Metoda: urlNotifications.publish

Powiadamia o zaktualizowaniu lub usunięciu adresu URL.

Żądanie HTTP

POST https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish

W adresie URL jest używana składnia adnotacji HTTP interfejsów Google API.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu UrlNotification.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Dane wyjściowe elementu urlNotifications.publish

Zapis JSON

{
  "urlNotificationMetadata": {
    object(UrlNotificationMetadata)
  }
}
Pola
urlNotificationMetadata

object(UrlNotificationMetadata)

Opis zdarzeń powiadomień otrzymanych dla tego adresu URL.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

Wypróbuj