Sites เวอร์ชันที่สร้างใหม่ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2016 API ของ Sites เข้าถึงหรือแก้ไข Sites ที่สร้างด้วยเวอร์ชันนี้ไม่ได้ แต่จะยังคงเข้าถึง Sites แบบคลาสสิกได้

เข้าถึงและแก้ไขเนื้อหา Google Sites แบบคลาสสิกแบบเป็นโปรแกรม

Sites ที่สร้างขึ้นใหม่ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2016 Sites API จะเข้าถึงหรือแก้ไข Sites ที่สร้างด้วยเวอร์ชันนี้ไม่ได้ แต่จะยังเข้าถึง Sites แบบคลาสสิกได้
สร้างเว็บไซต์ใหม่หรือคัดลอกเว็บไซต์ที่มีอยู่
เรียกข้อมูล สร้าง แก้ไข และลบหน้า ไฟล์แนบ และเนื้อหาอื่นๆ
อัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์แนบและไฟล์
แก้ไขสิทธิ์การแชร์ในเว็บไซต์ต่างๆ
ดูประวัติการแก้ไขทั่วทั้งเว็บไซต์
สร้างเทมเพลตระดับหน้าเว็บ