Uzyskiwanie dostępu do treści z klasycznej wersji Witryn Google i ich modyfikowanie w sposób zautomatyzowany.

Odbudowana wersja Witryn została udostępniona 22 listopada 2016 r. Interfejs API Witryn nie ma dostępu do Witryn utworzonych w tej wersji ani ich nie zmienia, ale nadal ma dostęp do klasycznej wersji Witryn.
Tworzenie nowych witryn lub kopiowanie istniejących
Pobieranie, tworzenie, modyfikowanie i usuwanie stron, załączników i innych treści.
Modyfikowanie uprawnień do udostępniania w całej witrynie
Przeglądanie historii zmian w całej witrynie