Genel Bakış

Spectrum Access System (SAS) Portal API'si, Google SAS tarafından kontrol edilen cihazlar ve kullanıcı kimlikleri gibi CBRS kaynaklarını yönetmeye yardımcı olmak için yönetim işlemlerini gösterir.

SAS Portal API'sı aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

  • YBM yüklemesi gereken CBSD'lerin çok adımlı kaydı konusunda destek.
  • CBSD'leri geniş ölçekte yönetin.

API'nin kullanımı, kullanıcı rollerine göre yetkilendirme kurallarına tabidir.

CBSD'ler, SAS ile SAS-CBSD API üzerinden iletişim kurar. SAS Portal API'si, SAS müşterilerinin kaynakları ve kullanıcıları daha üst düzeyde yönetmesine olanak tanır.

Temel tanımlar

Bu dokümanlarda aşağıdaki tanımlar kullanılır:

  • Citizens Broadband Radio Service Device (CBSD): SAS'den yetki aldıktan sonra CBRS bandında iletilebilen fiziksel bir cihazdır. Cep telefonu baz istasyonu veya eNodeB buna örnek olarak gösterilebilir.
  • Spektrum Erişim Sistemi (SAS): Daha yüksek öncelikli kullanıcıların korunmasını sağlamak için CBSD'lerin çalışma parametrelerini kontrol eden bir bulut hizmeti.
  • Sertifikalı Profesyonel Yükleyici (YBM): Belirli CBSD türlerinin yükleme parametrelerini doğrulayan ve bunları bir SAS'ye sağlayan kişi. SAS, CBSD kurulum parametrelerini sağlamasına izin vermeden önce bu kişinin YBM kimliğini ve sertifikasını doğrular.
  • Müşteri hesabı (Müşteri): Bir SAS müşterisi için diğer tüm kaynakların oluşturulduğu kaynaktır. SAS müşterisi, SAS hizmetleriyle ilgili olarak Google ile doğrudan ticari sözleşmesi olan bir şirkettir.
  • User ID: Bir CBSD'nin sahibi/operatörünün benzersiz tanımlayıcısı.
  • FCC Kimliği: CBSD ile ilişkili FCC tanımlayıcısıdır. FCC tarafından onaylanmış olduğunu gösterir.
  • Seri numarası: Üretici tarafından belirli bir CBSD'ye atanan benzersiz tanımlayıcı.

Başlarken

SAS Portal API ile entegrasyonuna başlamak için aşağıdaki kaynaklardan yararlanın: