Thông tin liên hệ của doanh nghiệp

Hãy sử dụng thẻ đánh dấu thông tin liên hệ của doanh nghiệp trên trang web chính thức của bạn để thêm thông tin liên hệ của công ty bạn vào Bảng tri thức của Google trong một số kết quả tìm kiếm, ví dụ như khi người dùng nhập tên công ty của bạn vào thanh Tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình của một đoạn trích chi tiết về thông tin liên hệ của công ty trong kết quả tìm kiếm

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về số điện thoại dịch vụ khách hàng ở định dạng JSON-LD.

Dưới đây là ví dụ về nhiều số liên hệ ở định dạng JSON-LD.

Dưới đây là ví dụ về số điện thoại và biểu trưng của dịch vụ khách hàng ở định dạng JSON-LD.

Nguyên tắc

Ngoài các nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc, thẻ đánh dấu Thông tin liên hệ của doanh nghiệp cũng phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Trước tiên, bạn phải xác định hồ sơ tổ chức. Các thuộc tính bắt buộc duy nhất là:
  • url — phải là trang chủ của trang web chính thức của công ty
  • contactPoint — một hoặc nhiều bản ghi ContactPoint
 • Không được dùng lệnh robots.txt để chặn Google thu thập dữ liệu các trang có thẻ đánh dấu.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Thuộc tính bắt buộc
contactType

Text

Một trong các giá trị sau, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Các loại thông tin liên hệ bổ sung có thể được hỗ trợ sau.

 • customer service
 • technical support
 • billing support
 • bill payment
 • sales
 • reservations
 • credit card support
 • emergency
 • baggage tracking
 • roadside assistance
 • package tracking

Đối với mỗi số liên hệ, bạn cũng có thể cung cấp các thuộc tính sau:

 • Số điện thoại miễn phí
 • Số cho người khiếm thính
 • Số dành riêng cho một hoặc nhiều quốc gia
telephone

Text

Phiên bản quốc tế của số điện thoại, bắt đầu bằng ký hiệu "+" và mã quốc gia (+1 ở Hoa Kỳ và Canada).

Ví dụ:

 • +1-800-555-1212
 • +44-2078225951
Thuộc tính nên có
areaServed

Text

Khu vực địa lý mà số điện thoại này phục vụ, được chỉ định dưới dạng AdministrativeArea. Bạn có thể chỉ định quốc gia chính xác bằng cách chỉ sử dụng mã chuẩn gồm hai chữ cái của quốc gia đó theo định dạng ISO-3166, như trong các ví dụ dưới đây. Nếu bạn bỏ qua thuộc tính này, thì số được coi là sử dụng trên toàn cầu.

Ví dụ:


"areaServed": "US"

"areaServed": [
 "US",
 "CA",
 "MX"
]
availableLanguage

Text hoặc Language

Chi tiết về ngôn ngữ sử dụng. Có thể chỉ định ngôn ngữ bằng tên tiếng Anh thông dụng của ngôn ngữ. Nếu bạn bỏ qua thuộc tính này, ngôn ngữ mặc định sẽ là tiếng Anh.

Ví dụ:


"availableLanguage": "English"

"availableLanguage": [
 "English",
 "Spanish",
 "French"
]
contactOption

ContactPointOption

Chi tiết về số điện thoại. Hiện tại, chỉ có các giá trị sau được hỗ trợ:

 • TollFree
 • HearingImpairedSupported