Indexing API

Indexing API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์แชร์วงจรชีวิตของเอกสารในเว็บกับ Google

บริการ: indexing.googleapis.com

จำเป็นต้องมีชื่อบริการ indexing.googleapis.com เพื่อสร้างสตับไคลเอ็นต์ RPC

google.indexing.v3.UrlService

เมธอด
GetUrlNotificationMetadata รับข้อมูลเมตาเกี่ยวกับเอกสารในเว็บ
PublishUrlNotification แจ้งว่ามีการอัปเดตหรือลบ URL แล้ว