ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Indexing API

ก่อนที่จะเริ่มใช้ Indexing API ได้ คุณต้องดำเนินการบางอย่างดังต่อไปนี้หากยังไม่ได้ทำ

สร้างโครงการสำหรับไคลเอ็นต์

ก่อนที่จะส่งคำขอไปยัง Indexing API ได้ คุณต้องแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับไคลเอ็นต์และเปิดใช้งานการเข้าถึง API ดังกล่าว ซึ่งทำได้โดยใช้คอนโซล Google API เพื่อสร้างโครงการ หรือคอลเล็กชันการตั้งค่าที่มีชื่อและข้อมูลการเข้าถึง API ตลอดจนลงทะเบียนแอปพลิเคชันของคุณ

ในการเริ่มต้นใช้งาน Indexing API ก่อนอื่นคุณต้องใช้เครื่องมือการตั้งค่า ซึ่งจะนำทางคุณในการสร้างโครงการในคอนโซล Google API เปิดใช้ API ดังกล่าวและสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สร้างบัญชีบริการ

 1. เปิดหน้าบัญชีบริการ เมื่อได้รับข้อความเตือน ให้เลือกโครงการ
 2. คลิกสร้างบัญชีบริการ
 3. ในหน้าต่างสร้างบัญชีบริการ ให้พิมพ์ชื่อของบัญชีบริการ แล้วเลือกจัดหาคีย์ความปลอดภัยใหม่ หากต้องการให้สิทธิ์ใช้งาน G Suite ทั้งโดเมนสำหรับบัญชีบริการดังกล่าว ให้เลือกเปิดใช้การมอบสิทธิ์ G Suite ทั้งโดเมนด้วย จากนั้นคลิกบันทึก

จะมีการสร้างคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวใหม่และดาวน์โหลดลงในเครื่องของคุณ โดยจะเป็นสำเนาเพียงรายการเดียวของคีย์นี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บคีย์ให้ปลอดภัย

ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใน Search Console

ในขั้นตอนนี้ คุณจะยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ควบคุมเว็บพร็อพเพอร์ตี้

วิธียืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์

 1. ทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 2. หลังจากยืนยันพร็อพเพอร์ตี้แล้ว ให้เปิด Search Console
 3. คลิกพร็อพเพอร์ตี้ที่ผ่านการยืนยัน
 4. เลือกรายละเอียดการยืนยันจากไอคอนการตั้งค่ารูปเฟืองข้างพร็อพเพอร์ตี้ที่ผ่านการยืนยัน
 5. ในส่วนเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน ให้คลิกเพิ่มเจ้าของ
 6. เพิ่มที่อยู่อีเมลบัญชีบริการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ คุณดูที่อยู่อีเมลบัญชีบริการได้จาก 2 ที่ต่อไปนี้
  • ช่อง client_email ในคีย์ส่วนตัวแบบ JSON ที่คุณดาวน์โหลดมาตอนสร้างโครงการ
  • คอลัมน์รหัสบัญชีบริการของมุมมองบัญชีบริการใน Developer Console

  ที่อยู่อีเมลจะมีรูปแบบที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

  my-service-account@project-name.google.com.iam.gserviceaccount.com

  เช่น "my-service-account@test-project-42.google.com.iam.gserviceaccount.com"

รับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง

หากต้องการเรียก Indexing API จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์การเรียกด้วยโทเค็น OAuth ที่คุณได้รับจากการแลกเปลี่ยนคีย์ความปลอดภัย Google มีไลบรารีของไคลเอ็นต์ API ให้เพื่อรับโทเค็น OAuth สำหรับหลายภาษา

ข้อกำหนด

เวลาส่งคำขอไปยัง Indexing API คำขอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ใช้ https://www.googleapis.com/auth/indexing เป็นขอบเขต
 2. ใช้ปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งที่ระบุไว้ในการใช้ API
 3. ใส่โทเค็นเพื่อการเข้าถึงบัญชีบริการ
 4. ระบุส่วนเนื้อหาของคำขอตามที่อธิบายไว้ในการใช้ API

