คู่มือโปรโตคอล

Google Sites API แบบคลาสสิกช่วยให้แอปพลิเคชันของคุณเข้าถึง เผยแพร่ และแก้ไขเนื้อหาภายใน Google Sites ได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันของคุณยังสามารถขอรายการกิจกรรมล่าสุด ดึงข้อมูลประวัติการแก้ไข และอัปโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์แนบและไฟล์ได้อีกด้วย

ผู้ชม

เอกสารนี้มีการถือว่าคุณเข้าใจแนวคิดทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังโปรโตคอล Google Data API

เอกสารนี้มีไว้สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการเขียนแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ที่โต้ตอบกับ Google Sites ได้ โดยจะยกตัวอย่างการโต้ตอบกับ API ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ XML/HTTP แบบ RAW พร้อมคำอธิบาย หลังจากอ่านเอกสารนี้แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับ API โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ได้โดยอ่านตัวอย่างเฉพาะภาษาที่พบในคู่มืออื่นๆ ในแถบนำทางด้านซ้าย

สำหรับข้อมูลอ้างอิงของเนื้อหาในคู่มือนี้ โปรดดูคู่มือข้อมูลอ้างอิง

การอนุญาตคำขอ

เมื่อแอปพลิเคชันขอข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ก็ต้องมีโทเค็นการให้สิทธิ์ด้วย โทเค็นดังกล่าวจะระบุตัวตนแอปพลิเคชันของคุณให้ Google ทราบด้วย

เกี่ยวกับโปรโตคอลการให้สิทธิ์

แอปพลิเคชันต้องใช้ OAuth 2.0 เพื่อให้สิทธิ์คำขอ ระบบไม่รองรับโปรโตคอลการให้สิทธิ์อื่นๆ หากแอปพลิเคชันใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ระบบจะจัดการการให้สิทธิ์บางส่วนแก่คุณ

การให้สิทธิ์คำขอด้วย OAuth 2.0

คำขอที่ส่งไปยัง Google Sites Data API สำหรับข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

รายละเอียดของกระบวนการให้สิทธิ์หรือ "ขั้นตอน" ของ OAuth 2.0 จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณเขียน แอปพลิเคชันทุกประเภทจะใช้กระบวนการทั่วไปต่อไปนี้

 1. เมื่อสร้างแอปพลิเคชัน คุณจะลงทะเบียนแอปได้โดยใช้คอนโซล Google API จากนั้น Google จะให้ข้อมูลที่คุณต้องใช้ในภายหลัง เช่น รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์
 2. เปิดใช้งาน Google Sites Data API ในคอนโซล Google API (หากไม่เห็น API ดังกล่าวในคอนโซล API ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
 3. เมื่อแอปพลิเคชันต้องการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ แอปจะขอขอบเขตการเข้าถึงที่จำเป็นจาก Google
 4. Google จะแสดงหน้าจอขอคำยินยอมแก่ผู้ใช้เพื่อขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันของคุณในการขอข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้
 5. หากผู้ใช้อนุมัติ Google จะให้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่มีอายุชั่วคราวแก่แอปพลิเคชันของคุณ
 6. แอปพลิเคชันขอข้อมูลผู้ใช้โดยแนบโทเค็นเพื่อการเข้าถึงไปกับคำขอ
 7. หาก Google ตัดสินว่าคำขอและโทเค็นของคุณถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ขอ

บางกระบวนการจะมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น การใช้โทเค็นการรีเฟรชเพื่อขอโทเค็นเพื่อการเข้าถึงใหม่ ดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ OAuth 2.0 ของ Google

ข้อมูลขอบเขตของ OAuth 2.0 สำหรับ Google Sites Data API มีดังนี้

https://sites.google.com/feeds/

หากต้องการขอสิทธิ์โดยใช้ OAuth 2.0 แอปพลิเคชันของคุณต้องมีข้อมูลขอบเขต รวมถึงข้อมูลที่ Google ให้คุณตอนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน (เช่น รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์)

กลับไปด้านบน

การระบุเวอร์ชัน

ทุกคำขอที่ส่งไปยัง Google Sites Data API ควรระบุเวอร์ชัน 1.4 หากต้องการระบุหมายเลขเวอร์ชัน ให้ใช้ส่วนหัว HTTP ของ GData-Version ดังนี้

GData-Version: 1.4

หรือหากตั้งค่าส่วนหัว HTTP ไม่ได้ คุณก็ระบุ v=1.4 เป็นพารามิเตอร์การค้นหาใน URL ได้ แต่ขอแนะนำให้ใช้ส่วนหัว HTTP หากเป็นไปได้

หมายเหตุ: ไลบรารีของไคลเอ็นต์จะส่งส่วนหัวเวอร์ชันที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นอย่าใช้พารามิเตอร์การค้นหา v=1.4 เมื่อคุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

กลับไปด้านบน

ฟีดของเว็บไซต์

ฟีดเว็บไซต์สามารถใช้เพื่อแสดง Google Sites ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการดู และยังแก้ไขชื่อของเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้ด้วย สำหรับโดเมน G Suite จะใช้เพื่อสร้างหรือคัดลอกทั้งเว็บไซต์ได้ด้วย

รายชื่อไซต์

หากต้องการแสดงเว็บไซต์ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง ให้ส่งคำขอ GET ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไปยัง URL ต่อไปนี้

https://sites.google.com/feeds/site/domainName
พารามิเตอร์ฟีดคำอธิบาย
domainName"site" หรือโดเมนของโดเมนที่ฝากบริการ G Suite ของคุณ (เช่น example.com)

การตอบสนองจะมีฟีดที่มีรายการเว็บไซต์:

GET /feeds/site/domainName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

HTTP/1.1 200 OK

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
  xmlns:gAcl="http://schemas.google.com/acl/2007" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008"
  xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms"
  xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005"
  xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<id>https://sites.google.com/feeds/site/site</id>
<updated>2009-12-02T17:47:34.406Z</updated>
<title>Site</title>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#feed" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/site/site"/>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#post" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/feeds/site/domainName"/>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName"/>
<link rel="next" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/?start-index=2"/>
<generator version="1" uri="http://sites.google.com/">Google Sites</generator>
<openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex>
<entry gd:etag="W/&quot;CkUAQH4_eil7I2A9WxNaFk4.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/site/myTestSite</id>
 <updated>2009-12-01T01:17:21.042Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-01T01:17:21.042Z</app:edited>
 <title>myTestSite</title>
 <summary/>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/site/myTestSite/"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/myTestSite"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myTestSite"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myTestSite"/>
 <sites:siteName>myTestSite</sites:siteName>
 <sites:theme>default</sites:theme>
</entry>
<entry gd:etag="W/&quot;DkQGQHczfA9WxNaFk4.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite</id>
 <updated>2009-12-01T02:25:21.987Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-01T02:25:21.987Z</app:edited>
 <title>myOtherTestSite</title>
 <summary>A new site to hold memories</summary>
 <category scheme="http://schemas.google.com/sites/2008#tag" term="Memories Site"/>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/site/myOtherTestSite"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <sites:siteName>myOtherTestSite</sites:siteName>
 <sites:theme>iceberg</sites:theme>
</entry>
...
</feed>

ระบบจะแสดงรายการเว็บไซต์ตามลำดับตัวอักษร

การสร้างเว็บไซต์ใหม่

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับโดเมน G Suite เท่านั้น

คุณจะจัดสรรเว็บไซต์ใหม่ได้โดยสร้าง HTTP POST เป็นฟีดเว็บไซต์ เช่น

POST /feeds/site/example.com HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008">
 <title>Source Site</title>
 <summary>A new site to hold memories</summary>
 <sites:theme>slate</sites:theme>
</entry>

คำขอข้างต้นจะสร้างเว็บไซต์จาก Google Sites ใหม่ที่มีธีม "แถบสเลท" ภายใต้โดเมน G Suite example.com URL ของเว็บไซต์จะเป็น http://sites.google.com/a/example.com/source-site/

หากสร้างเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วย 201 Created รายการตอบกลับจะมีองค์ประกอบที่เซิร์ฟเวอร์เพิ่มเข้ามา เช่น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ลิงก์ไปยังฟีด ACL ของเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อ และข้อมูลสรุป

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:gAcl="http://schemas.google.com/acl/2007"
  xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008" xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch"
  xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  gd:etag="W/&quot;DEECR38l7I2A9WxNaF0Q.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site</id>
 <updated>2009-12-02T23:31:06.184Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-02T23:31:06.184Z</app:edited>
 <title>New Test Site</title>
 <summary>A new site to hold memories</summary>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/a/example.com/source-site/"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/example.com/source-site"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site"/>
 <sites:siteName>source-site</sites:siteName>
 <sites:theme>slate</sites:theme>
</entry>

