Gắn thẻ trang web là được dành cho trẻ em

Nếu bạn cho rằng trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn là dành riêng cho trẻ em, hãy truy cập trang Gắn thẻ là Được dành cho trẻ em để gắn thẻ một trang web hoặc dịch vụ mà bạn muốn Google xem là dành cho trẻ em (toàn bộ hoặc một phần) theo các mục đích của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA). Nếu bạn chưa thêm trang web vào Search Console, thì trước tiên bạn phải thêm và xác minh quyền sở hữu đối với trang web đó.

Xin lưu ý những điều sau:

  • Bạn có thể gắn thẻ toàn bộ miền hoặc các phần của miền (miền con hoặc thư mục con) để được xem là dành cho trẻ em
  • Thẻ sẽ áp dụng cho mọi trang nằm trong một miền hoặc thư mục.
  • Có thể mất chút thời gian để thẻ này có hiệu lực trong các dịch vụ liên quan của Google.
  • Bất cứ lúc nào Google cũng có thể giới hạn số lượng miền hoặc miền con mà bạn có thể áp dụng thẻ.

Để kiểm soát chi tiết hơn về cách xử lý nội dung của mình, bạn cũng có thể gắn thẻ các đơn vị quảng cáo riêng lẻ để được coi là dành cho trẻ em. Hãy xem trung tâm trợ giúp cho sản phẩm của bạn để tìm hiểu thêm về cách gắn thẻ phù hợp.