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีรับโทเค็น OAuth เพื่อการเข้าถึง

Python

รับโทเค็น OAuth โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สำหรับ Python

from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials
import httplib2

SCOPES = [ "https://www.googleapis.com/auth/indexing" ]
ENDPOINT = "https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish"

# service_account_file.json is the private key that you created for your service account.
JSON_KEY_FILE = "service_account_file.json"

credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name(JSON_KEY_FILE, scopes=SCOPES)

http = credentials.authorize(httplib2.Http())

// Define contents here. This example shows a simple update request. Other types
// of requests are described in the next step.
content = "{
 \"url\": \"http://example.com/jobs/42\",
 \"type\": \"URL_UPDATED"
}"

response, content = http.request(ENDPOINT, method="POST", body=content)

Java

รับโทเค็น OAuth โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API สำหรับ Java

String scopes = "https://www.googleapis.com/auth/indexing";
String endPoint = "https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish";

JsonFactory jsonFactory = new JacksonFactory();

// service_account_file.json is the private key that you created for your service account.
InputStream in = IOUtils.toInputStream("service_account_file.json");

GoogleCredential credentials =
 GoogleCredential.fromStream(in, this.httpTransport, jsonFactory).createScoped(Collections.singleton(scopes));

GenericUrl genericUrl = new GenericUrl(endPoint);
HttpRequestFactory requestFactory = this.httpTransport.createRequestFactory();

// Define content here. The structure of the content is described in the next step.
String content = "{"
 + "\"url\": \"http://example.com/jobs/42\","
 + "\"type\": \"URL_UPDATED\","
 + "}";

HttpRequest request =
 requestFactory.buildPostRequest(genericUrl, ByteArrayContent.fromString("application/json", content));

credentials.initialize(request);
HttpResponse response = request.execute();
int statusCode = response.getStatusCode();

PHP

รับโทเค็น OAuth โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API สำหรับ PHP

require_once 'google-api-php-client/vendor/autoload.php';

$client = new Google_Client();

// service_account_file.json is the private key that you created for your service account.
$client->setAuthConfig('service_account_file.json');
$client->addScope('https://www.googleapis.com/auth/indexing');

// Get a Guzzle HTTP Client
$httpClient = $client->authorize();
$endpoint = 'https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish';

// Define contents here. The structure of the content is described in the next step.
$content = "{
 \"url\": \"http://example.com/jobs/42\",
 \"type\": \"URL_UPDATED"
}";

$response = $httpClient->post($endpoint, [ 'body' => $content ]);
$status_code = $response->getStatusCode();

Node.js

รับโทเค็น OAuth โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับ Node.js

var request = require("request");
var google = require("googleapis");
var key = require("./service_account.json");

const jwtClient = new google.auth.JWT(
 key.client_email,
 null,
 key.private_key,
 ["https://www.googleapis.com/auth/indexing"],
 null
);

jwtClient.authorize(function(err, tokens) {
 if (err) {
  console.log(err);
  return;
 }
 let options = {
  url: "https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish",
  method: "POST",
  // Your options, which must include the Content-Type and auth headers
  headers: {
   "Content-Type": "application/json"
  },
  auth: { "bearer": tokens.access_token },
  // Define contents here. The structure of the content is described in the next step.
  json: {
   "url": "http://example.com/jobs/42",
   "type": "URL_UPDATED"
  };
 request(options, function (error, response, body) {
  // Handle the response
  console.log(body);
 });
});

นอกจากจะแสดงวิธีรับโทเค็น ตัวอย่างเหล่านี้ยังแสดงตำแหน่งที่คุณจะเพิ่มเนื้อหาของข้อความคำขอได้ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการเรียกที่คุณใช้ได้และโครงสร้างของเนื้อหาข้อความสำหรับการเรียกเหล่านั้น โปรดดูการใช้ API