Dizine Ekleme API'si

Dizine Ekleme API'si, geliştiricilerin bir Web Dokümanının yaşam döngüsünü Google ile paylaşmalarını sağlar.

Hizmet: indexing.googleapis.com

Hizmet adı indexing.googleapis.com, RPC istemci taslakları oluşturmak için gereklidir.

google.indexing.v3.UrlService

Yöntemler
GetUrlNotificationMetadata Bir Web Dokümanı ile ilgili meta verileri alır.
PublishUrlNotification Bir URL'nin güncellendiğini veya silindiğini bildirir.