Instalowanie bibliotek klienta

Interfejs Indexing API został zaprojektowany na podstawie protokołu HTTP i JSON, więc każdy standardowy klient HTTP może wysyłać do niego żądania i analizować odpowiedzi.

Biblioteki klienta interfejsu API Google zapewniają jednak lepszą integrację językową, wyższy poziom bezpieczeństwa i obsługę wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika. Biblioteki klienta są dostępne w wielu językach programowania. Dzięki nim nie musisz ręcznie konfigurować żądań HTTP ani analizować odpowiedzi.

Aby rozpocząć, wybierz język programowania, w którym piszesz aplikację.

Go

Pobierz najnowsze biblioteki klienta interfejsu Indexing API dla języka Go (alfa).

Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Java

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Indexing API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Java. Mogą Cię też zainteresować te zasoby:

Dodawanie biblioteki do projektu

Wybierz swoje środowisko kompilacji (Maven lub Gradle) z kolejnych kart lub pobierz plik ZIP zawierający wszystkie potrzebne archiwa JAR:

Pobierz

Pobierz bibliotekę klienta interfejsu Indexing API v3 dla języka Java

W pliku indexing/readme.html znajdziesz te informacje:

  • Co zawiera plik ZIP.
  • Które zależne archiwa JAR są potrzebne do każdego typu aplikacji (sieciowej, instalowanej lub na Androida).

Folder libs zawiera wszystkie obowiązujące globalnie zależności, których możesz potrzebować w różnych typach aplikacji.

JavaScript

Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

.NET

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Indexing API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Mogą Cię też zainteresować te zasoby:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.

Node.js

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Indexing API dla języka Node.js.

Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Obj-C

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Indexing API dla języka Objective-C.

Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

PHP

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Indexing API dla języka PHP (beta).

Przeczytaj Przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Python

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Indexing API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Python. Mogą Cię też zainteresować te zasoby:

Wymagania systemowe

Instalowanie biblioteki klienta

Możesz użyć menedżera pakietów lub ręcznie pobrać i zainstalować bibliotekę klienta dla języka Python:

Instalacja zarządzana

Użyj pakietu pip lub setuptools do zarządzania instalacją (najpierw konieczne może być uruchomienie programu sudo):

  • pip (preferowany):
    $ pip install --upgrade google-api-python-client
  • Setuptools: użyj narzędzia easy_install zawartego w pakiecie setuptools:
    $ easy_install --upgrade google-api-python-client

Instalacja ręczna

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta dla języka Python, wypakuj kod i uruchom python setup.py install

App Engine

Ponieważ biblioteki klienta dla języka Python nie są instalowane w środowisku wykonawczym App Engine Python, trzeba je dodać do aplikacji z zewnątrz, tak jak biblioteki innych dostawców.

Ruby

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Indexing API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby. Mogą Cię też zainteresować te zasoby:

Instalowanie gemu google-api-client

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby, otwórz terminal i zainstaluj ją za pomocą elementu RubyGems:

$ gem install google-api-client

Jeśli masz już zainstalowany gem i chcesz tylko zaktualizować go do najnowszej wersji:

$ gem update -y google-api-client

Zależnie od systemu konieczne może być poprzedzenie tych poleceń elementem sudo.

Rozpoczynanie pracy z biblioteką klienta interfejsu API Google dla języka Ruby

Koniecznie zapoznaj się z naszym kompleksowym Przewodnikiem dla początkujących, w którym znajdziesz instrukcję wysyłania pierwszego żądania.

Inne sposoby uruchamiania interfejsu Indexing API

W tej tabeli znajdziesz różne wygodne sposoby uruchamiania interfejsu Indexing API.

Metoda dostępu Opis
APIs Explorer Interaktywne narzędzie, które pozwala łatwo wypróbować interfejsy API Google w przeglądarce.