การคัดลอกเว็บไซต์

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับโดเมน G Suite เท่านั้น

เว็บไซต์ที่มีอยู่สามารถทำซ้ำในลักษณะเดียวกับการสร้างเว็บไซต์ใหม่ แต่ในรายการ Atom ของคําขอ POST ให้ใส่ <link> พร้อม rel='source' ที่ชี้ไปยังฟีดเว็บไซต์ของเว็บไซต์ที่จะคัดลอก เว็บไซต์ที่คัดลอกจะมีลิงก์นี้ ตัวอย่างการทำซ้ำเว็บไซต์

POST /feeds/site/example.com HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#source" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site"/>
 <title>Copy of New Test Site</title>
 <summary>A newer site to hold memories</summary>
</entry>

คำขอข้างต้นจะคัดลอกเว็บไซต์ที่ http://sites.google.com/a/example.com/source-site/

ประเด็นสำคัญมีดังนี้

 • คัดลอกได้เฉพาะเว็บไซต์และเทมเพลตเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ซึ่งตรวจสอบสิทธิ์เป็นเจ้าของเท่านั้น
 • นอกจากนี้ยังคัดลอกเทมเพลตของเว็บไซต์ได้ด้วย เว็บไซต์จะเป็นเทมเพลตเมื่อมีการเลือกการตั้งค่า "เผยแพร่เว็บไซต์นี้เป็นเทมเพลต" ในหน้าการตั้งค่า Google Sites
 • คุณสามารถคัดลอกเว็บไซต์จากโดเมนอื่นได้ เนื่องจากต้องรอการแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของในเว็บไซต์ต้นทาง

การอัปเดตข้อมูลเมตาของเว็บไซต์

หากต้องการอัปเดตชื่อหรือข้อมูลสรุปของเว็บไซต์ ให้ส่ง HTTP PUT ไปยังลิงก์ edit ของรายการเว็บไซต์ เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้จะอัปเดตชื่อของเว็บไซต์ก่อนหน้าเป็น New Test Site2 และคำอธิบายเป็น Newer description

PUT /feeds/site/example.com/source-site HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:gAcl="http://schemas.google.com/acl/2007"
  xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008" xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch"
  xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  gd:etag="W/&quot;DEECR38l7I2A9WxNaF0Q.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site</id>
 <updated>2009-12-02T23:31:06.184Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-02T23:31:06.184Z</app:edited>
 <title>New Test Site2</title>
 <summary>Newer description</summary>
 <category scheme="http://schemas.google.com/sites/2008#tag" term="Category"/>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/a/example.com/source-site/"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/example.com/source-site"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site"/>
 <sites:siteName>source-site</sites:siteName>
</entry>

การเพิ่มหมวดหมู่

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับโดเมน G Suite เท่านั้น

G Suite สำหรับเว็บไซต์ของโดเมนของคุณรวมข้อมูลเมตาหมวดหมู่ที่เป็นประโยชน์ในการจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ภายในโดเมน หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลเมตาของหมวดหมู่ ให้ส่ง HTTP PUT ไปยังลิงก์ edit ของรายการในเว็บไซต์ที่มีแท็ก category ดูเส้นตัวหนาในตัวอย่างต่อไปนี้

PUT /feeds/site/example.com/source-site HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:gAcl="http://schemas.google.com/acl/2007"
  xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008" xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch"
  xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  gd:etag="W/&quot;DEECR38l7I2A9WxNaF0Q.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/example.com/source-site</id>
 <updated>2009-12-02T23:31:06.184Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-02T23:31:06.184Z</app:edited>
 <title>My Team website</title>
 <summary>This site contains contact information and a summary of major efforts our team owns</summary>
 <category scheme="http://schemas.google.com/sites/2008#tag" term="Team Site"/>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/a/example.com/my-team-site/"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/example.com/my-team-site"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/my-team-site"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/my-team-site"/>
 <sites:siteName>my-team-site</sites:siteName>
</entry>

ตัวอย่างนี้แก้ไขเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มหมวดหมู่เป็น "เว็บไซต์ของทีม"

และยังเพิ่มได้หลายหมวดหมู่โดยการเพิ่มแท็ก <category> อีก ดูเส้นหนาในตัวอย่างต่อไปนี้

PUT /feeds/site/example.com/my-team-site HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:gAcl="http://schemas.google.com/acl/2007"
  xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008" xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch"
  xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  gd:etag="W/&quot;DEECR38l7I2A9WxNaF0Q.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/example.com/my-team-site</id>
 <updated>2009-12-02T23:31:06.184Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-02T23:31:06.184Z</app:edited>
 <title>My Team website</title>
 <summary>This site contains contact information and a summary of major efforts our team owns</summary>
 <category scheme="http://schemas.google.com/sites/2008#tag" term="Team Site/">
 <category scheme="http://schemas.google.com/sites/2008#tag" term="Legal Department/">
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/a/example.com/my-team-site/"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/example.com/my-team-site"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/my-team-site"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/example.com/my-team-site"/>
 <sites:siteName>my-team-site</sites:siteName>
</entry>

ตัวอย่างนี้ได้เพิ่ม 2 หมวดหมู่ ได้แก่ "เว็บไซต์ของทีม" และ "ฝ่ายกฎหมาย"

การแมปที่อยู่เว็บ

การแมปที่อยู่เว็บช่วยให้ผู้ใช้ Sites แมปโดเมนของตนเองกับ Google Sites ได้ เช่น คุณใช้ http://www.mydomainsite.com แทน http://sites.google.com/a/domain.com/mysite ได้ คุณสามารถแก้ไขการจับคู่ที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่โฮสต์เว็บไซต์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความในศูนย์ช่วยเหลือ

การดึงการแมปที่อยู่เว็บของเว็บไซต์

หากต้องการแสดงการแมปที่อยู่เว็บสำหรับเว็บไซต์ ให้ดึงข้อมูลรายการ/ฟีดของเว็บไซต์ที่มีพารามิเตอร์ with-mappings=true ดังนี้

GET /feeds/site/domainName?with-mappings=true HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

HTTP/1.1 200 OK

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
  xmlns:gAcl="http://schemas.google.com/acl/2007" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008"
  xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms"
  xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005"
  xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
...
<entry gd:etag="W/&quot;DkQGQHczfA9WxNaFk4.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite</id>
 <updated>2009-12-01T02:25:21.987Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-01T02:25:21.987Z</app:edited>
 <title>myOtherTestSite</title>
 <summary>A new site to hold memories</summary>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/site/myOtherTestSite"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel='webAddressMapping' href='http://www.mysitemapping.com'>
 <link rel='webAddressMapping' href='http://www.mysitemapping2.com'>
 <link rel='webAddressMapping' href='http://www.myothermapping.org'>
</entry>
...
</feed>

การแมปที่มีอยู่จะแสดงเป็น link พร้อม rel='webAddressMapping' เช่น ในตัวอย่างข้างต้นมี webAddressMapping 3 รายการที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/myOtherTestSite

การแก้ไขการแมปที่อยู่เว็บ

หมายเหตุ: การดำเนินการ GET/POST/PUT ทั้งหมดควรระบุพารามิเตอร์ with-mappings=true เมื่อทำงานกับการแมปที่อยู่เว็บ หากไม่มีพารามิเตอร์นี้ ระบบจะไม่แสดงผล webAddressMapping ในรายการเว็บไซต์ (GET) หรือพิจารณาเมื่ออัปเดต/นำการแมป (PUT) ออกจากรายการ

หากต้องการเพิ่ม อัปเดต หรือลบการแมป เพียงระบุ เปลี่ยน หรือนำลิงก์ดังกล่าวออกเมื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่หรืออัปเดตข้อมูลเมตาของเว็บไซต์ ต้องรวมพารามิเตอร์ with-mappings=true ไว้ใน URI ของฟีดเว็บไซต์ หมายเหตุ: หากต้องการอัปเดตการจับคู่ที่อยู่ คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือผู้ดูแลระบบโดเมนในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ที่โฮสต์โดย G Suite

ตัวอย่างเช่น คำขอด้านล่างอัปเดตการแมป http://www.mysitemapping.com เป็น http://www.my-new-sitemapping.com และนำ http://www.mysitemapping2.com ออกโดยเว้นลิงก์ไว้ในรายการ

PUT /feeds/site/domainName?with-mappings=true HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry gd:etag="W/&quot;DkQGQHczfA9WxNaFk4.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite</id>
 <updated>2009-12-01T02:25:21.987Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-01T02:25:21.987Z</app:edited>
 <title>myOtherTestSite</title>
 <summary>A new site to hold memories</summary>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/site/myOtherTestSite"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/site/domainName/myOtherTestSite"/>
 <link rel='webAddressMapping' href='www.my-new-sitemapping.com'>
 <!-- missing mapping2 will be deleted -->
 <link rel='webAddressMapping' href='http://www.myothermapping.org'>
</entry>

หมายเหตุ การจับคู่ที่อยู่เว็บยังสามารถระบุในขณะที่สร้าง/คัดลอกเว็บไซต์ได้อีกด้วย

กลับไปด้านบน

ฟีดกิจกรรม

คุณสามารถดึงข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของเว็บไซต์ (การเปลี่ยนแปลง) โดยการดึงข้อมูลฟีดกิจกรรม แต่ละรายการในฟีดกิจกรรมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

หากต้องการค้นหาฟีดกิจกรรม ให้ส่ง HTTP GET ไปยัง URL ของฟีดกิจกรรม

https://sites.google.com/feeds/activity/domainName/siteName
พารามิเตอร์ฟีดคำอธิบาย
domainName"site" หรือโดเมนของโดเมนที่ฝากบริการ G Suite ของคุณ (เช่น example.com)
siteNameชื่อพื้นที่เว็บของเว็บไซต์ ซึ่งพบใน URL ของเว็บไซต์ (เช่น myCoolSite)

ตัวอย่างคำขอและการตอบกลับ

GET /feeds/activity/site/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<id>https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName</id>
<updated>2009-09-10T05:24:23.120Z</updated>
<title>Activity</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sites.google.com/site/siteName/system/app/pages/recentChanges"/>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#feed" type="application/atom+xml"
 href="https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName"/>
<link rel="self" type="application/atom+xml"
 href="https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName"/>
<generator version="1" uri="http://sites.google.com">Google Sites</generator>
<openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex>
<entry xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" gd:etag="W/&quot;CU4GQ3szfSl7ImA9WxNRFUg.&quot;">
<id>https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName/940375996952876062</id>
<updated>2009-09-10T03:38:42.585Z</updated>
<category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/sites/2008#deletion" label="deletion"/>
<title>home</title>
<summary type="xhtml">
 <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">User deleted <a href="http://sites.google.com/site/siteName/home">home</a>
</div>
</summary>
<link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" type="application/atom+xml"
 href="https://sites.google.com/feeds/revision/site/siteName/5409745539831916487"/>
<link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#current" type="application/atom+xml"
 href="https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/5409745539831916487"/>
<link rel="self" type="application/atom+xml"
 href="https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName/940375996952876062"/>
<author>
 <name>User</name>
 <email>user@gmail.com</email>
</author>
</entry>
<entry xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" gd:etag="W/&quot;CU8DQn45fyl7ImA9WxNRFUg.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName/7165439066235480082</id>
 <updated>2009-09-10T03:37:53.027Z</updated>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
  term="http://schemas.google.com/sites/2008#edit" label="edit"/>
 <title>home</title>
 <summary type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">User2 edited <a href="http://sites.google.com/site/siteName/home">home</a>
 </div>
 </summary>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/revision/site/siteName/5409745539831916487"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#current" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/5409745539831916487"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName/7165439066235480082"/>
 <author>
  <name>User</name>
  <email>user@gmail.com</email>
 </author>
</entry>
<entry xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" gd:etag="W/&quot;CU8AR3s4cSl7ImA9WxNRFUg.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName/127448462987345884</id>
 <updated>2009-09-10T03:37:26.539Z</updated>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
  term="http://schemas.google.com/sites/2008#creation" label="creation"/>
 <title>home</title>
 <summary type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">User3 created <a href="http://sites.google.com/site/siteName/home">home</a>
 </div>
 </summary>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/revision/site/siteName/5409745539831916487"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#current" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/5409745539831916487"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/activity/site/siteName/127448462987345884"/>
 <author>
  <name>User3</name>
  <email>user3@gmail.com</email>
 </author>
</entry>
</feed>

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ทำงานร่วมกันหรือเจ้าของเว็บไซต์จึงจะเข้าถึงฟีดนี้ได้ ไคลเอ็นต์ต้องส่งส่วนหัว Authorization ที่ถูกต้องและอ้างอิงโทเค็นที่ได้รับในการให้สิทธิ์คำขอ

กลับไปด้านบน

ฟีดการแก้ไข

หากต้องการเรียกประวัติการแก้ไขของรายการเนื้อหา ให้ส่ง HTTP GET ไปยังลิงก์การแก้ไขของรายการ:

https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID
พารามิเตอร์ฟีดคำอธิบาย
domainName"site" หรือโดเมนของโดเมนที่ฝากบริการ G Suite ของคุณ (เช่น example.com)
siteNameชื่อพื้นที่เว็บของเว็บไซต์ ซึ่งพบใน URL ของเว็บไซต์ (เช่น myCoolSite)

หากต้องการค้นหาลิงก์การแก้ไขสำหรับหน้า/ความคิดเห็น/ไฟล์แนบ/listitem หนึ่งๆ ให้เรียกรายการจากฟีดเนื้อหาก่อนโดยใช้ CONTENT_ENTRY_ID รายการที่ดึงมาจะมี <atom:link> ไปยังฟีดการแก้ไข เช่น

<link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID"/>

ตัวอย่างคำขอและการตอบกลับ

GET /feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
  xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008" xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch"
  xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<id>https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID</id>
<updated>2009-09-10T04:33:35.337Z</updated>
<title>Revisions</title>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#feed" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID"/>
<link rel="self" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID"/>
<generator version="1" uri="http://sites.google.com">Google Sites</generator>
<openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex>
<entry gd:etag="W/&quot;CU4GQmA9WxNRFUg.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID/2</id>
 <updated>2009-09-10T03:38:42.045Z</updated>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
 <title>Home</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Latest content here</div>
 </content>
 <link rel="alternate" type="text/html"
  href="http://sites.google.com/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID/system/app/pages/admin/compare?wuid=wuid%3Agx%3A4f67c7&amp;rev1=2"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID/2"/>
 <author>
  <name>User</name>
  <email>user@gmail.com</email>
 </author>
 <sites:pageName>home</sites:pageName>
 <sites:revision>2</sites:revision>
</entry>
<entry gd:etag="W/&quot;CU8DQ388eSl7ImA9WxNRFUg.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID/1</id>
 <updated>2009-09-10T03:37:52.171Z</updated>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
 <title>Home</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Older content here</div>
 </content>
 <link rel="alternate" type="text/html"
  href="http://sites.google.com/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID/system/app/pages/admin/compare?wuid=wuid%3Agx%3A4bc7&amp;rev1=1"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/CONTENT_ENTRY_ID/1"/>
 <author>
  <name>User</name>
  <email>user@gmail.com</email>
 </author>
 <sites:pageName>home</sites:pageName>
 <sites:revision>1</sites:revision>
</entry>
</feed>

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ทำงานร่วมกันหรือเจ้าของเว็บไซต์จึงจะเข้าถึงฟีดนี้ได้ ไคลเอ็นต์ต้องส่งส่วนหัว Authorization ที่ถูกต้องและอ้างอิงโทเค็นที่ได้รับในการให้สิทธิ์คำขอ

กลับไปด้านบน

ฟีดเนื้อหา

กำลังเรียกดูเนื้อหา

ฟีดเนื้อหาจะแสดงเนื้อหาปัจจุบันของ Sites ส่งคำขอ GET ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง URL ต่อไปนี้

https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName
พารามิเตอร์ฟีดคำอธิบาย
domainName"site" หรือโดเมนของโดเมนที่ฝากบริการ G Suite ของคุณ (เช่น example.com)
siteNameชื่อพื้นที่เว็บของเว็บไซต์ ซึ่งพบใน URL ของเว็บไซต์ (เช่น myCoolSite)

ผลลัพธ์ที่ได้คือฟีดที่แสดงหน้าแรกของรายการเนื้อหาในเว็บไซต์ แต่ละรายการในฟีดจะแสดงประเภทรายการเนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น webpage, filecabinet, attachment, comment เป็นต้น โดยองค์ประกอบ <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"> จะเป็นตัวกำหนดประเภทของรายการ ดูคู่มือการอ้างอิงเพื่อดูรายการการสนับสนุนค่า kind

หมายเหตุ: ฟีดนี้อาจกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การแชร์ของเว็บไซต์ หากเว็บไซต์ไม่ใช่แบบสาธารณะ ไคลเอ็นต์ต้องส่งส่วนหัว Authorization ที่ถูกต้อง (ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน) และอ้างอิงโทเค็นที่ได้รับในการให้สิทธิ์คำขอ

