Tùy chọn lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng web hướng nội dung

Bạn có thể kết hợp các công nghệ lưu trữ dữ liệu tuỳ thuộc vào nhu cầu của các ứng dụng web dựa trên nội dung của mình. Sử dụng SQL cho dữ liệu có cấu trúc và bộ nhớ trên đám mây cho các tệp nội dung nghe nhìn là một phương pháp phổ biến để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu đa dạng.

Các lựa chọn lưu trữ dữ liệu và phương thức hiệu quả bao gồm:

Lựa chọn về bộ nhớ
SQL Bộ nhớ ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) sử dụng dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, chẳng hạn như siêu dữ liệu và dữ liệu quan hệ. Đây là một lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng web yêu cầu tính nhất quán của dữ liệu, hỗ trợ giao dịch mạnh mẽ và khả năng truy vấn phức tạp.
Cơ sở dữ liệu NoSQL Cơ sở dữ liệu NoSQL là lựa chọn phù hợp cho dữ liệu bán cấu trúc hoặc không có cấu trúc, chẳng hạn như các ứng dụng web dựa trên nội dung có lược đồ dữ liệu linh hoạt. Ví dụ: MongoDB, Cassandra và Couchbase. Các API này có thể xử lý lượng lớn dữ liệu, cung cấp khả năng mở rộng và khả năng đáp ứng cao.
Lưu trữ khoá-giá trị Lưu trữ khoá-giá trị là một loại cơ sở dữ liệu NoSQL hoặc mô hình lưu trữ dữ liệu có chức năng sắp xếp và truy xuất dữ liệu dưới dạng các cặp khoá-giá trị. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tập hợp các khoá liên kết với một giá trị tương ứng. Tuỳ chọn này mang đến sự đơn giản, hiệu suất cao và hiệu quả trong việc xử lý lượng lớn dữ liệu.
CMS (hệ thống quản lý nội dung) Các nền tảng hệ thống quản lý nội dung (CMS) cung cấp khả năng lưu trữ, sắp xếp và truy xuất nội dung tích hợp sẵn. Ví dụ: WordPress, DrupalJoomla.
Công cụ tìm kiếm Các chức năng tìm kiếm có thể lập chỉ mục và tìm kiếm một lượng lớn nội dung dạng văn bản, từ đó cải thiện hiệu suất tìm kiếm. Ví dụ: Elasticsearch và Solr.
Cloud Storage Các giải pháp lưu trữ trên đám mây như Google Cloud Storage lý tưởng cho các tệp lớn, bao gồm cả video, tài liệu và hình ảnh. Bộ nhớ trên đám mây phù hợp với các ứng dụng web dựa trên nội dung vì bộ nhớ này mang lại các tính năng có thể mở rộng, độ bền cao và khả năng phân phối nội dung.
Lưu trữ luồng sự kiện/lưu trữ nhật ký sự kiện Luồng sự kiện hoặc bộ nhớ nhật ký sự kiện tập trung vào việc thu thập và lưu trữ các sự kiện hoặc các thay đổi về trạng thái dưới dạng nguồn đáng tin cậy chính trong một ứng dụng web. Bộ nhớ luồng sự kiện duy trì một bản ghi theo trình tự thời gian của tất cả hành động hoặc sự kiện đã xảy ra theo thời gian. Tuỳ chọn này sẽ hữu ích nếu cần sử dụng dữ liệu trong quá khứ, kiểm tra và tạo lại trạng thái trước đây.
ngang hàng (P2P) Bộ nhớ ngang hàng phân cấp dữ liệu bằng cách phân phối dữ liệu trên nhiều nút ngang hàng được kết nối với một mạng. Vì mỗi nút ngang hàng đều đóng góp không gian lưu trữ, nên bạn có thể truy xuất dữ liệu mà không cần dựa vào máy chủ trung tâm hoặc trung tâm dữ liệu.