Indexing API

Interfejs Indexing API umożliwia programistom udostępnianie Google cyklu życia dokumentu internetowego.

Usługa: indexing.googleapis.com

Do tworzenia namiastek klienta RCP potrzebna jest nazwa usługi indexing.googleapis.com.

google.indexing.v3.UrlService

Metody
GetUrlNotificationMetadata Pobiera metadane dotyczące dokumentu internetowego.
PublishUrlNotification Powiadamia o zaktualizowaniu lub usunięciu adresu URL.