Google.indexing.v3 paketi

Dizin

UrlService

Web geliştiricilerinin sahip oldukları URL'lerde meydana gelen durum değişikliklerini Google'a bildirmelerini sağlar.

GetUrlNotificationMetadata

rpc GetUrlNotificationMetadata(GetUrlNotificationMetadataRequest) döndürür (UrlNotificationMetadata)

Bir Web Dokümanı ile ilgili meta verileri alır. Bu yöntem yalnızca daha önce başarılı Dizine Ekleme API'si bildirimlerinde görülen URL'leri sorgulamak için kullanılabilir. Bu API üzerinden alınan en son UrlNotification öğesini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing
PublishUrlNotification

rpc PublishUrlNotification(PublishUrlNotificationRequest) döndürür (PublishUrlNotificationResponse)

Bir URL'nin güncellendiğini veya silindiğini bildirir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

GetUrlNotificationMetadataRequest

GetUrlNotificationMetadata çağrısı için giriş.

Alanlar
url

string

Sorgulanmakta olan URL.

PublishUrlNotificationRequest

PublishUrlNotification için giriş

Alanlar
url_notification

UrlNotification

Bildirilmekte olan URL etkinliğinin açıklaması.

PublishUrlNotificationResponse

PublishUrlNotification için çıktı

Alanlar
url_notification_metadata

UrlNotificationMetadata

Bu URL için alınan bildirim etkinliklerinin açıklaması.

UrlNotification

UrlNotification, tüm Dizine Ekleme API'si çağrılarında kullanılan kaynaktır. Bir Web Dokümanının yaşam döngüsündeki bir etkinliği tanımlar.

Alanlar
url

string

Bu bildirimin nesnesi. URL, bu bildirimin yayıncısına ait olmalı ve URL_UPDATED bildirimleri söz konusu olduğunda Google tarafından taranabilmelidir.

type

UrlNotificationType

Google'a hakkında bilgi verilen URL yaşam döngüsü etkinliği.

notify_time

Timestamp

Bu bildirime ait oluşturulma zaman damgası. Kullanıcılar bunu belirtmemelidir, istek sırasında bu alan göz ardı edilir.

UrlNotificationMetadata

Belirli bir URL ile ilgili olarak başarıyla alınan en son Dizine Ekleme API'si bildirimlerinin özeti.

Alanlar
url

string

Bu meta verinin atıfta bulunduğu URL.

latest_update

UrlNotification

URL_UPDATED türünde alınan son bildirim.

latest_remove

UrlNotification

URL_REMOVED türünde alınan son bildirim.

UrlNotificationType

Belirli bir URL ile ilgili gerçekleşebilecek farklı etkinlikleri belirtir.

Sıralamalar
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED Belirtilmedi.
URL_UPDATED Belirtilen URL (Web dokümanı) güncellendi.
URL_DELETED Belirtilen URL (Web dokümanı) silindi.