opracowywanie rozwiązań dotyczących Prezentacji Google,

Wstaw interaktywne treści obsługiwane przez dane Twojego konta lub usługę zewnętrzną za pomocą Dodatków.
  • Dodaj interfejs, aby zautomatyzować sprawdzanie wskazówek dotyczących stylu w Prezentacjach Google.
  • Twórz własne, lepsze przepływy pracy.
  • Łączenie prezentacji użytkowników z usługami innych firm.
Każdy może używać Apps Script do automatyzacji i ulepszania Prezentacji Google w środowisku internetowym, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
  • Wstawiaj wykresy i inne wizualizacje z Arkuszy bezpośrednio do Prezentacji.
  • Do menu możesz dodawać niestandardowe menu, okna i paski boczne.
  • łączyć Prezentacje z innymi aplikacjami Google Workspace lub usługami innych firm.
Skorzystaj z interfejsów API typu REST wymienionych poniżej, aby automatycznie współpracować z Prezentacjami Google.
Automatycznie korzystaj z Prezentacji Google i aktualizuj je w popularnych językach programowania, takich jak Java, JavaScript i Python.