Opracowywanie rozwiązań dotyczących Arkuszy Google.

Wstaw interaktywne treści obsługiwane przez dane Twojego konta lub usługę zewnętrzną za pomocą Dodatków.
  • Utwórz interfejs do dostosowywania tabel w Arkuszach.
  • Wyświetlaj atrakcyjne narzędzie Scalanie poczty.
  • Narzędzie do tworzenia lepszych wykresów i wizualizacji
Każdy może używać Apps Script do automatyzacji i ulepszania Arkuszy Google w środowisku internetowym, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
  • Twórz niestandardowe funkcje lub makra w Arkuszach
  • Do Arkuszy możesz dodawać niestandardowe menu, paski boczne i okna.
  • łączyć Arkusze z innymi aplikacjami Google Workspace lub usługami innych firm.
Skorzystaj z interfejsów API typu REST wymienionych poniżej, aby umożliwić programową interakcję z Arkuszami Google.
Uzyskuj dostęp do arkuszy kalkulacyjnych i aktualizuj je automatycznie, tak jak każdy inny użytkownik.