نمای خیابان خود را منتشر کنید

Street View Publish API به برنامه شما اجازه می‌دهد تا عکس‌های 360 را به همراه ابرداده تصویر که موقعیت، جهت و اتصال هر عکس را مشخص می‌کند، در Google Maps منتشر کند. با استفاده از این API، هر برنامه ای می تواند یک رابط برای موقعیت یابی، اتصال، و آپلود تصاویر نمای خیابان تولید شده توسط کاربر ارائه دهد.
بیاموزید که چگونه یک آپلودکننده تصویر بسازید که عکس‌های 360 متصل را در نمای خیابان منتشر کند.
دستورالعمل های ما را دنبال کنید تا اولین تصویر خود را با استفاده از API آپلود کنید.
همانطور که برنامه خود را می سازید، اسناد ما را بررسی کنید.