UrlNotificationMetadata

Podsumowanie najnowszych odebranych powiadomień interfejsu Indexing API dla danego adresu URL.

Zapis JSON

  {
   "url": string,
   "latestUpdate": {
    object(UrlNotification)
   },
   "latestRemove": {
    object(UrlNotification)
   }
  }
Pola
url

string

Adres URL, do którego odnoszą się te metadane.

latestUpdate

UrlNotificationobject()

Najnowsze odebrane powiadomienia typu URL_UPDATED.

latestRemove

UrlNotificationobject()

Najnowsze odebrane powiadomienia typu URL_REMOVED.