Hỗ trợ cho API xuất bản Chế độ xem đường phố

Yêu cầu trợ giúp

Bạn cảm thấy hơi bế tắc? Có một số cách để yêu cầu trợ giúp về ứng dụng.

Hỗ trợ của cộng đồng trên Stack Overflow

Stack Overflow

Chúng tôi sử dụng trang web Hỏi và đáp phổ biến về chương trình Stack Overflow để giải đáp các câu hỏi kỹ thuật về API xuất bản trong Chế độ xem đường phố của Google. Stack Overflow là một trang web câu hỏi và câu trả lời được chỉnh sửa cộng tác dành cho các lập trình viên. Trang web này không do Google điều hành nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Đó là nơi tuyệt vời để đặt các câu hỏi kỹ thuật về việc phát triển và bảo trì ứng dụng của bạn.

Các thành viên của nhóm API Xuất bản Chế độ xem đường phố giám sát các chủ đề được gắn thẻ trên Stack Overflow. Bạn có thể tìm các chủ đề về API Xuất bản của Chế độ xem đường phố bằng cách thêm google-streetview-publish vào cụm từ tìm kiếm. Bạn nên thêm các thẻ khác cho câu hỏi của mình để thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các công nghệ liên quan.

Trước khi đăng câu hỏi trên Stack Overflow:

Trước khi đăng bài, vui lòng tìm kiếm trong nhóm để xem đã có ai trả lời câu hỏi của bạn chưa.

Khi đăng câu hỏi mới, vui lòng cân nhắc những điều sau:

  • Trình bày rất rõ ràng về câu hỏi của bạn trong chủ đề. Điều này sẽ giúp ích cho những người đang cố gắng trả lời câu hỏi của bạn cũng như những người có thể đang tìm kiếm thông tin trong tương lai.
  • Cung cấp nhiều thông tin chi tiết trong bài đăng để giúp người khác hiểu được vấn đề của bạn. Hãy cân nhắc việc cung cấp các đoạn mã, nhật ký hoặc đường liên kết đến ảnh chụp màn hình.
  • Vui lòng cung cấp một đoạn mã minh hoạ vấn đề. Hầu hết mọi người sẽ không gỡ lỗi lỗi trong mã của bạn nếu không có một mẫu đơn giản giúp dễ dàng tái tạo vấn đề. Nếu bạn thấy khó lưu trữ mã trực tuyến, hãy sử dụng một dịch vụ như JSFiddle.
  • Đọc Câu hỏi thường gặp về Stack Overflow. Trang web này cũng như cộng đồng của trang web này có các nguyên tắc và mẹo mà bạn nên làm theo để đảm bảo câu hỏi của bạn được giải đáp.

Báo cáo sự cố hoặc yêu cầu về tính năng

Nếu bạn cho rằng mình có thể đã phát hiện lỗi hoặc nếu bạn muốn chia sẻ yêu cầu về tính năng với nhóm API xuất bản Chế độ xem đường phố, vui lòng gửi yêu cầu về lỗi hoặc tính năng trong công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi.

Lỗi

Nếu bạn cho rằng nguyên nhân gây ra vấn đề là do lỗi trong API xuất bản Chế độ xem đường phố, hãy báo cáo vấn đề đó trên công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi. Vui lòng đưa những thông tin sau vào phần mô tả lỗi:

  • Nội dung mô tả về vấn đề và hành vi mà bạn mong đợi.
  • Danh sách các bước và/hoặc một đoạn mã mẫu nhỏ có thể thực hiện để tái hiện vấn đề.
  • Mọi thông tin khác mà mẫu báo cáo lỗi có thể yêu cầu.

Trước khi báo cáo lỗi, vui lòng tìm kiếm danh sách lỗi để xem đã có người nào báo cáo vấn đề đó hay chưa.

Yêu cầu về tính năng

Bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi lỗi để yêu cầu tính năng mới hoặc đề xuất sửa đổi đối với các tính năng hiện có. Vui lòng mô tả chức năng cụ thể mà bạn muốn thấy được thêm, cũng như lý do bạn cho rằng chức năng đó quan trọng. Nếu có thể, hãy cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về trường hợp sử dụng của bạn và những cơ hội mới mà tính năng này mang lại.

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng mới, vui lòng tìm kiếm trong danh sách để xem đã có người gửi yêu cầu tương tự hay chưa.

Mã trạng thái của công cụ theo dõi lỗi
Mới Vấn đề/yêu cầu về tính năng này chưa được phân loại.
Ðã chỉ định Vấn đề đã được giao một người.
Đã chấp nhận Người được giao đã xác nhận vấn đề và người này sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi quá trình điều tra tích cực bắt đầu.
Cố định Vấn đề này được giải quyết trong phiên bản đã phát hành.
Cố định (Đã xác minh) Chúng tôi đã giải quyết sự cố này và xác nhận tính chính xác của bản sửa lỗi.
Sẽ không khắc phục (Không thể mô phỏng) Không có đủ thông tin để khắc phục hoặc không thể tạo lại vấn đề như đã báo cáo.
Sẽ không khắc phục (Hành vi dự kiến) Vấn đề này mô tả hành vi dự kiến của sản phẩm trong các trường hợp được báo cáo.
Sẽ không khắc phục (Lỗi thời) Vấn đề này không còn phù hợp do có những thay đổi trong sản phẩm.
Không khắc phục được (Không khả thi) Vấn đề này yêu cầu bạn không thể triển khai các thay đổi trong tương lai gần.
Nhân bản Báo cáo này trùng lặp với một vấn đề hiện có.
Mã đã phân loại theo trình theo dõi lỗi
PendingFurtherReview Vấn đề này đã vượt qua quá trình phân loại ban đầu và đang chờ xem xét ưu tiên.
NeatIdea Yêu cầu tính năng được xác nhận. Chúng tôi hiện đang đánh giá yêu cầu này nhưng chưa có kế hoạch triển khai. Vui lòng gắn dấu sao để bỏ phiếu và nhận xét về trường hợp sử dụng của bạn.
NeedsMoreInfo Vấn đề/yêu cầu về tính năng này cần người báo cáo cung cấp thêm thông tin.