Thông báo rõ ràng về phí truy cập qua mạng di động

Nếu trang web của bạn làm phát sinh phí sử dụng dữ liệu di động, hãy thông báo rõ ràng cho người dùng trước khi họ phải trả những khoản phí đó.

Sau đây là một số phương pháp hay nhất để đảm bảo bạn thông báo đầy đủ cho người dùng về mọi khoản phí dữ liệu di động có thể phát sinh:

  • Hiển thị thông tin thanh toán. Hãy thông báo trước cho người dùng về những thao tác mà họ sẽ bị tính phí nếu thực hiện.
  • Thông tin thanh toán phải dễ thấy và được hiển thị rõ ràng cho người dùng. Đừng ẩn hoặc làm xáo trộn những thông tin thanh toán quan trọng. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng thông tin này hiển thị trên tất cả các loại thiết bị.
  • Đảm bảo thông tin về biểu phí rõ ràng và dễ hiểu. Nêu rõ thông tin về khoản phí và chu kỳ thanh toán; ví dụ: phí được tính theo ngày, theo tuần hay theo tháng?

Nếu trang web hoặc các trang của bạn đang kích hoạt cảnh báo trong Chrome, hãy xem báo cáo Vấn đề bảo mật trong Search Console để biết thêm thông tin và các trang ví dụ. Sau khi bạn đã khắc phục vấn đề trên trang web của mình, hãy truy cập báo cáo để yêu cầu xem xét các bản sửa lỗi. Quá trình xem xét thành công tức là cảnh báo của bạn đã được xử lý xong.