Limit i ceny

Limit

Oto domyślny limit projektu.

Domyślny limit
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject Domyślny limit projektu na dobę, który określa, ile żądań publish można wysłać do punktu końcowego publish. Obejmuje to zarówno typ żądań URL_UPDATED, jak i URL_DELETED. Wartość domyślna to 200.
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject Domyślny limit projektu na minutę, który określa, ile żądań Tylko do odczytu można wysłać do punktu końcowego getMetadata. Wartość domyślna to 180.
DefaultRequestsPerMinutePerProject Domyślny limit projektu na minutę dla wszystkich punktów końcowych. Wartość domyślna to 600.

Wyświetlanie limitu

Aby wyświetlić limit, otwórz Konsolę interfejsów API Google i wybierz Limity.

Zgłaszanie prośby o dodatkowy limit

Aby poprosić o dodatkowy limit, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz Konsolę interfejsów API Google i wybierz projekt.
  2. Wybierz Limity. Zostanie wyświetlone okno limitu żądań.
  3. Kliknij Edytuj
  4. Kliknij Poproś o wyższy limit.
  5. Uzupełnij wymagane pola.

Ceny

Korzystanie z interfejsu Indexing API jest całkowicie bezpłatne.