Web sitelerinde izin modunu ayarlama

Bu sayfa, web sitelerinde kendi izin çözümünü barındıran ve izin modunu entegre etmek isteyen geliştiricilere yöneliktir. İzin moduna giriş için İzin moduna genel bakış başlıklı makaleyi okuyun. Kullanıcı izni almak için Kullanıcı Rızası Yönetim Platformu (CMP) kullanıyorsanız CMP ile izin modunu ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

İzin modunu temel veya gelişmiş şekilde uygulayabilirsiniz. Bir uygulama yöntemi seçmek ve hangi ayarların varsayılan olacağını belirlemek için şirketinizin yönergelerini kontrol edin. Temel ve gelişmiş izin modu karşılaştırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başlamadan önce

İzin modunu uygulamadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Etiket Yöneticisi'ni kullanıyor ve kendi banner'ınızı korumak istiyorsanız önerilen yaklaşım, banner'ınızı Etiket Yöneticisi kapsayıcısı üzerinden yüklemektir. Bunu yapmak için izin modu şablonu oluşturmanız gerekir. Alternatif olarak Topluluk Şablon Galerisi'ndeki bir izin modu şablonunu da kullanabilirsiniz.

  • gtag.js kullanıyorsanız Google etiketini web sitenizin her sayfasına yüklediğinizden emin olun. İzin modu kodu web sitenizin her sayfasına eklenir.

İzin modunu ayarlamak için şunları yapmanız gerekir:
  1. Kullanıcı izin vermeden önce: Varsayılan izin durumunu ayarlayın.
  2. Kullanıcının izin ayarlarınızla etkileşimine göre izin durumunu güncelleyin.

Google'ın gizlilik odaklı dijital reklamcılık ekosistemine yönelik devam eden taahhüdü kapsamında, AB kullanıcı rızası politikamızın yaptırımını daha sıkı hale getiriyoruz.

Google'ın Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) trafik için izin modu güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

İzin modu kullanıcılarının ad_storage ve analytics_storage parametrelerine ek olarak iki yeni parametre göndermesi gerekir:

Alan adı İzin Verilen Değerler Açıklama
ad_user_data 'granted' | 'denied' Reklamcılıkla ilgili kullanıcı verilerinin Google'a gönderilmesi için izni ayarlar.
ad_personalization 'granted' | 'denied' Kişiselleştirilmiş reklamcılığa yönelik izni belirler.

Sonraki adımlar

Eski etiket kontrolleri

ga.js, analytics.js veya conversion.js gibi eski etiketler kullanıyorsanız gtag.js veya Google Etiket Yöneticisi'ne güncelleme yapın.

Diğer eski etiketlerin gizlilik denetimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki belgelere bakın: