('config', {'allow_ad_personalization_signals': false });

Tag Manager

ใน Tag Manager

 1. เปิดแท็ก Google Analytics เพื่อแก้ไข
 2. คลิกช่องที่จะต้องตั้งค่า
 3. คลิกเพิ่มแถว
 4. ป้อนชื่อช่องเป็น allow_ad_personalization_signals และสำหรับค่า ให้ป้อน false

ปิด Google Analytics

ในบางกรณีอาจต้องปิด Google Analytics ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำเช่นนี้หากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์มีตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้

ไลบรารีแท็ก Google (gtag.js) มีพร็อพเพอร์ตี้ window['ga-disable-MEASUREMENT_ID'] ที่เมื่อตั้งค่าเป็น true แท็ก Google ไม่ให้ส่งข้อมูล เมื่อผลิตภัณฑ์พยายามตั้งค่าคุกกี้หรือส่งข้อมูลกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ Google Analytics ก่อนอื่นผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบก่อนว่ามีการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้นี้หรือไม่ และจะไม่ดำเนินการใดๆ หากตั้งค่าเป็น true

gtag.js

หากต้องการปิด Google Analytics แบบเป็นโปรแกรม ให้ตั้งค่า window['ga-disable-GA_MEASUREMENT_ID'] เป็น true แทนที่ TAG_ID ด้วยรหัสแท็กที่ถูกต้อง ดังนี้

<script>
window['ga-disable-GA_MEASUREMENT_ID'] = true;
</script>
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

Tag Manager

เพื่อป้องกันไม่ให้แท็ก Google Analytics 4 เริ่มทํางาน ให้ใช้เงื่อนไขทริกเกอร์เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้เลือกไม่ใช้หรือไม่ และทำให้แท็กเริ่มทํางานตามค่าของเงื่อนไขทริกเกอร์ ตัวอย่างเช่น ด้านล่างนี้คือการกําหนดค่าที่ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งเพื่อระบุว่าจะทําให้แท็ก Google Analytics 4 เริ่มทํางานได้หรือไม่ วิธีการต่อไปนี้จะถือว่าคุณได้สร้างแท็ก Google Analytics 4 ไว้แล้ว

หมายเหตุ: วิธีการนี้ไม่ได้ใช้ window['ga-disable-MEASUREMENT_ID'] แต่นำเสนอโซลูชันที่เรียบง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งาน Tag Manager โดยเฉพาะแทน

 1. ในซอร์ส JavaScript ของหน้าเว็บ ให้ตั้งค่าคุกกี้ที่เรียกว่า "google-analytics-opt-out" ระบุค่า true และกำหนดให้หมดอายุในวันที่ในอนาคต ตัวอย่างเช่น
  document.cookie = 'google-analytics-opt-out=true; expires=Mon, 1 Jan 2170 23:59:59 UTC; path=/';
 2. ใน Tag Manager ให้สร้างตัวแปรใหม่ที่จะตรวจสอบคุกกี้ google-analytics-opt-out ดังนี้

 3. คลิกตัวแปร > ใหม่ 2. ตั้งค่าประเภทตัวแปรเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง 3. ตั้งชื่อตัวแปรว่า "คุกกี้การเลือกไม่ใช้ google-analytics" และคลิกบันทึก

 4. สร้างทริกเกอร์ใหม่สำหรับแท็ก Google Analytics

 5. ตั้งค่าประเภททริกเกอร์เป็นการดูหน้าเว็บ 2. ตั้งค่าทริกเกอร์นี้เริ่มทำงานในเป็นการดูหน้าเว็บบางรายการ 3. ตั้งค่าเริ่มการทำงานของทริกเกอร์นี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นและเงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริงเพื่ออ่าน "คุกกี้การเลือกไม่ใช้ google-analytics ไม่เท่ากับ true"

 6. คลิกบันทึก

 7. นำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง

ปิดการวัดการดูหน้าเว็บเริ่มต้นใน Google Analytics

ลักษณะการทำงานเริ่มต้นของแท็ก Google Analytics คือการส่งเหตุการณ์ page_view ไปยัง Google Analytics ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานที่เป็นที่ต้องการในกรณีส่วนใหญ่ โดยระบบจะบันทึกเหตุการณ์ page_view โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มโค้ดลงในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ แต่หากไม่ต้องการให้แท็กส่งเหตุการณ์ page_view ไปยัง Google Analytics ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ send_page_view เป็น false

gtag.js

gtag('set', { 'send_page_view': false });

Tag Manager

 1. เปิดเมนูแท็กในพื้นที่ทํางาน
 2. แก้ไขแท็ก Google ที่เกี่ยวข้อง
 3. ในการตั้งค่าการกำหนดค่า ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  • ชื่อ:send_page_view
  • ค่า: false
 4. บันทึกแท็ก

การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัด

เมื่อเปิดใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัดแล้ว Google จะจำกัดวิธีใช้ข้อมูล คุณจะใช้บางฟีเจอร์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ใช้ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้ง การเพิ่มผู้ใช้ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้งกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันตั้งต้น และฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเปิดใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัดสำหรับ App Campaign ผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปของคุณอาจยังคงเห็นโฆษณาสำหรับแอปดังกล่าวหลังจากติดตั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีเปิดใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัด

gtag.js

เพิ่มพารามิเตอร์ restricted_data_processing ที่มีค่า true ลงในแท็ก

< ! -- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
 function gtag ( ) { dataLayer.push ( arguments ) } ;

 gtag ( 'js', new Date ( ) ) ;
 gtag ( 'set', { 'restricted_data_processing': true });
</script>

Tag Manager

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Tag Manager
 2. คลิกแท็กในคอลัมน์ด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงแท็ก
 3. สร้างหรือแก้ไขแท็กที่รองรับการประมวลผลข้อมูลแบบจำกัด (รีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads, Conversion ของ Google Ads ฯลฯ)
 4. ในส่วนการกำหนดค่าแท็ก ให้เลือก True สำหรับช่อง "เปิดใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัด"
 5. คุณสามารถตั้งค่าช่องนี้แบบไดนามิกโดยใช้ตัวแปรชั้นข้อมูลได้ด้วย
 6. คลิกบันทึก