GET /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
 xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008" xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch"
 xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<id>https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName</id>
<updated>2009-08-31T01:39:20.286Z</updated>
<title>Content</title>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#feed" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName"/>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#post" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName"/>
<link rel="self" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName"/>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#batch" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/batch""/>
<link rel="next" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/?start-index=2"/>
<generator version="1" uri="http://sites.google.com">Google Sites</generator>
<openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex>
<entry gd:etag="W/&quot;Ck8GQXk7fil7ImA9WxNSFk0.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/7322156894</id>
 <updated>2009-08-30T02:53:40.706Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-08-30T02:53:40.706Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
 <title>Subpage</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Page html content here</div>
 </content>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/6492205817"/>
 <link rel="alternate" type="text"
   href="http://sites.google.com/site/siteName/subpage"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/7322156894"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/7322156894"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/7322156894"/>
 <author>
  <name>User</name>
  <email>user@gmail.com</email>
 </author>
 <sites:pageName>subpage</sites:pageName>
 <sites:revision>5</sites:revision>
</entry>
<entry gd:etag="W/&quot;CkMBQH08fCl7ImA9WxNSFk0.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/5930635231</id>
 <updated>2009-08-30T02:47:31.374Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-08-30T02:47:31.374Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#listitem" label="listpage"/>
 <title/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/5930635231"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/5930635231"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/5930635231"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/5930635231"/>
 <author>
  <name>User</name>
  <email>user@gmail.com</email>
 </author>
 <sites:revision>1</sites:revision>
 <gs:field index="A" name="Issue/Feature">Implement cool feature X</gs:field>
 <gs:field index="B" name="Priority">P2</gs:field>
 <gs:field index="C" name="Owner"/>
 <gs:field index="D" name="Resolved"/>
</entry>
<entry gd:etag="W/&quot;AkYHQ3ozcCl7ImA9WxJaE08.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/1265948545471894517</id>
 <updated>2009-08-03T19:35:32.488Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-08-03T19:35:32.488Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#filecabinet" label="filecabinet"/>
 <title>files</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Page html content here</div>
 </content>
 <link rel="alternate" type="text"
   href="https://sites.google.com/domainName/siteName/files"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/12671894517"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/12671894517"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/12671894517"/>
 <author>
  <name>User</name>
  <email>user@gmail.com</email>
 </author>
 <gd:feedLink href="httpn://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName?parent=12671894517"/>
 <sites:pageName>files</sites:pageName>
 <sites:revision>1</sites:revision>
</entry>
...
</feed>

หมายเหตุ: นี่เป็นผลการค้นหา 2-3 รายการแรกเท่านั้น หากต้องการเลื่อนดูฟีดเนื้อหาทั้งหมด ให้คลิกลิงก์ "ถัดไป" ของฟีด

<link rel="next" type="application/atom+xml" href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/?start-index=2"/>

โปรดดูคำอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบทั่วไปสำหรับ Atom ที่ข้อมูลอ้างอิงโปรโตคอลข้อมูลของ Google องค์ประกอบที่มีการวัดเฉพาะสำหรับ Sites API คลาสสิกจะแสดงอยู่ด้านล่าง บางรายการจะมีพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติม (ที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) แต่รายการอื่นๆ จะไม่มี ตัวอย่างเช่น รายการ listitem อาจมีองค์ประกอบ <gs:field> ในขณะที่รายการ webpage ไม่มี

องค์ประกอบคำอธิบาย
<content ...>ข้อความด้านในคือส่วนเนื้อหา HTML ของหน้าเว็บ สำหรับบางรายการ (เช่น ไฟล์แนบ) องค์ประกอบนี้จะมีแอตทริบิวต์ src ที่ชี้ไปยังไฟล์
<link rel="alternate" ...>ลิงก์ไปยังหน้าหรือรายการใน Google Sites
<link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#revision" ...>แอตทริบิวต์ href ชี้ไปยังฟีดการแก้ไขของรายการ
<link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent" ...>แอตทริบิวต์ href ชี้ไปยังรายการระดับบนสุดของรายการ
<link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#template" ...>แอตทริบิวต์ href ชี้ไปยังหน้าเทมเพลตของรายการ
<category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" ...>label เป็นประเภทรายการ
<category term="http://schemas.google.com/g/2005#template" ...>label=template ที่แสดงถึงรายการดังกล่าวเป็นเทมเพลต
<gd:feedLink>แอตทริบิวต์ href ชี้ไปยังรายการย่อยของรายการระดับบน
<sites:pageName>ชื่อพื้นที่เว็บของหน้า ซึ่งสอดคล้องกับชื่อใน URL ของหน้าเว็บ
<sites:revision>หมายเลขเวอร์ชันปัจจุบัน

ตัวอย่างการค้นหาฟีดเนื้อหา

คุณจะค้นหาฟีดเนื้อหาได้โดยใช้พารามิเตอร์การค้นหา Google Data API มาตรฐานบางส่วนและพารามิเตอร์เฉพาะของ Sites API แบบคลาสสิก ดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมและรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่รองรับได้ที่คู่มืออ้างอิง

กำลังเรียกชนิดรายการที่เฉพาะเจาะจง

หากต้องการดึงข้อมูลเฉพาะรายการประเภทหนึ่งๆ ให้ใช้พารามิเตอร์ kind ตัวอย่างนี้ส่งคืนรายการเพียง webpage รายการ:

GET /feeds/content/domainName/siteName?kind=webpage

หากต้องการแสดงผลมากกว่า 1 ประเภท ให้คั่น kind แต่ละรายการด้วย "," ตัวอย่างนี้จะแสดงผล filecabinet และ listpage ดังนี้

GET /feeds/content/domainName/siteName?kind=filecabinet,listpage

หรือคุณจะใช้รูปแบบมาตรฐานสำหรับการค้นหาข้อมูล /-/category ใน Google แทนพารามิเตอร์ kind ก็ได้ ดังนี้

GET /feeds/content/domainName/siteName/-/filecabinet|listpage

การเรียกเทมเพลตของหน้าเว็บ

ตัวอย่างนี้แสดงเพียง template หน้า

GET /feeds/content/domainName/siteName/-/template

หากต้องการแสดงผลประเภทรายการทั้งหมดและมี template หน้า ให้ใช้

GET /feeds/content/domainName/siteName/-/template|-template

การเรียกดูหน้าเว็บตามเส้นทาง

หากคุณทราบเส้นทางแบบสัมพัทธ์ของหน้าเว็บภายในเว็บไซต์จาก Google Sites ก็สามารถใช้พารามิเตอร์ path เพื่อดึงข้อมูลหน้าดังกล่าว ตัวอย่างนี้จะแสดงผลหน้าเว็บซึ่งอยู่ที่ http://sites.google.com/site/siteName/path/to/the/page:

GET /feeds/content/domainName/siteName?path=/path/to/the/page

ดึงข้อมูลรายการทั้งหมดภายใต้หน้าหลัก

หากทราบรหัสรายการของหน้าเว็บ คุณจะใช้พารามิเตอร์ parent เพื่อดึงข้อมูลรายการย่อยทั้งหมดของหน้านั้นได้ (หากมี)

GET /feeds/content/domainName/siteName?parent=CONTENT_ENTRY_ID

รวมถึงฉบับร่างหรือรายการที่ถูกลบ

หากต้องการรวมรายการฉบับร่างหรือรายการที่ถูกลบ ให้ใช้พารามิเตอร์ include-drafts หรือ include-deleted ตามลำดับ ตัวอย่างนี้รวมถึงรายการฉบับร่างในฟีดเนื้อหา

GET /feeds/content/domainName/siteName?include-drafts=true

ค้นหาข้อความแบบเต็ม

หากต้องการค้นหาในเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ให้ใช้พารามิเตอร์ q เพื่อค้นหาข้อความแบบเต็ม:

GET /feeds/content/domainName/siteName?q=Text%20I%20am%20looking%20for

กลับไปด้านบนการสร้างเนื้อหา

คุณจะสร้างเนื้อหาใหม่ (หน้าเว็บ หน้ารายการ หน้าจัดการไฟล์ หน้าประกาศ เป็นต้น) ได้โดยการส่ง HTTP POST ไปยังฟีดเนื้อหา ดังนี้

https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName

โปรดดูรายการประเภทที่รองรับที่พารามิเตอร์ kind ในคู่มืออ้างอิง

การสร้างรายการ / หน้าเว็บใหม่

ตัวอย่างนี้สร้าง webpage ใหม่ภายใต้ระดับบนสุดของเว็บไซต์ รวม XHTML บางส่วนสำหรับเนื้อหาของหน้า และตั้งชื่อส่วนหัวเป็น "ชื่อหน้าเว็บใหม่"

POST /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 328
Content-Type: application/atom+xml

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
 <title>New Webpage Title</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">HTML body goes here</div>
 </content>
</entry>

หากทำสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วย 201 Created และสำเนาของรายการ

การสร้างรายการ/หน้าเว็บภายใต้เส้นทาง URL ที่กำหนดเอง

โดยค่าเริ่มต้น ตัวอย่างก่อนหน้านี้จะสร้างขึ้นใต้ URL http://sites.google.com/domainName/siteName/new-webpage-title และมีส่วนหัวเป็น "ชื่อหน้าเว็บใหม่" กล่าวคือ <atom:title> จะได้รับการปรับให้เป็น new-webpage-title สำหรับ URL หากต้องการปรับแต่งเส้นทาง URL ของหน้าเว็บ ให้ตั้งค่าองค์ประกอบ <sites:pageName>

ตัวอย่างนี้สร้าง filecabinet ใหม่ที่มีส่วนหัวเป็น "File Storage" แต่สร้างหน้าภายใต้ URL http://sites.google.com/domainName/siteName/files โดยระบุองค์ประกอบ <sites:pageName>

POST /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 393
Content-Type: application/atom+xml

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#filecabinet" label="filecabinet"/>
 <title>File Storage</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">A list of files is below.</div>
 </content>
 <sites:pageName>files</sites:pageName>
</entry>

เซิร์ฟเวอร์ใช้กฎลำดับความสำคัญต่อไปนี้ในการตั้งชื่อเส้นทาง URL ของหน้าเว็บ

 1. <sites:pageName> (หากมี) ต้องเป็นไปตาม a-z, A-Z, 0-9, -, _
 2. <atom:title> ต้องไม่เป็นค่าว่างหากไม่มี pageName อยู่ การปรับให้เป็นมาตรฐานคือการตัด + ยุบช่องว่างเป็น "-" และนำอักขระที่ไม่ตรงกับ a-z, A-Z, 0-9, -, _ ออก

ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์จะยอมรับ "Custom_Page2"

การสร้างหน้าย่อย

หากต้องการสร้างหน้าย่อย (หน้าย่อย) ภายใต้หน้าหลัก ให้ใส่ <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent"> ในรายการ Atom ใหม่ ตั้งค่าแอตทริบิวต์ href ของลิงก์เป็นลิงก์เข้าเองของรายการหลัก

ตัวอย่างนี้สร้าง announcement ใหม่ที่มีส่วนหัว "ประกาศ" ในหน้าประกาศหลักที่มีรหัสรายการ PARENT_ENTRY_ID เนื้อหา XML สำหรับส่วนเนื้อหาของหน้ายังประกอบด้วย:

POST /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 470
Content-Type: application/atom+xml

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#announcement" label="announcement"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/PARENT_ENTRY_ID"/>
 <title>announcement</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">This weekend. My place.</div>
 </content>
</entry>

เทมเพลตของหน้าเว็บ

การสร้างเทมเพลตของหน้าเว็บ

ขั้นตอนในการสร้างเทมเพลตหน้าเว็บจะเหมือนกับการสร้างรายการ/หน้าเว็บใหม่และการสร้างหน้าย่อย ความแตกต่างคือการเพิ่ม category ด้วยคำและป้ายกำกับที่ตั้งค่าเป็น "http://schemas.google.com/g/2005#template" และ "template" ตามลำดับ

ตัวอย่างนี้สร้างเทมเพลต webpage ใหม่

POST /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 464
Content-Type: application/atom+xml

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#labels" term="http://schemas.google.com/g/2005#template" label="template"/>
 <title>Webpage Template</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">This weekend. My place.</div>
 </content>
</entry>

การสร้างหน้าเว็บจากเทมเพลต

เช่นเดียวกับการสร้างเทมเพลตหน้าเว็บ คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์หน้าใหม่จากเทมเพลตโดยรวม <link> ที่มี rel='http://schemas.google.com/sites/2008#template' ที่ชี้ไปยังลิงก์ของตัวเองของเทมเพลตหน้าเว็บ

ตัวอย่างนี้สร้างหน้า filecabinet ใหม่จากเทมเพลตหน้าเว็บที่มีอยู่ซึ่งกำหนดหน้าจัดการไฟล์

POST /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 464
Content-Type: application/atom+xml

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#filecabinet" label="filecabinet"/>
 <title>File Cabinet Page From Template</title>
 <link rel='http://schemas.google.com/sites/2008#template' type='application/atom+xml'
  href='https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/ENTRY_ID'/>
</entry>

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าเทมเพลตจะกำหนด<category> ใส่หนึ่งใน ชื่อที่ป้อนไว้ในรายการของคุณด้วยก็ตาม นอกจากนี้ หากคุณใส่องค์ประกอบ <content> เซิร์ฟเวอร์ก็จะปฏิเสธองค์ประกอบดังกล่าว

กำลังอัปโหลดไฟล์

API ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดไฟล์แนบไปยังหน้าจัดการไฟล์และหน้าหลักได้เช่นเดียวกับใน Google Sites

หากต้องการอัปโหลดไฟล์แนบไปยังระดับบนสุด ให้ส่งคำขอ HTTP POST ไปยัง URL ของฟีดเนื้อหาดังนี้

https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName

ส่วนเนื้อหา POST ควรเป็นคำขอแบบหลายส่วนของ MIME เพื่อรวมเนื้อหาไฟล์กับ <atom:entry> ที่มีข้อมูลเมตาของไฟล์แนบ <atom:entry> ควรอ้างอิงลิงก์ของตนเองของรายการระดับบนสุด เพื่อระบุตำแหน่งที่จะสร้างไฟล์แนบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การสร้างหน้าย่อย

กำลังอัปโหลดไฟล์แนบ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์ PDF ไปยังตู้เก็บไฟล์ที่มีรหัส PARENT_ENTRY_ID ระบบจะสร้างไฟล์แนบที่มีชื่อว่า "ไฟล์ PDF" และคำอธิบาย (ไม่บังคับ) "แพ็กเก็ต HR"

POST /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 7221984
Content-Type: multipart/related; boundary=END_OF_PART
--END_OF_PART
Content-Type: application/atom+xml

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
     term="http://schemas.google.com/sites/2008#attachment" label="attachment"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent" type="application/atom+xml"
    href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/PARENT_ENTRY_ID"/>
 <title>PDF File</title>
 <summary>HR packet</summary>
</entry>

--END_OF_PART
Content-Type: application/pdf

... pdf contents here ...

--END_OF_PART--

หากอัปโหลดสําเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วย 201 Created และสําเนารายการไฟล์แนบที่สร้างขึ้นใหม่

การอัปโหลดไฟล์แนบไปยังโฟลเดอร์

หากต้องการอัปโหลดไฟล์แนบไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่ใน filecabinet ให้ระบุหมวดหมู่โดยกำหนดแอตทริบิวต์ "term" เป็นชื่อโฟลเดอร์ ดังนี้

<category scheme="http://schemas.google.com/sites/2008#folder" term="FolderName">

ไฟล์แนบจากเว็บ

ไฟล์แนบในเว็บเป็นไฟล์แนบชนิดพิเศษ ที่สำคัญคือลิงก์เหล่านี้ไปยังไฟล์อื่นๆ ในเว็บที่คุณสามารถเพิ่มไปยังรายการหน้าจัดการไฟล์ได้ คุณลักษณะนี้คล้ายกับวิธีการอัปโหลด "เพิ่มไฟล์ตาม URL" ใน UI ของ Google Sites

หมายเหตุ: ไฟล์แนบในเว็บจะสร้างได้ในส่วนจัดการไฟล์เท่านั้น โดยจะอัปโหลดไปยังหน้าประเภทอื่นๆ ไม่ได้

ตัวอย่างนี้จะสร้าง webattachment ใต้จัดการไฟล์ที่อ้างอิงโดยรหัส FILECABINET_ENTRY_ID ชื่อและรายละเอียด (ไม่บังคับ) จะถูกตั้งค่าเป็น "GoogleLogo" และ "สีสวยๆ" ตามลำดับ

POST /feeds/content/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Type: application/atom+xml
Content-Length: 531

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
     term="http://schemas.google.com/sites/2008#webattachment" label="webattachment"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent" type="application/atom+xml"
    href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/FILECABINET_ENTRY_ID"/>
 <title>GoogleLogo</title>
 <summary>nice colors</summary>
 <content type="image/gif" src="http://www.google.com/images/logo.gif"></content>
</entry>

POST จะสร้างลิงก์ในตัวเก็บไฟล์ของผู้ใช้ที่ชี้ไปยังรูปภาพที่ "http://www.google.com/images/logo.gif"

กลับไปด้านบนการอัปเดตเนื้อหา

คุณแก้ไขข้อมูลเมตา (ชื่อ, pageName ฯลฯ) และเนื้อหาของหน้าเว็บใดก็ได้ด้วยคำขอ PUT เดียวที่ส่งไปยังลิงก์ edit เนื้อหาคำขอควรมีรายการ Atom ที่อธิบายหน้าเว็บที่อัปเดต ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้คือรายการไฟล์แนบ ซึ่งรายการนั้นสามารถใช้เพื่ออัปเดตข้อมูลเมตาของไฟล์แนบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเนื้อหาของไฟล์แนบ เพียงใส่ข้อมูลดิบเป็นส่วนเนื้อหาของคำขอ PUT ในลิงก์ edit-media ของไฟล์แนบ นอกจากนี้ คุณสามารถอัปเดตทั้งข้อมูลเมตาและเนื้อหาไฟล์แนบได้พร้อมกันโดยใช้คำขอหลายส่วนของ MIME

หากต้องการยืนยันว่าการอัปเดตไม่ได้เขียนทับการเปลี่ยนแปลงของไคลเอ็นต์รายอื่น ให้ใส่ค่า ETag ของรายการต้นฉบับ ซึ่งทำได้โดยการระบุค่า ETag ในส่วนหัว HTTP If-Match หรือรวมแอตทริบิวต์ gd:etag ของรายการต้นฉบับไว้ในรายการที่อัปเดต หากต้องการระบุค่า ETag ของรายการต้นฉบับ ให้ตรวจสอบแอตทริบิวต์ gd:etag ขององค์ประกอบ <entry> สำหรับรายการสื่อ ETag ของสื่ออาจอยู่ในแอตทริบิวต์ gd:etag ของลิงก์ edit-media

หากต้องการอัปเดตรายการไม่ว่าจะมีการอัปเดตหรือไม่หลังจากที่คุณดึงข้อมูล ให้ใช้ If-Match: * และอย่าใส่ ETag ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETag ได้ในคู่มืออ้างอิงสำหรับ Google Data API

การอัปเดตข้อมูลเมตาหรือเนื้อหา HTML ของรายการ

หากต้องการอัปเดตข้อมูลเมตาหรือเนื้อหา HTML ของรายการ ให้ส่ง HTTP PUT ไปยังลิงก์ edit ของรายการ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการอัปเดตรายการ listpage (แทนด้วยรหัส ENTRY_ID) ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

 • มีการแก้ไขชื่อเป็น "เนื้อหาที่อัปเดต"
 • เนื้อหา HTML ที่อัปเดต
 • ส่วนหัวคอลัมน์แรกของรายการอัปเดตเป็น "เจ้าของ"
 • เส้นทาง URL ของหน้าเว็บมีการแก้ไขโดยองค์ประกอบ <sites:pageName>
PUT /feeds/content/domainName/siteName/ENTRY_ID
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 816
Content-Type: application/atom+xml

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008"
  xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005"
  gd:etag="W/&quot;CEEBRn0ymA9WxJWEUw.&quot;">
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#listpage" label="listpage"/>
 <title>Updated Title</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Updated Content</div>
 </content>
 <gs:worksheet name="listpage"/>
 <gs:header row="1"/>
 <gs:data startRow="2">
  <gs:column index="A" name="Owner"/>
  <gs:column index="B" name="Decription"/>
  <gs:column index="C" name="Completed"/>
 </gs:data>
 <sites:pageName>newPagePath</sites:pageName>
</entry>

หมายเหตุ: รายการ (ตามที่เซิร์ฟเวอร์แสดงผล) จะมีองค์ประกอบมากกว่าตัวอย่างด้านบน

การแทนที่เนื้อหาของไฟล์แนบ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการแทนที่เนื้อหาของไฟล์แนบแต่ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเมตา เนื่องจากคำขอมีเนื้อหาใหม่ จะมีการใช้ลิงก์ edit-media ของรายการไฟล์แนบ

PUT /feeds/media/content/domainName/siteName/ATTACHMENT_ENTRY_ID
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Length: 70581
Content-Type: application/msword

... doc contents here ...

การอัปเดตข้อมูลเมตาของไฟล์แนบ + เนื้อหา

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการอัปเดตทั้งข้อมูลเมตาของไฟล์แนบและเนื้อหาพร้อมกัน ชื่อไฟล์แนบจะอัปเดตเป็น "ชื่อใหม่" และเนื้อหาจะถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาในไฟล์ .zip เนื่องจากคำขอมีเนื้อหาไฟล์ใหม่ ระบบจึงใช้ลิงก์ edit-media ของรายการไฟล์แนบ

โปรดทราบว่าการรวม ETag สำหรับข้อมูลเมตาจะให้ If-Match โดยนัยสำหรับเนื้อหาสื่อด้วย เนื่องจากการอัปเดตใดๆ ก็ตามในเนื้อหาสื่อจะทำให้ ETag ของข้อมูลเมตาเปลี่ยนแปลง

PUT /feeds/media/content/domainName/siteName/ATTACHMENT_ENTRY_ID
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
Content-Type: multipart/related; boundary="END_OF_PART"
--END_OF_PART
Content-Type: application/atom+xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" gd:etag="BxAaTxRZAyp7ImBq">
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#parent" type="application/atom+xml"
    href="https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/ATTACHMENT_ENTRY_ID"/>
 <title>New Title</title>
</entry>

--END_OF_PART
Content-Type: application/zip

... zip contents here ...

--END_OF_PART

กลับไปด้านบนการลบเนื้อหา

หากต้องการนำรายการออกจาก Google Sites ให้ดึงข้อมูลรายการก่อน แล้วส่งคำขอ DELETE ไปยัง URL edit ของรายการ ซึ่งเป็น URL เดียวกันกับที่ใช้เมื่ออัปเดตข้อมูลเมตาหรือเนื้อหา HTML ของรายการ

DELETE /feeds/content/domainName/siteName/ENTRY_ID
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>
If-Match: <ETag or * here>

หากลบรายการเรียบร้อยแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองด้วย HTTP 200 OK

หากต้องการตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ลบรายการที่ไคลเอ็นต์อื่นเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณดึงข้อมูล ให้ใส่ส่วนหัว HTTP If-Match ที่มีค่า ETag ของรายการต้นฉบับ คุณระบุค่า ETag ของรายการต้นฉบับได้โดยดูที่แอตทริบิวต์ gd:etag ขององค์ประกอบ <entry>

หากต้องการลบรายการไม่ว่าจะมีการอัปเดตหรือไม่หลังจากที่คุณดึงข้อมูลมา ให้ใช้ If-Match: * และอย่าใส่ ETag (ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเรียกข้อมูลรายการก่อนที่จะลบ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETag ได้ในคู่มืออ้างอิงสำหรับ Google Data API

กลับไปด้านบนกำลังดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เมื่อมีรายการไฟล์แนบแล้ว คุณจะดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการส่ง HTTP GET ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไปยังลิงก์ <content> src ของรายการ ตัวอย่างลิงก์เนื้อหาของ PDF:

<content type="application/pdf"
 src="http://502377765-a-google-com-s-sites.googlegroups.com/feeds/media/content/domainName/siteName/678942036"/>

กลับไปด้านบน

ฟีด ACL

ภาพรวมของสิทธิ์การแชร์ (ACL)

รายการ ACL แต่ละรายการในฟีด ACL แสดงบทบาทการเข้าถึงของเอนทิตีที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ โดเมน หรือการเข้าถึงเริ่มต้น (ซึ่งเป็นเว็บไซต์สาธารณะ) ระบบจะแสดงรายการสำหรับเอนทิตีที่มีสิทธิ์เข้าถึงอย่างชัดแจ้งเท่านั้น โดยจะแสดง 1 รายการสำหรับที่อยู่อีเมลแต่ละรายการในแผง "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง" ในหน้าจอการแชร์ของ UI ของ Google Sites ดังนั้น ระบบจะไม่แสดงผู้ดูแลระบบโดเมน แม้ว่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์โดยนัยก็ตาม

บทบาท

องค์ประกอบบทบาทแสดงถึงระดับการเข้าถึงที่เอนทิตีสามารถมีได้ องค์ประกอบ gAcl:role มีค่าที่เป็นไปได้ 4 ค่าดังนี้

 • Reader — ผู้มีสิทธิ์อ่าน (เทียบเท่ากับสิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียว)
 • writer — ผู้ทำงานร่วมกัน (เทียบเท่ากับสิทธิ์การอ่าน/เขียน)
 • owner — โดยปกติจะเป็นผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ (เทียบเท่ากับสิทธิ์การอ่าน/เขียน)

ขอบเขต

องค์ประกอบขอบเขตแสดงถึงเอนทิตีที่มีระดับการเข้าถึงนี้ องค์ประกอบ gAcl:scope ที่เป็นไปได้มี 5 ประเภทดังนี้

 • user — ค่าที่อยู่อีเมล เช่น "user@gmail.com"
 • กลุ่ม — ที่อยู่อีเมลของ Google Group เช่น "group@domain.com"
 • โดเมน — ชื่อโดเมนของ G Suite เช่น "domain.com"
 • invite — ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเว็บไซต์ แต่ยังไม่ได้เพิ่มใน ACL สำหรับเว็บไซต์ (ใช้ไม่ได้หากระบุ gdata 1.3 หรือต่ำกว่า)
 • ค่าเริ่มต้น — ขอบเขตประเภท "ค่าเริ่มต้น" ที่เป็นไปได้มีเพียง 1 ขอบเขตซึ่งไม่มีค่า (เช่น <gAcl:scope type="default">) ขอบเขตนี้ควบคุมการเข้าถึงที่ผู้ใช้มีโดยค่าเริ่มต้นในเว็บไซต์สาธารณะ

หมายเหตุ: โดเมนไม่สามารถตั้งค่า gAcl:role เป็นสิทธิ์การเข้าถึงระดับ "เจ้าของ" โดเมนจะต้องเป็นผู้อ่านหรือผู้เขียนเท่านั้น

เกี่ยวกับขอบเขต "คําเชิญ"

API จะแสดงผลขอบเขตคำเชิญเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้อย่างน้อย 1 รายลงใน ACL ซึ่งยังไม่มีบัญชี Google API จะแสดง URL ที่มีโทเค็นฝังอยู่ ซึ่งคุณต้องมอบให้กับผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ยอมรับคำเชิญ

วิธีคำเชิญนี้จะช่วยให้คุณเชิญผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google ได้โดยไม่ต้องทราบอีเมลที่ต้องการใช้ ตราบใดที่ผู้ใช้คลิก URL คำเชิญที่มีโทเค็นแบบฝัง ผู้ใช้จะลงชื่อสมัครรับสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้อีเมลใดก็ได้ที่ต้องการ นอกจากนี้ ผู้ใช้หลายคนอาจจะใช้ URL นี้เพื่อยอมรับคำเชิญได้ ดังนั้น วิธีการนี้อาจเป็นประโยชน์หากเชิญผู้ใช้เพียงกลุ่มเดียวหรือเป็นกลุ่ม

หมายเหตุ: ขอบเขต "invite" จะมีให้ใช้ใน gdata เวอร์ชัน 1.4 ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งจะไม่ทำงานหากคุณระบุ 1.3 หรือต่ำกว่าไว้อย่างชัดเจน

การเรียกดูฟีด ACL

ฟีด ACL สามารถใช้เพื่อควบคุมสิทธิ์การแชร์ของเว็บไซต์ และสามารถเข้าถึงได้ผ่าน URI ต่อไปนี้

https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName
พารามิเตอร์ฟีดคำอธิบาย
domainName"site" หรือโดเมนของโดเมนที่ฝากบริการ G Suite ของคุณ (เช่น example.com)
siteNameชื่อพื้นที่เว็บของเว็บไซต์ ซึ่งพบใน URL ของเว็บไซต์ (เช่น myCoolSite)

โปรดสังเกตว่าแต่ละรายการในฟีดเว็บไซต์จะมีลิงก์ไปยังฟีดนี้ ดังนี้

 <link rel="http://schemas.google.com/acl/2007#accessControlList" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName"/>

ในการเรียกสิทธิ์การแชร์ของเว็บไซต์ ให้ส่งและ HTTP GET ไปยัง URI ของฟีด ACL:

GET /feeds/acl/site/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วย 200 OK และฟีดของรายการ ACL:

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
  xmlns:gAcl="http://schemas.google.com/acl/2007" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008"
  xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms"
  xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005"
  xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<id>https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName</id>
<updated>2009-12-03T22:01:05.963Z</updated>
<category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule"/>
<title>Acl</title>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#feed" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName"/>
<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#post" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName"/>
<link rel="self" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName"/>
<generator version="1" uri="http://sites.google.com">Google Sites</generator>
<openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex>
<entry>
 <id>https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserA%40gmail.com</id>
 <updated>2009-12-03T22:01:05.963Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-03T22:01:05.963Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserA%40google.com"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserA%40google.com"/>
 <gAcl:scope type="user" value="userA@google.com"/>
 <gAcl:role value="owner"/>
</entry>
<entry>
 <id>https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserB%40gmail.com</id>
 <updated>2009-12-03T22:01:05.963Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-03T22:01:05.963Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserB%40gmail.com"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserB%40gmail.com"/>
 <gAcl:scope type="user" value="userB@gmail.com"/>
 <gAcl:role value="writer"/>
</entry>
<entry>
 <id>https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserC%40gmail.com</id>
 <updated>2009-12-03T22:01:05.963Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-03T22:01:05.963Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserC%40gmail.com"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3AuserC%40gmail.com"/>
 <gAcl:scope type="user" value="userC@gmail.com"/>
 <gAcl:role value="reader"/>
</entry>
...
</feed>

กลับไปด้านบน

การแชร์เว็บไซต์

ฟีด ACL ยอมรับคำขอ GET, POST และ PUT หากต้องการแทรกบทบาทใหม่ในฟีด ACL เพียงส่งคำขอ POST ไปยังฟีด ACL ของเว็บไซต์

หมายเหตุ: ACL ของการแชร์บางอย่างจะทำได้ต่อเมื่อมีการกำหนดค่าโดเมนให้อนุญาตสิทธิ์ดังกล่าว (เช่น ถ้ามีการเปิดใช้การแชร์ภายนอกโดเมนสำหรับโดเมน G Suite เป็นต้น)

ตัวอย่างนี้เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันใหม่ (ผู้เขียน) ในเว็บไซต์

POST /feeds/acl/site/domainName/siteName HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:gAcl='http://schemas.google.com/acl/2007'>
 <category scheme='http://schemas.google.com/g/2005#kind'
  term='http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule'/>
 <gAcl:role value='writer'/>
 <gAcl:scope type='user' value='new_writer@example.com'/>
</entry>

201 Created และรายการใหม่เมื่อแทรกสำเร็จ

<entry>
 <id>https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_writer%40example.com</id>
 <updated>2009-12-03T22:01:05.963Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-03T22:01:05.963Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_writer%40example.com"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_writer%40example.com"/>
 <gAcl:role value='writer'/>
 <gAcl:scope type='user' value='new_writer@example.com'/>
</entry>

การเชิญผู้ใช้ผ่านขอบเขต "เชิญ"

หากคุณเพิ่มผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชี Google ทาง API จะแสดงผล URL ที่คุณต้องแจ้งกับผู้ใช้ที่คุณต้องการเชิญ หลังจากที่คลิก URL แล้ว ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้โดยการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีอยู่หรือสร้างบัญชีใหม่

คำเชิญที่สำเร็จจะแสดง 201 Created และรายการใหม่ที่มี URL ที่คุณต้องส่งให้กับผู้ใช้

<entry>
 <id>https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_invite%40example.com</id>
 <updated>2009-12-03T22:01:05.963Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-12-03T22:01:05.963Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule"/>
 <link rel="http://schemas.google.com/sites/2008#invite" type="text/html"href="domainName/siteName?invite=inviteToken"/>
 <link rel="self" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_invite%40example.com"/>
 <link rel="edit" type="application/atom+xml"
   href="https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_invite%40example.com"/>
 <gAcl:role value='writer'/>
 <gAcl:scope type='invite' value='new_invite%40example.com'/>
</entry>

การแชร์ระดับกลุ่มและโดเมน

คุณแชร์เว็บไซต์ทั่วทั้งกลุ่มของ Google หรือโดเมน G Suite ได้ ซึ่งคล้ายกับการแชร์เว็บไซต์กับผู้ใช้รายเดียว ค่า scope ที่จำเป็นจะแสดงอยู่ด้านล่าง

การแชร์ไปยังอีเมลกลุ่ม

<gAcl:scope type="group" value="group@example.com"/>

การแชร์กับทั้งโดเมน:

