เกี่ยวกับแท็ก Google

แท็ก Google (gtag.js) คือแท็กที่ช่วยให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ได้อย่างหลากหลาย (เช่น Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, Display & amp; Video 360, Search Ads 360) คุณสามารถใช้แท็ก Google กับทั้งเว็บไซต์ และเชื่อมต่อแท็กนั้นกับหลายปลายทางได้โดยไม่ต้องจัดการหลายๆ แท็กแยกสําหรับแต่ละบัญชีผลิตภัณฑ์ของ Google

แท็ก Google ส่งข้อมูลไปยังผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก Google

ประโยชน์

วิธีที่ดีที่สุดในการวัด Conversion และเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านการตลาดของ Google คือการใส่แท็กในทุกหน้าของเว็บไซต์ เมื่อคุณติดตั้งแท็ก Google ในเว็บไซต์ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้

  • การวัด Conversion ที่ประสบความสําเร็จในอนาคต ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์และการผสานรวมล่าสุดทันทีที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้คุณมีข้อมูลมากขึ้นสําหรับการวัด Conversion อย่างถูกต้องหากเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • การจัดการแท็กแบบไม่มีโค้ด เปิดใช้ฟีเจอร์การวัดผลภายในผลิตภัณฑ์ Google โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็กในหน้าเว็บด้วยตนเอง
  • การผสานรวมที่สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม ติดตั้งใช้งานและผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เช่น Analytics, Optimize และ Google Ads ได้อย่างง่ายดาย
  • วัด Conversion ได้แม่นยํายิ่งขึ้น แท็ก Google ช่วยให้คุณวัด Conversion ได้แม่นยํามากขึ้นเมื่อคุกกี้ไม่พร้อมใช้งานและกู้คืน Conversion ที่ตรวจไม่พบในปัจจุบันเนื่องจากอุตสาหกรรม

การใช้แท็ก Google

โมเดลสําหรับการใช้แท็ก Google มีดังนี้

  1. เพิ่มแท็ก Google ในทุกหน้าของเว็บไซต์
  2. ใช้คําสั่ง gtag() เพื่อส่งข้อมูลไปยังผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google (เช่น Google Ads, Google Analytics)

เมื่อเพิ่มแท็กแล้ว คุณจะกําหนดค่าแท็กเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑ์หลายรายการได้

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สําหรับเอกสารประกอบเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแท็ก Google โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้

ขั้นตอนถัดไป