Webp

Ad

dwebp -- Sıkıştırılmış WebP dosyasını resim dosyası olarak açın

Özet

dwebp [options] input_file.webp

Açıklama

dwebp, sıkıştırılmış WebP dosyalarını PNG, PAM, PPM veya PGM resim dosyalarında açar. Not: Animasyonlu WebP dosyaları desteklenmez.

Seçenekler

Temel seçenekler şunlardır:

-h
Yazdırma kullanım özeti.
-version
Sürüm numarasını yazdırıp (ana.alt.revizyon olarak) yazdırıp çıkın.
-o string
Çıkış dosyasının adını belirtin (varsayılan olarak PNG biçiminde). Çıkış adı olarak "-" kullanmak, çıkışı "stdout"a yönlendirir.
-- string
Giriş dosyasını açıkça belirtin. Giriş dosyası örneğin "-" ile başlıyorsa bu seçenek yararlıdır. Bu seçenek last görünmelidir. Daha sonraki diğer seçenekler yoksayılır. Girdi dosyası "-" ise veriler dosya yerine stdin'den okunur.
-bmp
Çıkış biçimini sıkıştırılmamış BMP olarak değiştirin.
-tiff
Çıkış biçimini sıkıştırılmamış TIFF olarak değiştirin.
-pam
Çıkış biçimini PAM olarak değiştirin (alfayı korur).
-ppm
Çıkış biçimini PPM (diskartlar alfa) olarak değiştirin.
-pgm
Çıkış biçimini PGM olarak değiştirin. Çıkış, IMC4 düzeni kullanılarak RGB yerine luma/renk örneklerinden oluşur. Bu seçenek temel olarak doğrulama ve hata ayıklama amacıyla kullanılır.
-yuv
Çıkış biçimini ham YUV olarak değiştirin. Çıktı, RGB yerine luma/chroma-U/chroma-V örneklerinden oluşur ve sırayla ayrı düzlemler halinde kaydedilir. Bu seçenek, temel olarak doğrulama ve hata ayıklama amaçlıdır.
-nofancy
YUV420 için lüks lüksü kullanmayın. Bu durum sarp kenarlara (özellikle kırmızı olanlara) yol açabilir ancak sürecin daha hızlı ilerlemesi gerekir.
-nofilter
Bit akışı için gerekli olsa bile döngü içi filtreleme işlemini kullanmayın. Bu, uyumlu olmayan çıkışta görünür bloklar oluşturabilir ancak kod çözmeyi hızlandırır.
-dither strength
0 ile 100 arasında bir dalgalanma gücü belirtin. Tütsüleme, kayıplı sıkıştırmada renk bileşenlerine uygulanan bir son işleme efektidir. Renk geçişlerini yumuşatarak ve şerit oluşumunu önleyerek işe yarar.
-nodither
Tüm titremeyi devre dışı bırak (varsayılan).
-mt
Mümkünse kod çözmek için çok iş parçacığı kullanın.
-crop x_position y_position width height
Kodu çözülmüş resmi, sol üst köşesi koordinatlarda (x_position, y_position) ve boyutu widthxheight olan bir dikdörtgene kırpın. Bu kırpma alanı, kaynak dikdörtgen içinde tam olarak yer almalıdır. Gerekirse sol üst köşe eşit koordinatlara tutturulur. Bu seçeneğin amacı, büyük resimleri kırpmak için gereken belleği azaltmaktır. Not: Kırpma işlemi herhangi bir ölçeklendirmeden önce uygulanır.
-flip
Kodu çözülmüş resmi dikey olarak çevirin (örneğin OpenGL dokuları için yararlı olabilir).
-resize width height
Kodu çözülmüş resmi width x height boyutuna yeniden ölçeklendirin. Bu seçenek, yalnızca küçük bir sürüme (küçük resim, önizleme vb.) ihtiyaç duyulduğunda büyük resimlerin kodunu çözmek için gereken belleği azaltmak için kullanılır. Not: Ölçeklendirme, kırpma işleminden sonra uygulanır. width veya height parametrelerinden biri (ancak ikisi birden değil) 0 ise değer, en boy oranı korunarak hesaplanır.
-v
Ekstra bilgileri yazdırın (özellikle de kodu çözme süresi).
-noasm
Tüm derleme optimizasyonlarını devre dışı bırakın.

Böcekler

Örnekler

dwebp picture.webp -o output.png
dwebp picture.webp -ppm -o output.ppm
dwebp -o output.ppm -- ---picture.webp
cat picture.webp | dwebp -o - -- - > output.ppm

Yazarlar

dwebp, libwebp kapsamında ve WebP ekibi tarafından yazılmıştır. En yeni kaynak ağacı https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/ adresinde bulunmaktadır.

Bu kılavuz sayfası, Debian projesi için Pascal Massimino pascal.massimino@gmail.com tarafından yazılmıştır (başkaları tarafından da kullanılabilir).

Çıkış dosyası biçimi ayrıntıları