Podcast

Podcast arama sonucu Podcast'inizin Google Arama sonuçlarında ve Google Podcasts'te, her bir podcast için ayrı bölüm açıklamaları ve yerleşik bir oynatıcıyla görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik, Android için Google Arama Uygulaması (Google Arama Uygulaması'nın v6.5 veya sonraki bir sürümünü gerektirir), Google Podcasts uygulaması, Android için Chrome, Google Home ve Google Asistan ile kullanılabilir.

Yönergeler

Terminoloji: Podcast, bir veya daha fazla bölümden oluşan bir ses programıdır.

Bu özelliğe dahil edilmeye uygun olmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Aşağıda açıklanan feed gereksinimlerinin yanı sıra, RSS 2.0 belirtimlerine uyan podcast'i açıklayan geçerli bir RSS özet akışı gösterin.
 • Feed, bu sayfada belirtilen gereksinimlere uygun en az bir bölüm içermelidir.
 • Podcast, aşağıda açıklanan özelliklere sahip özel bir ana sayfaya sahip olmalıdır. Ana sayfanın RSS özet akışınızı işaret eden bir <link> öğesinin olması gerekir.
 • Ana sayfa, RSS özet akışı ve engellenmeyen ses dosyaları Googlebot’a gösterilmelidir; diğer bir deyişle, bunlar bir giriş gerektirmemeli ve robots.txt veya <noindex> etiketleriyle korunmamalıdır.
 • Podcast'inizin Google Play'de görünmesini istiyorsanız Google Play Müzik podcast RSS özet akışı belirtimlerini de okumanız gerekir. Google Play Müzik ve Google Arama için RSS belirtimleri tamamlayıcıdır ancak aynı değillerdir; bu nedenle, birini desteklemeyi etkinleştirirseniz diğeri için desteği etkinleştirmeyin veya engellemeyin.

Feed'inizde veya ana sayfanızda yapılan ekleme veya değişikliklerin arama sonuçlarında veya Google Podcasts uygulamasında güncellenmesi birkaç gün sürebilir. Bu sürecin hızlandırılması hakkında daha fazla bilgi için Podcast güncelleme konusuna bakın.

RSS özet akışı gereksinimleri

Podcast'inizi açıklayan bir RSS özet akışı göstermeniz gerekir. Bu RSS özet akışı, aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi ek etiketler ve değerlerle RSS 2.0 belirtimine uygun olmalıdır. Bu etiketlerin bazıları podcast düzeyinde, bazıları ise bölüm düzeyindedir.

Google Play veya iTunes uzantısı tarafından tanımlanan herhangi bir etiket kullanıyorsanız feed'inizin üst kısmındaki <rss> etiketine uygun xmlns niteliklerini burada gösterilen şekilde eklediğinizden emin olun:

<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss adresinde yayınlanan iki bölüm içeren bir podcast feed'i örneğini burada bulabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
  <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
  <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>en-us</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
   <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
   <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid>dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
   <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

Podcast düzeyinde RSS etiketleri

Podcast'inizin zengin sonuç olarak veya Google Podcasts’te gösterilmeye uygun olması için gereken etiketleri eklemelisiniz. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen etiketleri de dahil edebilirsiniz.

Zorunlu etiketler
<item>

Ayrı bölümlerin bir veya daha fazla açıklaması. Feed'de en az bir <item> öğeniz olmalıdır. Bölümleri açıklamak için kullanılan işaretlemeyle ilgili ayrıntılar için Bölüm düzeyinde RSS etiketleri konusuna bakın.

<link>

Podcast'inizin ana sayfasının tam nitelikli URL adresi. URL Denetleme aracını veya Mobil Uyumluluk Testi'ni kullanarak Googlebot'un ana sayfaya erişilebildiğini test ettiğinizden emin olun.

<title>

Podcast'in adı.

Önerilen etiketler
Yazar etiketleri

Podcast'in yazarları. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak bir yazar sağlayabilirsiniz:

<googleplay:author>...</googleplay:author>
<itunes:author>...</itunes:author>

Örnekler: "Örnek Şirket" veya "Dafna Smith".

