Google APIs Explorer

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Eksplorator Google API to narzędzie dostępne na większości stron dokumentacji API typu REST. Pozwala ono przetestować metody interfejsu API Google bez pisania kodu. Eksploratory interfejsów API działają na rzeczywistych danych, dlatego podczas testowania metod tworzenia, modyfikowania i usuwania danych zachowaj ostrożność. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji eksploratora interfejsów API.

Jak rozpocząć odkrywanie

  1. Na liście poniżej kliknij nazwę interfejsu API, który chcesz zbadać. Spowoduje to otwarcie dokumentacji referencyjnej interfejsu API.
  2. W dokumentacji po lewej stronie kliknij metodę, którą chcesz wypróbować.
  3. Po prawej stronie wpisz szczegóły swojej prośby w panelu „Wypróbuj tę metodę”. Możesz też kliknąć Pełny ekran , aby wyświetlić więcej opcji.
  4. Kliknij Wykonaj, aby wysłać żądanie do interfejsu API i zobaczyć jego odpowiedź.

Katalog eksploratora interfejsów Google API