<gAcl:scope type="domain" value="example.com"/>

การแชร์ในระดับโดเมนจะใช้ได้เฉพาะในโดเมน G Suite และสำหรับโดเมนที่โฮสต์เว็บไซต์นั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น http://sites.google.com/a/domain1.com/siteA จะสามารถแชร์ไซต์ทั้งไซต์กับ domain1.com เท่านั้น ไม่สามารถแชร์ไซต์กับ domain1.com เท่านั้น ไซต์ที่ไม่ได้โฮสต์บนโดเมน G Suite (เช่น http://sites.google.com/site/siteB) จะไม่สามารถเชิญโดเมนได้

การแก้ไขสิทธิ์การแชร์

หากต้องการอัปเดตรายการ ACL ให้แก้ไขรายการตามที่จำเป็น และส่งคำขอ HTTP PUT ไปยังลิงก์ edit ของรายการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ <link> ที่มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์ "rel" เป็น "edit" จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ ลิงก์ดังกล่าวจะเป็นดังนี้

<link rel='edit' type='application/atom+xml'
  href='https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_writer%40example.com'/>

ตัวอย่างข้อมูลด้านล่างเปลี่ยนบทบาทของ new_writer@gmail.com เป็น "ผู้อ่าน"

PUT /feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_writer%40example.com HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:gAcl='http://schemas.google.com/acl/2007'>
 <category scheme='http://schemas.google.com/g/2005#kind' term='http://schemas.google.com/acl/2007#accessRule'/>
 <gAcl:role value='reader'/>
 <gAcl:scope type='user' value='new_writer@gmail.com'/>
</entry>

กำลังนำสิทธิ์การแชร์ออก

หากต้องการนำสิทธิ์ของผู้ใช้รายนี้ออก ให้ส่งคำขอ DELETE ไปยังลิงก์ edit เดียวกันกับที่ใช้สำหรับคำขอ PUT ดังนี้

DELETE /feeds/acl/site/domainName/siteName/user%3Anew_writer%40example.com HTTP/1.1
Host: sites.google.com
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วย 200 OK

กลับไปด้านบน

หัวข้อพิเศษ

การเรียกข้อมูลฟีดหรือรายการอีกครั้ง

หากคุณต้องการเรียกฟีดหรือรายการที่ได้ดึงข้อมูลไปแล้วก่อนหน้านี้ คุณปรับปรุงประสิทธิภาพได้ด้วยการบอกให้เซิร์ฟเวอร์ส่งรายการหรือรายการต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ที่คุณดึงข้อมูลครั้งล่าสุดเท่านั้น

หากต้องการดึงข้อมูลแบบมีเงื่อนไขประเภทนี้ ให้ส่งคำขอ HTTP GET ที่มีส่วนหัว HTTP If-None-Match ในส่วนหัว ให้ระบุ ETag ของรายการหรือของรายการ ซึ่งดูได้ในแอตทริบิวต์ gd:etag ขององค์ประกอบ <feed> หรือองค์ประกอบ <entry>

ตัวอย่างการใช้ฟีดเว็บไซต์มีดังนี้

GET /feeds/site/domainName/myOtherTestSite/
GData-Version: 1.4
If-None-Match: W/"Ck8GQXk7fil7ImA9WxNSFk0."

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอนี้ เซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบว่ารายการที่คุณขอมี ETag เดียวกันกับ ETag ที่คุณระบุหรือไม่ หาก ETag ตรงกัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ และเซิร์ฟเวอร์ส่งคืนรหัสสถานะ HTTP 304 Not Modified หรือรหัสสถานะ HTTP 412 Precodition Failed รหัสสถานะทั้ง 2 รหัสบ่งชี้ว่ารายการที่คุณดึงข้อมูลไปแล้วเป็นข้อมูลล่าสุด

หาก ETag ไม่ตรงกัน แสดงว่ามีการแก้ไขรายการตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณขอ และเซิร์ฟเวอร์ส่งรายการนั้นคืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETag ได้ในคู่มืออ้างอิงสำหรับ Google Data API

การประมวลผลเป็นกลุ่ม

คำขอแบบกลุ่มช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการหลายรายการในคำขอเดียว แทนที่จะส่งทีละคำขอ

เซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ขอให้ได้มากที่สุด รวมทั้งข้อมูลสถานะการคืนสินค้าที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินการแต่ละรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มใน Google Data API ได้ที่การประมวลผลแบบกลุ่มด้วย Google Data API

การดำเนินการทั้งหมดในฟีดกลุ่มจะมีองค์ประกอบ <id> ยกเว้นการดำเนินการแทรก องค์ประกอบนี้เหมือนกับ URL คำขอที่ปกติแล้วคุณจะใช้เมื่ออัปเดต ลบ หรือค้นหาฟีดเนื้อหา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอัปเดตการแก้ไข ให้ตั้งค่า <id> เป็นลิงก์ edit สำหรับรายการที่เป็นปัญหา ซึ่งใช้เพื่อระบุรายการเป้าหมาย รายการใหม่ไม่มีเอลิเมนต์ <id> เนื่องจากยังไม่ได้สร้าง คุณสามารถกำหนดค่าสตริงใน <batch:id> แทน ซึ่งจะแสดงผลในการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์ และใช้เพื่อค้นหารายการที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการส่งคำขอแบบกลุ่ม ให้สร้างฟีดแบบกลุ่มและส่ง HTTP POST ไปยังลิงก์กลุ่มของฟีดดังนี้

<link rel="http://schemas.google.com/g/2005#batch" type="application/atom+xml"
  href="https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/batch"/>

ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีการค้นหา แทรก อัปเดต และลบรายการหน้าเว็บ

POST /feeds/content/site/siteName/batch HTTP/1.1
Host: sites.google.com
Accept: */*
If-Match: *
GData-Version: 1.4
Authorization: <your authorization header here>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008"
   xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:batch='http://schemas.google.com/gdata/batch'>
 <entry>
  <id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID1</id>
  <batch:operation type="query"/>
 </entry>
 <entry>
  <batch:id>1</batch:id>
  <batch:operation type='insert'/>
  <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
    term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
  <title>New Webpage1</title>
  <content type="xhtml">
   <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">HTML body goes here</div>
  </content>
 </entry>
 <entry gd:etag="&quot;YDgpeyI.&quot;">
  <id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID2</id>
  <batch:operation type='update'/>
  <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
    term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
  <title>Updated Title for Webpage2</title>
  ...
  <batch:operaation type="update"/>
 </entry>
 <entry gd:etag="&quot;YassseyI.&quot;">
  <id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID3</id>
  <batch:operation type='delete'/>
 </entry>
</feed>

ฟีดที่แสดงผลจะมีรายการผลลัพธ์ 1 รายการสำหรับแต่ละการดำเนินการ ดังนี้

 
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
  xmlns:sites="http://schemas.google.com/sites/2008" xmlns:gs="http://schemas.google.com/spreadsheets/2006"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" xmlns:batch="http://schemas.google.com/gdata/batch"
  xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID1</id>
<updated>2009-11-10T22:44:08.369Z</updated>
<title>Batch Feed</title>
<entry gd:etag="&quot;YDgpsdfeyI.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID1</id>
 <published>2009-08-31T04:42:45.251Z</published>
 <updated>2009-10-25T22:46:13.729Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-10-25T22:46:13.671Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"
   term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
 <title>Page Title</title>
 ...
 <batch:status code="200" reason="Success"/>
 <batch:operation type="query"/>
</entry>
<entry gd:etag="&quot;YDsseyI.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID4</id>
 <published>2009-11-10T22:44:08.531Z</published>
 <updated>2009-11-10T22:44:08.560Z</updated>
 <app:edited xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">2009-11-10T22:44:08.531Z</app:edited>
 <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/sites/2008#webpage" label="webpage"/>
 <title>New Webpage1</title>
 <content type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <table cellspacing="0" class="sites-layout-name-one-column sites-layout-hbox">
   <tbody>
    <tr>
     <td class="sites-layout-tile sites-tile-name-content-1">
      <div>HTML body goes here</div>
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>
</content>
...
<batch:id>1</batch:id>
<batch:status code="201" reason="Created"/>
<batch:operation type="insert"/>
</entry>
<entry gd:etag="&quot;YDkpeyI.&quot;">
 <id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID2</id>
 <updated>2009-11-10T22:44:09.296Z</updated>
 <title>Updated Title for Webpage2</title>
 ...
 <sites:pageName>updated-title-for-webpage2</sites:pageName>
 <sites:revision>5</sites:revision>
 <batch:status code="200" reason="Success"/>
 <batch:operation type="update"/>
</entry>
<entry>
 <id>https://sites.google.com/feeds/content/site/siteName/ENTRY_ID3</id>
 <title>Deleted</title>
 <content>Deleted</content>
 <batch:status code="200" reason="Success"/>
 <batch:operation type="delete"/>
</entry>
</feed>

กลับไปด้านบน