Kategori etiketleri

Podcast'in Arama sonuçlarında gösterilecek olan genel konusu. Kategori İngilizce olmalıdır ve & karakteri &amp; şeklinde sağlanmalıdır. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak bir kategori sağlayabilirsiniz:

<googleplay:category text="..."/>
<itunes:category text="..."/>

Açıklama etiketleri

Kullanıcının Arama sonuçlarında daha fazla bilgi için tıklaması durumunda gösterilecek olan podcast'in şifrelenmemiş metin açıklaması. HTML etiketleri yoksayılır ve açıklama 1.000 karaktere kısaltılır. Varsa, açıklama genel olarak podcast ana sayfasındaki içeriğe uygun olmalıdır ancak söz konusu metnin tam bir kopyası olması gerekmez. Aşağıdaki etiketlerden birini veya herhangi bir kombinasyonunu kullanarak bir açıklama sağlayabilirsiniz:

<description>...</description>
<googleplay:description>...</googleplay:description>
<itunes:summary>...</itunes:summary>

Uygunsuz içerik etiketleri

Varsa ve yes (büyük/küçük harfe duyarlı değil) değerine ayarlanmışsa bu etiket, podcast'in uygunsuz malzeme içerdiğini gösterir. Daha ayrıntılı denetim için ayrı bölümleri bu özellik ile etiketleyebilirsiniz. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak uygunsuz içeriği belirtebilirsiniz:

<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>

Resim etiketleri

Podcast'inizle ilişkilendirilecek bir resim. Googlebot’un buna erişimi engellenmemelidir. Aşağıdaki etiketlerden birini veya herhangi bir kombinasyonunu kullanarak bir resim sağlayabilirsiniz:

<googleplay:image href="...">
<itunes:image href="...">
<image>
 <link>...</link>
 <title>...</title>
 <url>...</url>
</image>
<language>

Podcast'in ISO 639-1 ile tanımlanan iki harfli dil kodu.

Bölüm düzeyinde RSS etiketleri

Podcast'inizin arama sonuçlarında görüntülenmesi için gerekli etiketleri eklemeniz gerekir. Podcast'iniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen etiketleri de dahil edebilirsiniz.

Gerekli özellikler
<enclosure>

Bölüm ses dosyasının tam nitelikli URL adresi. Şu uzantılara sahip ses dosyaları desteklenir: aac, m4a, mp3, ogg, wav. Bölümler, yalnızca bölümlerin çoğunluğu desteklenen ses dosyası biçimlerinde olması durumunda arama sonuçlarında görünür. Bu dosyaların robots.txt dosyaları tarafından korunmadığından ve Googlebot’un kullanımına açık olduklarından emin olun.

<title>

Podcast bölümünün başlığı.

Önerilen etiketler

Açıklama etiketleri

Bu bölümün arama sonuçlarında gösterilecek olan açıklaması. HTML etiketleri yoksayılır ve açıklama 200 karaktere kısaltılır. Aşağıdaki etiketlerden birini veya herhangi bir kombinasyonunu kullanarak bir açıklama sağlayabilirsiniz:

<description>...</description>
<googleplay:description>...</googleplay:description>
<itunes:summary>...</itunes:summary>

Uygunsuz içerik etiketleri

Varsa ve yes (büyük/küçük harfe duyarlı değil) değerine ayarlanmışsa bu etiket, bölümün uygunsuz malzeme içerdiğini gösterir. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak uygunsuz içeriği belirtebilirsiniz:

<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>
<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

Bir podcast bölümü için kalıcı olarak atanan, büyük/küçük harfe duyarlı bir Genel Olarak Benzersiz Tanımlayıcı. Kapsamı bu podcast'e ayarlanmalı, benzersiz olmalı ve zaman içinde değişmemelidir. GUID'ler, hangi bölümlerin yeni olduğunu belirtmek için karşılaştırılır. Bir <guid> etiketi belirtilmezse bunun yerine <enclosure> etiketindeki dosya URL'si kullanılır.

<itunes:duration>

Aşağıdaki biçimlerin birinde belirtilen bölümün süresi:

 • [saat]:[dakika]:[saniye]
 • [dakika]:[saniye]
 • [toplam_saniye]

İlk iki biçimde saat, dakika veya saniye değerlerinin her biri en fazla iki rakamdan oluşabilir.

<pubDate>

RFC 822 (bölüm 5.1) biçiminde belirtilen, bölümün yayınlanma tarihi.

Ana sayfa gereksinimleri

Podcast'iniz, podcast'in neyle ilgili olduğunu net bir biçimde açıklayan bir ana sayfaya sahip olmalıdır. Ana sayfada başka bir <link type="application/rss+xml" rel="alternate"> öğesi bulunamaz. Ana sayfa, tam olarak RSS özet akışında belirtilen URL’de Googlebot’a sunulmalıdır. Ana sayfa, sayfa kodunun bir yerinde şu HTML öğesini içermelidir:

<link type="application/rss+xml" rel="alternate"
   title="Your Podcast's Name" href="Your podcast's RSS url"/>

HTML öğesi aşağıdaki zorunlu özellikleri içermelidir. Podcast'iniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Zorunlu HTML özellikleri
href

Podcast'in RSS özet akışının URL'si.

Önerilen HTML özellikleri
title

Podcast'in kısa tanımlayıcı başlığı.

Yukarıdaki RSS özet akışı örneği için en basit anasayfa örneği aşağıda sağlanmıştır. Ana sayfa, RSS özet akışının tanımına uygun şekilde https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/ adresinde bulunmalıdır.

