ภาพรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เว็บไซต์และแอปใช้บริการวัดผลของ Google เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ Google ให้ความสําคัญกับข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้ของเราเป็นอย่างมาก ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวและคํายินยอมของผู้ใช้ได้โดยทําดังนี้

การประมวลผลข้อมูล CCPA ของ IAB

TCF เป็นทางเลือกหนึ่งในการได้รับและติดตามสถานะความยินยอม ผู้ลงโฆษณาที่เลือกใช้สัญญาณ IAB ควรปฏิบัติตามข้อกําหนดทางเทคนิคที่ IAB Tech Lab ระบุเพื่อใช้สตริง us_privacy ในหน้าเว็บของตน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCF ของ IAB สําหรับ Google Ads หรือ Google Analytics

แท็ก Google Ads จะโต้ตอบกับหน้าเว็บของผู้ลงโฆษณาเพื่อเรียกสตริง us_privacy และใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจํากัดเมื่อสตริงระบุว่าผู้ใช้เลือกไม่รับ

  • เมื่อสตริง IAB ระบุว่าผู้ใช้เลือกไม่รับ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  • เมื่อสตริง IAB ระบุว่าผู้ใช้เลือกไม่รับ Google จะเปิดใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจํากัด