Google Podcasts

พอดแคสต์เป็นรายการเสียงที่มีตอน 1 ตอนหรือมากกว่านั้น พอดแคสต์ของคุณจะแสดงใน Google ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

โปรดทำตามหลักเกณฑ์สำหรับพอดแคสต์เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจพอดแคสต์ของคุณได้ดีขึ้น โปรดทราบว่า Google ไม่รับประกันว่าพอดแคสต์จะแสดงในผลิตภัณฑ์เหล่านี้

เริ่มต้นใช้งาน