<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Podcast"
     href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss"/>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Dafna's Zebra Podcast</h1>
  <p>Most people don't realize that zebras actually make fabulous house pets.
  They're clean, well behaved, and always well dressed. In this podcast series
  we talk to zebra lovers and zebra experts to get to the bottom of this amazing
  striped animal.</p>
 </body>
</html>

Podcast yönetimi

Podcast yayınınız Google tarafından ayrıştırıldığında, Google ürünlerindeki podcast bölümlerinizi ve feed'inizi yönetmek için Google Podcasts'i ve diğer araçları kullanabilirsiniz.

Önizleme

Podcast'inizin Android'deki Google Arama Uygulaması'ndaki arama sonuçlarında nasıl görünebileceğini önizleyebilirsiniz. Önizleme aracı, deneyimi görmek için Android cihazlardan tarayabileceğiniz bir QR kodu oluşturur. Deneyim, Google Arama Uygulaması'nın v6.5 veya sonraki sürümlerinde kullanılabilir ancak bir podcast'i önizlemek için uygulamanın v8.0 veya sonraki bir sürümünü kullanmanız gerekir.

Önizle

Güncelleme

Google Podcasts, genellikle beş dakika gibi kısa aralıklarla, web'de bulduğumuz feed'lerdeki güncellemeleri otomatik olarak kontrol eder. Güncellemenin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde etkin hale gelmesi için güncellemelerin mümkün olan en kısa sürede yayılmasını sağlayacak Google PubSubHubbub hub'ını kullanabilirsiniz. Örneğin, programınızın açıklamasını değiştirdiğinizde veya yeni bir bölüm yayınladığınızda. Feed URL'nizi, Konu URL'si alanına girin ve Yayınla'yı tıklayın. Feed'iniz yönergelere uygunsa podcast'iniz bir hafta içinde kullanıma sunulur.

URL girme işlemini manuel olarak yapmamak için süreci PubSubHubbub API'si ile otomatikleştirebilirsiniz.

Kaldırma

Bir bölümü kaldırmak için RSS özet akışınızda yayından kaldırmanız yeterli olur. Çeşitli faktörlere bağlı olarak, değişikliğin yürürlüğe girmesi beş dakika gibi kısa bir süre ile en kötü durumda birkaç gün arasında sürebilir.

Bir podcast'i veya bölümü tamamen kaldırmak için aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak Google’ı engelleyebilirsiniz. Bu işlem birkaç gün içinde etkin hale gelir:

<googleplay:block>yes</googleplay:block>
<itunes:block>yes</itunes:block>

Bu etiketler, podcast bilgilerinin Google Arama, Google Home, Google Podcasts uygulaması ve Google Play Müzik sonuçlarında görünmesini engeller. Bu etiketler, Google Arama’da ana makine sayfasının görünürlüğünü etkilemez.

Başka bir seçenek, Googlebot’un RSS özet akışından engellenmesidir. Bu işlem birkaç hafta içinde yürürlüğe girebilir. İçeriği geçerli yasalar (telif hakkı ihlali gibi) kapsamında Google’ın hizmetlerinden kaldırmak için yasal sorun gidericimizi kullanın.

Podcast'inize sitenizden daha fazla trafik çekmek için sitenize podcast'inizi doğrudan uygulamada açan ve Google Podcasts uygulama logosunu içeren bir düğmeyi eklemenizi öneririz. Bağlantı URL'sini oluşturmak için doğrudan bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, logomuzu sitenizde doğrudan podcast'inize bağlanan bir düğme olarak kullanmak için Google Podcasts marka varlıklarını indirebilirsiniz.

Doğrudan bağlantılar oluşturun Marka varlıklarını indirin

İzleme

Bir kullanıcı podcast'inizin bir bölümünü yayınladığında veya indirdiğinde, bölüm doğrudan bölümün RSS özet akışındaki <enclosure> etiketinde belirtilen URL'den elde edilir. Kullanıcı aracısı HTTP başlığına bakarak Google Podcasts'i diğer podcast oynatıcılarından ayırt edebilirsiniz:

 • \b(GoogleChirp|GSA)\/ normal ifadesini arayarak Google Podcasts’ten gelen istekleri izleyin.
 • Android'deki Google Podcasts analizlerini akıllı hoparlörlerdeki Google Podcasts'ten ayırmak için aşağıdaki normal ifadeleri arayın:
  • Android'deki Google Podcasts: \bGSA\/
  • Akıllı hoparlörlerdeki Google Podcasts: \bGoogleChirp\/

Sorun giderme

Podcast'iniz Google Arama'da veya Google Podcasts'te görünmüyorsa aşağıdaki adımları deneyin. Google’ın her podcast’in Google Arama’da veya Google Podcasts’te görüneceğini garanti etmediğini unutmayın.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...