ข้อมูลโควต้าและราคา

โควต้า

นี่คือโควต้าเริ่มต้นของโครงการ โควต้าอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามคุณภาพของเอกสาร

โควต้าเริ่มต้น
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject โควต้าเริ่มต้นรายวันต่อโปรเจ็กต์สำหรับจำนวนคำขอ publish ที่คุณส่งไปยังปลายทาง publish ได้ ซึ่งรวมทั้งคำขอประเภท URL_UPDATED และ URL_DELETED ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 200
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject โควต้าเริ่มต้นต่อนาทีต่อโปรเจ็กต์สำหรับจำนวนคำขออ่านอย่างเดียวที่คุณส่งไปยังปลายทาง getMetadata ได้ ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 180
DefaultRequestsPerMinutePerProject โควต้าเริ่มต้นต่อนาทีต่อโปรเจ็กต์สำหรับปลายทางทั้งหมด ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 600

ดูโควต้าของคุณ

หากต้องการดูโควต้า ให้ไปที่คอนโซล Google API

ขอเพิ่มโควต้า

ปัจจุบันคุณใช้ Indexing API เพื่อรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บที่มี JobPosting หรือ BroadcastEvent ที่ฝังใน VideoObject ได้เท่านั้น คุณกรอกแบบฟอร์มนี้ได้หากต้องการขอโควต้าเพิ่มเติมสําหรับหน้าเว็บที่มีมาร์กอัป JobPosting หรือ BroadcastEvent คุณจะต้องทราบรายละเอียดของโปรเจ็กต์ใน คอนโซล Google API

การกำหนดราคา

การใช้ Indexing API ทั้งหมดจะใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณอาจต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเพื่อขอโควต้าเพิ่มเติม แต่การใช้ API จะยังใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย